KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.11.2023 - 22:29
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -394.879 29.885.946 72.633.882 65.850.105 206.975.054 206.975.054
Transferler
65.850.105 -65.850.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.165 22.451.779 22.122.614 22.122.614
Sermaye Arttırımı
61.000.000 61.000.000 61.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 100.000.000 -724.044 29.885.946 138.483.987 22.451.779 290.097.668 290.097.668
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 200.000.000 -1.249.301 2.189.811 166.180.122 12.132.604 379.253.236 379.253.236
Transferler
12.132.604 -12.132.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-381.419 33.061.557 32.680.138 32.680.138
Dönem Sonu Bakiyeler
13 200.000.000 -1.630.720 2.189.811 178.312.726 33.061.557 411.933.374 411.933.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.327.883 -88.480.104
Dönem Karı (Zararı)
33.061.557 22.451.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.061.557 22.451.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.007.905 15.074.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 8.469.143 4.681.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
131 13.659.326
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131 13.659.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.451.835 2.056.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.451.835 2.056.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.445.354 1.238.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.249.055 -968.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 9.694.409 2.206.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.256.221 -14.058.624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 -34.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 26 -34.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.814.429 11.602.012
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.802 -25.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.282.942 -4.045.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.319.701 -118.727.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-988.316.556 -383.135.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -988.316.556 -383.135.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.829.590 -2.934.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.829.590 -2.934.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-379.419 -1.680.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
948.495.511 292.633.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 948.495.511 292.633.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.949.051 -770.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.639.626 -22.841.037
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.639.626 -22.841.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.373.353 -81.201.862
Alınan Faiz
18 1.249.055 968.036
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -18.294.525 -8.246.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.925.812 12.564.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.972.912 -4.095.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.612.158 -2.285.029
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.360.754 -1.810.825
Alınan Temettüler
20.802 25.630
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14 16.634.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.198.568 47.621.325
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -8.997.000
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.997.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.504.159 -2.174.750
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-8.504.159 -2.174.750
Ödenen Faiz
19-21 -9.694.409 -2.206.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.203.503 -28.294.488
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.256.221 14.058.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.459.724 -14.235.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.055.652 51.682.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.515.376 37.446.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.515.376 72.055.652
Finansal Yatırımlar
114 126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
114 126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 114 126
Ticari Alacaklar
2.250.120.710 1.261.804.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.250.120.710 1.261.804.285
Türev Araçlar
19.954.800 32.179.875
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4 19.954.800 32.179.875
Peşin Ödenmiş Giderler
3.897.745 3.518.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.897.745 3.518.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 10.966.766 3.914.902
Diğer Dönen Varlıklar
222.555 50.076.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 222.555 50.076.294
ARA TOPLAM
2.394.678.066 1.423.549.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.394.678.066 1.423.549.460
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.795.176 7.771.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.795.176 7.771.028
Maddi Duran Varlıklar
7 30.679.424 15.292.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 7.250.184 6.609.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 11.635.409 2.329.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.360.193 32.002.265
TOPLAM VARLIKLAR
2.452.038.259 1.455.551.725
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.934.778 4.388.021
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.934.778 4.388.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 7.934.778 4.388.021
Ticari Borçlar
1.952.508.356 1.004.012.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.952.508.356 1.004.012.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 19.185.782 8.421.493
Türev Araçlar
20.252.778 33.760.794
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4 20.252.778 33.760.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.649.835 4.130.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.649.835 4.130.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 18.125.449 13.133.490
ARA TOPLAM
2.027.656.978 1.067.847.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.027.656.978 1.067.847.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.551.243 4.854.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.551.243 4.854.777
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 8.551.243 4.854.777
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.896.664 3.596.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.184.307 2.883.717
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 712.357 712.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.447.907 8.450.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.040.104.885 1.076.298.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
411.933.374 379.253.236
Ödenmiş Sermaye
13 200.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.630.720 -1.249.301
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12-15 -1.630.720 -1.249.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.189.811 2.189.811
Yasal Yedekler
13 2.189.811 2.189.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.312.726 166.180.122
Net Dönem Karı veya Zararı
33.061.557 12.132.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
411.933.374 379.253.236
TOPLAM KAYNAKLAR
2.452.038.259 1.455.551.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 181.708.422 142.743.716 65.789.648 46.015.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.708.422 142.743.716 65.789.648 46.015.594
BRÜT KAR (ZARAR)
181.708.422 142.743.716 65.789.648 46.015.594
Genel Yönetim Giderleri
17 -256.250.588 -102.401.792 -107.106.065 -38.781.357
Pazarlama Giderleri
17 -87.946.955 -57.608.487 -37.976.894 -22.997.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 538.530.495 369.695.834 180.904.714 128.609.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -335.121.487 -316.229.060 -123.512.537 -103.719.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.919.887 36.200.211 -21.901.134 9.126.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 20.776 59.947 0 30
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.940.663 36.260.158 -21.901.134 9.126.570
Finansman Giderleri
21 -9.693.535 -2.206.367 -6.518.493 -216.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.247.128 34.053.791 -28.419.627 8.910.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.814.429 -11.602.012 11.535.273 -3.674.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -7.327.759 -10.397.387 8.264.374 -2.156.105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 9.142.188 -1.204.625 3.270.899 -1.518.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.061.557 22.451.779 -16.884.354 5.235.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.061.557 22.451.779 -16.884.354 5.235.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.061.557 22.451.779 -16.884.354 5.235.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-381.419 -329.164 -199.544 103.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -544.885 -438.885 -302.386 138.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.466 109.721 102.842 -34.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 163.466 109.721 102.842 -34.541
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-381.419 -329.164 -199.544 103.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.680.138 22.122.615 -17.083.898 5.339.469
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.680.138 22.122.615 -17.083.898 5.339.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217647


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,00% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9154 Değişim: 0,07%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4600 Değişim: 0,00%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.940,54 Değişim: 0,85%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.