KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 20:00
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.030.108.455 3.230.401.114 1.814.846.408 1.965.637.765
Satışların Maliyeti
14 -2.887.366.863 -3.161.255.764 -1.752.870.207 -1.945.120.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.741.592 69.145.350 61.976.201 20.517.040
BRÜT KAR (ZARAR)
142.741.592 69.145.350 61.976.201 20.517.040
Genel Yönetim Giderleri
-65.341.807 -45.905.308 -30.566.589 -23.982.601
Pazarlama Giderleri
-8.291.026 -8.370.973 -3.650.048 -3.910.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 39.810.650 33.633.800 18.931.725 20.029.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -29.296.743 -19.930.502 -6.567.480 -366.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.622.666 28.572.367 40.123.809 12.287.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.500 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.113 0 0 30.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.622.053 28.572.367 40.123.809 12.317.852
Finansman Gelirleri
16 7.435.237 19.557.561 4.959.489 14.122.432
Finansman Giderleri
16 -9.934.799 -15.915.168 -4.349.660 -7.859.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.122.491 32.214.760 40.733.638 18.581.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.363.267 -5.430.314 -6.667.807 685.390
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.312.015 -5.644.664 -5.884.801 711.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.051.252 214.350 -783.006 -26.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 114 -18 52
Ana Ortaklık Payları
58.759.196 26.784.332 34.065.849 19.266.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,48890000 0,39740000 0,09150000 0,23320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.722.543 104.560.001
Dönem Karı (Zararı)
58.759.224 26.784.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 58.759.224 26.784.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.987.788 10.591.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 4.503.770 2.635.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.430.371 20.866
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 11.430.371 20.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.309.620 2.504.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.172.321 925.452
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.137.299 1.578.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18.363.267 5.430.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.065.314 72.562.698
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20 -14.668.794 -23.489.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-485.426.914 -106.933.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.303.715 -7.837.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -484.123.199 -99.095.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.805.451 -41.206.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -43.805.451 -41.206.679
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-547.872 -1.809.722
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.912.313 253.222.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 419.588 18.589.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 446.492.725 234.632.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -836.481 -521.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.692.115 -36.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.692.115 -36.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.661.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -6.661.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.318.302 109.938.514
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -15.404.241 -5.378.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.118.305 -3.524.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 13.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.545.874 -3.524.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.562.203 -2.090.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-983.671 -1.433.452
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.650.738 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.460.535 9.898.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.399.575 9.898.368
Kredilerden Nakit Girişleri
20 227.129.980 9.898.368
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20 16.269.595 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.939.040 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -135.939.040 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.856.297 110.934.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.856.297 110.934.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
267.510.517 247.683.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
351.366.814 358.617.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 351.366.814 267.510.517
Finansal Yatırımlar
152.332.336 149.093.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
152.332.336 149.093.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20 152.332.336 149.093.913
Ticari Alacaklar
1.032.447.875 546.792.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.520.590 11.216.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.019.927.285 535.576.086
Diğer Alacaklar
129.454.726 85.066.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 129.454.726 85.066.468
Peşin Ödenmiş Giderler
1.445.488 1.228.288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.445.488 1.228.288
ARA TOPLAM
1.667.047.239 1.049.692.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.699.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.667.047.239 1.056.391.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.118 858.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20 858.118 858.118
Ticari Alacaklar
576.500 804.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 576.500 804.500
Diğer Alacaklar
7.261.043 7.843.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.261.043 7.843.850
Maddi Duran Varlıklar
20.121.351 19.629.549
Binalar
9 2.721.103 2.752.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 2.759.111 3.230.135
Taşıtlar
9 1.861.610 1.928.256
Mobilya ve Demirbaşlar
9 6.405.093 4.866.450
Özel Maliyetler
9 6.374.434 6.852.046
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.307.147 22.363.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.195.607 4.295.228
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.195.607 4.295.228
Peşin Ödenmiş Giderler
452.782 122.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
452.782 122.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.511.853 2.094.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.284.401 58.011.275
TOPLAM VARLIKLAR
1.717.331.640 1.114.402.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.419.537 231.643.461
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.419.537 231.643.461
Banka Kredileri
20 152.129.980 30.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.329.339 9.013.798
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
20 72.960.218 56.690.623
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 105.000.000 135.939.040
Ticari Borçlar
1.110.972.596 663.785.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 37.134.676 36.715.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.073.837.920 627.070.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.614.053 3.450.534
Diğer Borçlar
4.358.721 6.050.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.358.721 6.050.836
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 6.756.827 3.354.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.599.728 14.100.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.374.285 3.738.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.225.443 10.362.742
ARA TOPLAM
1.468.721.462 922.385.989
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.048.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.468.721.462 923.434.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.348.805 14.554.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.348.805 14.554.334
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 13.348.805 14.554.334
Diğer Borçlar
43 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 43 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.196.594 4.433.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.196.594 4.433.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.970.094 1.407.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.515.536 20.394.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.488.236.998 943.829.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.093.810 170.399.035
Ödenmiş Sermaye
13 120.000.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-448.362 -840.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-448.362 -840.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -448.362 -840.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.250.423 10.662.394
Yasal Yedekler
13 19.250.423 10.662.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 31.532.553 27.846.943
Net Dönem Karı veya Zararı
18 58.759.196 65.338.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 832 174.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.094.642 170.573.378
TOPLAM KAYNAKLAR
1.717.331.640 1.114.402.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Transferler
13 1.596.023 26.673.419 -28.269.442
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -746.462 26.784.332 26.037.870 114 26.037.984
Dönem Karı (Zararı)
26.784.332 26.784.332 114 26.784.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-746.462 -746.462 -746.462
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -945.501 10.662.394 27.846.943 26.784.332 131.740.168 174.363 131.914.531
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
13 8.597.451 56.740.966 -65.338.417
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.141 58.759.196 59.093.337 28 59.093.365
Dönem Karı (Zararı)
13 58.759.196 58.759.196 28 58.759.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 334.141 334.141 334.141
Sermaye Arttırımı
13 52.608.000 -52.608.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.539 -572.101
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -448.362 19.250.423 31.532.553 58.759.196 229.093.810 832 229.094.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
58.759.224 26.784.446 34.065.831 19.266.514
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
334.141 -746.462 135.710 -938.899
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 428.386 -957.002 173.987 -1.203.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-94.245 210.540 -38.277 264.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -94.245 210.540 -38.277 264.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.141 -746.462 135.710 -938.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.093.365 26.037.984 34.201.541 18.327.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 114 -18 52
Ana Ortaklık Payları
59.093.337 26.037.870 34.201.559 18.327.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865529


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.