" />

KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:21
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 -2.602.405 2.602.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 48.312.669 -48.312.669 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.564 11.420.881 11.302.317 11.302.317
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 152.859.247 152.859.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.561.987 9.031.537
Dönem Karı (Zararı)
11.420.881 37.346.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.420.881 37.346.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-104.541 13.458.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 1.275.236 762.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.017 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.017 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
461.074 1.174.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 461.074 1.174.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.403.396 -37.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.465.994 -133.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 2.869.390 96.230
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.369.043 -118.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.290.877 1.197.503
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4-20 -1.290.877 1.197.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.894.065 10.554.475
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-772
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.481.409 -74.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.245.647 -41.773.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.619.477 -158.951.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -46.619.477 -158.951.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.383.929 -799.979
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.383.929 -799.979
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-718.534 -69.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.545.263 118.923.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 65.545.263 118.923.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -9.001 -188.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.241.024 2.076.644
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.241.024 2.076.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.577.557 -2.762.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.577.557 -2.762.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.561.987 9.031.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.104.203 -18.103.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.299.635 -182.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -1.299.635 -182.890
Alınan Temettüler
1.481.409 74.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.285.977 -17.998.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.463.456 9.976.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
586.000 10.200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 586.000 10.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-646.060 -260.588
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
9 -646.060 -260.588
Ödenen Faiz
19-21 -2.869.390 -96.230
Alınan Faiz
18 1.465.994 133.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.994.328 904.468
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.369.043 118.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.363.371 1.023.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.954.441 2.563.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.317.812 3.587.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.652.469 12.347.194
Finansal Yatırımlar
40.628.776 30.965.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.628.776 30.965.079
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 40.628.776 30.965.079
Ticari Alacaklar
613.809.330 567.192.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 613.809.330 567.192.870
Peşin Ödenmiş Giderler
2.426.224 1.757.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.426.224 1.757.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
471.132
Diğer Dönen Varlıklar
10 84.924 113.324
ARA TOPLAM
697.072.855 612.375.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.072.855 612.375.850
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.652.270 4.958.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.652.270 4.958.106
Maddi Duran Varlıklar
7 7.474.637 4.971.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.904.479 4.998.335
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.075.562 833.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.106.948 15.761.104
TOPLAM VARLIKLAR
714.179.803 628.136.954
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.638.319 30.388.153
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.616.000 30.030.000
Banka Kredileri
9 30.616.000 30.030.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.022.319 358.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.022.319 358.153
Ticari Borçlar
515.681.339 450.136.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 515.681.339 450.136.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.377.596 1.547.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 0 72.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.641.529 1.226.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.641.529 1.226.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 5.355.457 1.929.691
ARA TOPLAM
557.694.240 485.300.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.694.240 485.300.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.342.573 180.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.342.573 180.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.342.573 180.676
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.283.743 1.098.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.283.743 1.098.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.626.316 1.279.112
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.320.556 486.580.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.859.247 141.556.930
Ödenmiş Sermaye
13 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62 37.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
13 29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.633.882 24.321.213
Net Dönem Karı veya Zararı
11.420.881 48.312.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.859.247 141.556.930
TOPLAM KAYNAKLAR
714.179.803 628.136.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880
BRÜT KAR (ZARAR)
57.558.393 82.436.496 27.515.104 50.433.880
Genel Yönetim Giderleri
17 -38.137.206 -28.142.688 -20.385.940 -15.999.775
Pazarlama Giderleri
17 -17.016.885 -11.647.652 -9.912.005 -6.057.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 112.361.125 37.992.432 51.801.018 25.512.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -100.553.101 -31.542.816 -53.865.464 -21.407.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.212.326 49.095.772 -4.847.287 32.481.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.772.286 75.078 1.674.968 75.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -1.197.503 3.042.732 -1.135.485
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.984.612 47.973.347 -129.587 31.421.537
Finansman Giderleri
21 -2.669.666 -72.413 -1.417.764 -72.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.314.946 47.900.934 -1.547.351 31.349.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.894.065 -10.554.475 121.643 -6.882.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.106.425 -9.981.051 549.028 -7.218.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 212.360 -573.424 -427.385 335.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.420.881 37.346.459 -1.425.708 24.466.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-118.564 -105.639 -41.482 -14.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -148.205 -132.049 -51.853 -17.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.641 26.410 10.371 3.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 29.641 26.410 10.371 3.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.564 -105.639 -41.482 -14.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.302.317 37.240.820 -1.467.190 24.452.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.302.317 37.240.820 -1.467.190 24.452.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0716 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2074 Değişim: 0,44%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.613,70 Değişim: -0,31%
Düşük 2.609,67 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.