KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.11.2021 - 18:16
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.602.405 2.602.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
48.312.669 -48.312.669 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.418 10.346.117 10.213.699 10.213.699
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 39.000.000 -95.316 29.885.946 72.633.882 10.346.117 151.770.629 151.770.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.803.539 13.422.619
Dönem Karı (Zararı)
10.346.117 47.443.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.346.117 47.443.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
401.256 16.528.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 2.209.237 1.136.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.120 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.120 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
821.165 730.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 821.165 730.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.821.012 324.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.066.206 -235.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 4.887.218 560.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.460.059 -1.610.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.353.588 2.341.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -3.353.588 2.341.888
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.357.369 13.606.199
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.056.166 -50.549.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.980.966 -226.886.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.980.966 -226.886.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
620.832 -2.487.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
620.832 -2.487.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.956 157.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.947.981 186.194.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 50.947.981 186.194.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.502.211 2.692.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.502.211 2.692.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.834.936 -10.219.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.577.556 -9.981.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -257.380 -238.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.803.539 13.422.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.114.353 -25.767.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.991
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.311.389 -1.667.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -1.480.255 -1.667.413
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -831.134
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-26.316.174 -24.326.790
Alınan Temettüler
20 1.513.210 223.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.546.586 15.975.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.830.000 16.650.000
Kredilerden Nakit Girişleri
-5.830.000 16.650.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-895.574 -349.364
Ödenen Faiz
19-21 -4.887.218 -560.403
Alınan Faiz
18 3.066.206 235.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.142.600 3.630.533
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.460.059 1.610.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.602.659 5.241.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.954.441 2.563.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.557.100 7.804.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.869.221 12.347.194
Finansal Yatırımlar
60.208.474 30.965.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.208.474 30.965.079
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 60.208.474 30.965.079
Ticari Alacaklar
571.167.719 567.192.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 571.167.719 567.192.870
Peşin Ödenmiş Giderler
1.956.339 1.757.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.956.339 1.757.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.382.071
Diğer Dönen Varlıklar
10 101.460 113.324
ARA TOPLAM
671.685.284 612.375.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
671.685.284 612.375.850
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.349.138 4.958.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.349.138 4.958.106
Maddi Duran Varlıklar
7 7.057.815 4.971.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.399.054 4.998.335
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 704.782 833.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.510.789 15.761.104
TOPLAM VARLIKLAR
689.196.073 628.136.954
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.160.950 30.388.153
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.160.950 30.388.153
Banka Kredileri
9 24.200.000 30.030.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 960.950 358.153
Ticari Borçlar
501.084.060 450.136.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 501.084.060 450.136.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.328.658 1.547.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 0 72.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.737.635 1.226.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.737.635 1.226.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.643.046 1.929.691
ARA TOPLAM
533.954.349 485.300.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.954.349 485.300.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.154.428 180.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.154.428 180.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.154.428 180.676
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.316.667 1.098.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.316.667 1.098.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.471.095 1.279.112
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
537.425.444 486.580.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.770.629 141.556.930
Ödenmiş Sermaye
13 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.316 37.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -95.316 37.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
13 29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.633.882 24.321.213
Net Dönem Karı veya Zararı
10.346.117 48.312.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.770.629 141.556.930
TOPLAM KAYNAKLAR
689.196.073 628.136.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548
BRÜT KAR (ZARAR)
82.550.580 110.581.044 24.992.187 28.144.548
Genel Yönetim Giderleri
17 -57.642.906 -42.661.806 -19.505.700 -14.519.118
Pazarlama Giderleri
17 -27.465.321 -18.760.827 -10.448.436 -7.113.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 176.617.427 65.947.557 64.256.302 27.955.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -161.648.911 -51.450.072 -61.095.810 -19.907.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.410.869 63.655.896 -1.801.457 14.560.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.866.798 223.484 2.094.512 149.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -2.341.888 0 -1.144.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.277.667 61.537.492 293.055 13.564.917
Finansman Giderleri
21 -4.574.181 -487.609 -1.904.515 -415.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.703.486 61.049.883 -1.611.460 13.149.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.357.369 -13.606.199 5 -13.274.043 910.940 -3.292.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -161.884 -332.156 -374.244 241.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.346.117 47.443.684 -1.074.764 10.097.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-132.418 -110.206 -13.854 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -165.523 -137.757 -17.318 -5.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.105 27.551 3.464 1.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 33.105 27.551 3.464 1.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-132.418 -110.206 -13.854 -4.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.213.699 47.333.478 -1.088.618 10.093.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.213.699 47.333.478 -1.088.618 10.093.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9169 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2440 Değişim: 0,34%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2935
Açılış: 31,1368
1.886,53 Değişim: 0,14%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.