KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 19:05
KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 5.290.068.512 2.262.788.393
Satışların Maliyeti
31 -5.133.162.754 -2.128.120.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.905.758 134.668.280
BRÜT KAR (ZARAR)
156.905.758 134.668.280
Genel Yönetim Giderleri
33 -108.604.429 -85.039.715
Pazarlama Giderleri
33 -15.167.906 -20.867.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 69.417.737 116.778.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -23.556.117 -104.320.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.995.043 41.219.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 219.308 5.461.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -135.947 -63.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.078.404 46.616.631
Finansman Gelirleri
37 26.609.106 20.252.367
Finansman Giderleri
37 -30.105.990 -29.706.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.581.520 37.162.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.271.759 -8.892.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -11.556.313 -6.250.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 284.554 -2.641.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.309.761 28.269.674
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 1.028.760 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.338.521 28.269.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104 232
Ana Ortaklık Payları
65.338.417 28.269.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,96950000 0,41950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.957.820 39.720.025
Dönem Karı (Zararı)
65.338.521 28.269.674
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 64.309.761 28.269.674
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.028.760 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.033.558 17.194.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 7.663.151 4.625.302
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.279.349 3.284.018
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 3.209.101
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 -20.280.219 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
870 74.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.710.920 435.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.710.920 159.774
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 276.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.382.523 -42.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -42.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.382.523 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 11.556.313 8.892.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.112.656 -29.572
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -84.044.023 -23.900.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.510.214 105.806.502
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.560.063 -8.288.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -257.950.151 114.095.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.104.730 -10.096.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -57.104.730 -10.096.864
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -136.860 -527.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.082.500 -68.123.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 27.795.976 197.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 272.286.524 -68.320.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 327.137 -218.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.972.619 2.052.195
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.972.619 2.052.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.300.915 -5.022.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 -6.151.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 6.300.915 1.129.613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.740.577 45.434.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -8.217.243 -5.714.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.178.717 -5.394.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.348 492.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 286.348 492.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.465.065 -5.886.897
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -13.022.966 -3.669.679
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.442.099 -2.217.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.452.673 -26.575.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.629.663 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 165.939.040 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 56.690.623 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.214.706 -26.575.023
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -81.044.913 -9.228.574
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -52.169.793 -17.346.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -4.962.284 0
Ödenen Temettüler
30 -12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.316.136 7.750.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.316.136 7.750.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 78.478.232 70.727.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.794.368 78.478.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 267.510.517 247.683.714
Finansal Yatırımlar
47 149.093.913 43.672.631
Ticari Alacaklar
546.792.961 287.087.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.216.875 8.656.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 535.576.086 278.430.435
Diğer Alacaklar
85.066.468 31.016.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85.066.468 31.016.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.228.288 1.212.524
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.228.288 1.212.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 15.522
ARA TOPLAM
1.049.692.147 610.688.119
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 6.699.257 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.056.391.404 610.688.119
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 858.118 1.955.158
Ticari Alacaklar
804.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 804.500 0
Diğer Alacaklar
7.843.850 4.789.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.843.850 4.789.107
Maddi Duran Varlıklar
19.629.549 9.956.565
Binalar
14 2.752.662 2.815.780
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.230.135 3.608.035
Taşıtlar
14 1.928.256 1.246.603
Mobilya ve Demirbaşlar
14 4.866.450 542.080
Özel Maliyetler
14 6.852.046 1.744.067
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 22.363.665 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.295.228 4.066.267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.295.228 4.066.267
Peşin Ödenmiş Giderler
122.110 1.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 122.110 1.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.094.255 1.207.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.011.275 21.975.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.114.402.679 632.663.643
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.643.461 133.214.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.643.461 133.214.706
Banka Kredileri
47 30.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 9.013.798 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 56.690.623 52.169.793
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 135.939.040 81.044.913
Ticari Borçlar
663.785.653 364.301.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 36.715.088 11.278.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 627.070.565 353.023.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.450.534 3.123.397
Diğer Borçlar
6.050.836 4.078.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.050.836 4.078.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 3.354.592 535.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.100.913 4.906.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 3.738.171 844.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.362.742 4.061.713
ARA TOPLAM
922.385.989 510.160.641
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 1.048.519 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
923.434.508 510.160.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.554.334 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.554.334 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.554.334 0
Diğer Borçlar
44 158
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 44 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.433.415 3.793.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.433.415 3.793.075
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.407.000 833.222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.394.793 4.626.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
943.829.301 514.787.096
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.399.035 117.702.298
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-840.719 -199.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-840.719 -199.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -840.719 -199.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.662.394 9.066.371
Yasal Yedekler
30 10.662.394 9.066.371
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.846.943 13.173.524
Net Dönem Karı veya Zararı
41 65.338.417 28.269.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 174.343 174.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.573.378 117.876.547
TOPLAM KAYNAKLAR
1.114.402.679 632.663.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Transferler
30 226.677 16.918.490 -17.145.167
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -718.016 28.269.442 27.551.426 229 27.551.655
Dönem Karı (Zararı)
38 28.269.442 28.269.442 229 28.269.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -718.016 -718.016 -718.016
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547
Transferler
30 1.596.023 26.673.419 -28.269.442
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -641.680 65.338.417 64.696.737 94 64.696.831
Dönem Karı (Zararı)
38 65.338.417 65.338.417 94 65.338.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -641.680 -641.680 -641.680
Kar Payları
30 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -840.719 10.662.394 27.846.943 65.338.417 170.399.035 174.343 170.573.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.338.521 28.269.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-641.690 -718.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -822.676 -920.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
180.986 202.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 180.986 202.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-641.690 -718.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.696.831 27.551.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94 229
Ana Ortaklık Payları
64.696.737 27.551.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818930


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.