KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 - 18:46
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.215.262.047 1.264.763.349
Satışların Maliyeti
14 -1.134.496.656 -1.216.135.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.765.391 48.628.310
BRÜT KAR (ZARAR)
80.765.391 48.628.310
Genel Yönetim Giderleri
-34.775.218 -21.922.707
Pazarlama Giderleri
-4.640.978 -4.460.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 20.878.925 13.604.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -22.729.263 -19.564.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.498.857 16.284.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.500 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.113 -30.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.498.244 16.254.515
Finansman Gelirleri
16 2.475.748 5.435.129
Finansman Giderleri
16 -5.585.139 -8.056.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.388.853 13.633.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.695.460 -6.115.704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -11.427.214 -6.356.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -268.246 240.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.693.393 7.517.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.693.393 7.517.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46 62
Ana Ortaklık Payları
24.693.347 7.517.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 0,36640000 0,11160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.770.925 -50.324.630
Dönem Karı (Zararı)
24.693.393 7.517.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.693.393 7.517.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.405.095 10.601.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 2.208.438 1.283.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.045.481 36.409
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 36.409
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 16.045.481 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-544.284 3.165.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.319.260 943.892
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 774.976 2.221.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.695.460 6.115.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
226.027.029 -68.392.643
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
20 49.713.370 -22.230.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.787.006 -203.098.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.422.253 7.517.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -43.209.259 -210.615.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.520.168 -12.045.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.520.168 -12.045.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.073.371 -1.926.769
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.515.772 176.010.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -24.832.679 4.465.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 246.348.451 171.545.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -970.148 -779.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.851.420 889.415
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.851.420 889.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.211.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -5.211.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.125.517 -50.273.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -3.354.592 -51.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.514.227 -1.491.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 13.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.149.952 -1.491.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.552.687 -526.506
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-597.265 -965.390
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.650.738 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.316.138 151.721.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.633.834 151.721.100
Kredilerden Nakit Girişleri
20 -25.267.668 151.721.100
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20 2.633.834 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.939.040 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -135.939.040 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -743.264 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.969.014 99.904.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.969.014 99.904.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 267.510.517 247.683.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 388.479.531 347.588.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 388.479.531 267.510.517
Finansal Yatırımlar
20 83.335.062 149.093.913
Ticari Alacaklar
580.781.467 546.792.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.794.622 11.216.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 578.986.845 535.576.086
Diğer Alacaklar
93.301.107 85.066.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 93.301.107 85.066.468
Peşin Ödenmiş Giderler
2.153.721 1.228.288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.153.721 1.228.288
ARA TOPLAM
1.148.050.888 1.049.692.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.699.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.148.050.888 1.056.391.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 858.118 858.118
Ticari Alacaklar
603.000 804.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 603.000 804.500
Diğer Alacaklar
7.129.379 7.843.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.129.379 7.843.850
Maddi Duran Varlıklar
20.143.184 19.629.549
Binalar
9 2.736.883 2.752.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 2.952.355 3.230.135
Taşıtlar
9 1.958.613 1.928.256
Mobilya ve Demirbaşlar
9 5.984.691 4.866.450
Özel Maliyetler
9 6.510.642 6.852.046
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 21.403.651 22.363.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.337.744 4.295.228
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.337.744 4.295.228
Peşin Ödenmiş Giderler
270.048 122.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
270.048 122.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.754.374 2.094.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.499.498 58.011.275
TOPLAM VARLIKLAR
1.204.550.386 1.114.402.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.460.961 231.643.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.460.961 231.643.461
Banka Kredileri
20 10.000.000 30.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 8.404.172 9.013.798
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
20 54.056.789 56.690.623
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 0 135.939.040
Ticari Borçlar
885.624.258 663.785.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.882.409 36.715.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 873.741.849 627.070.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.480.386 3.450.534
Diğer Borçlar
4.199.416 6.050.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.199.416 6.050.836
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 11.382.792 3.354.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.343.486 14.100.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.205.768 3.738.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.137.718 10.362.742
ARA TOPLAM
989.491.299 922.385.989
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.048.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
989.491.299 923.434.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.382.439 14.554.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.382.439 14.554.334
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 14.382.439 14.554.334
Diğer Borçlar
52 44
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.392.159 4.433.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.392.159 4.433.415
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.391.335 1.407.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.165.985 20.394.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.657.284 943.829.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.892.251 170.399.035
Ödenmiş Sermaye
13 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-584.072 -840.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-584.072 -840.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -584.072 -840.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.250.423 10.662.394
Yasal Yedekler
13 19.250.423 10.662.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 84.140.553 27.846.943
Net Dönem Karı veya Zararı
18 24.693.347 65.338.417
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 851 174.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.893.102 170.573.378
TOPLAM KAYNAKLAR
1.204.550.386 1.114.402.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Transferler
13 0 0 0 28.269.442 28.269.442 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 0 -192.437 0 0 7.517.870 7.325.433 62 7.325.495
Dönem Sonu Bakiyeler
67.692.000 -391.476 9.066.371 41.442.966 7.517.870 125.027.731 174.311 125.202.042
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378
Transferler
13 8.597.451 56.740.966 65.338.417 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 198.431 0 0 24.693.347 24.891.778 46 24.891.824
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.216 -9.422 -447.356 -398.562 -173.538 -572.100
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -584.072 19.250.423 84.140.553 24.693.347 194.892.251 851 194.893.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.693.393 7.517.932
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
198.431 192.437
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
254.399 246.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.968 -54.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.968 -54.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.431 192.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.891.824 7.710.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46 62
Ana Ortaklık Payları
24.891.778 7.710.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844226


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,51% Hacim : 6.955 Mio.TL Son veri saati : 11:25
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2803 Değişim: 0,13%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0124 Değişim: 0,07%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,36 Değişim: 0,58%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.