KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.06.2021 - 18:35
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 -2.602.405 2.602.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.606 12.880.009 12.788.403 12.788.403
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 60.974 29.885.946 24.321.213 12.880.009 106.148.142 106.148.142
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 37.102 29.885.946 24.321.213 48.312.669 141.556.930 141.556.930
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 48.312.669 -48.312.669 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.082 12.846.589 12.769.507 12.769.507
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -39.980 29.885.946 72.633.882 12.846.589 154.326.437 154.326.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.026.778 3.146.265
Dönem Karı (Zararı)
12.846.589 12.880.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.846.589 12.880.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.648.512 4.953.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 760.715 395.068
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.705 596.845
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.705 596.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
336.618 263.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 336.618 263.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
653.987 -35.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -691.591 -48.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-21 1.345.578 12.291
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.158.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.042.732 62.018
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 3.042.732 62.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.015.708 3.671.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.531.677 -14.686.933
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.948.934 -3.440.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.509.001 -27.017.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -26.509.001 -27.017.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.136.302 29.563
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.136.302 29.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.539.084 -524.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.780.173 16.661.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 32.780.173 16.661.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -63.518 -160.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.855.768 -233.270
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.855.768 -233.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.897 -1.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -77.897 -1.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.026.778 3.146.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
387.318 -110.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-710.000 -110.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -682.039 -110.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.961
Alınan Temettüler
15 1.097.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.129.891 -91.188
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.130.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -7.130.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.904 -127.031
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
9 -345.904 -127.031
Ödenen Faiz
19-21 -1.345.578 -12.291
Alınan Faiz
18 691.591 48.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.284.205 2.944.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.158.543 293.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.442.748 3.238.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.954.441 2.563.777
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.397.189 5.802.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.014.004 12.347.194
Finansal Yatırımlar
24.876.095 30.965.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.876.095 30.965.079
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 24.876.095 30.965.079
Ticari Alacaklar
593.704.576 567.192.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 593.704.576 567.192.870
Peşin Ödenmiş Giderler
3.296.467 1.757.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.296.467 1.757.383
Diğer Dönen Varlıklar
10 76.342 113.324
ARA TOPLAM
660.967.484 612.375.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
660.967.484 612.375.850
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.858.786 4.958.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.858.786 4.958.106
Maddi Duran Varlıklar
7 7.511.776 4.971.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.792.226 4.998.335
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.492.576 833.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.655.364 15.761.104
TOPLAM VARLIKLAR
678.622.848 628.136.954
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.650.167 30.388.153
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.900.000 30.030.000
Banka Kredileri
9 22.900.000 30.030.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
750.167 358.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 750.167 358.153
Ticari Borçlar
482.916.249 450.136.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 482.916.249 450.136.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.293.101 1.929.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 3.650.536 72.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.482.282 1.226.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.482.282 1.226.558
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.263.874 1.547.454
ARA TOPLAM
521.256.209 485.300.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.256.209 485.300.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.828.038 180.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.828.038 180.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.828.038 180.676
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.212.164 1.098.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.212.164 1.098.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.040.202 1.279.112
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
524.296.411 486.580.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.326.437 141.556.930
Ödenmiş Sermaye
13 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.980 37.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -39.980 37.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
13 29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.633.882 24.321.213
Net Dönem Karı veya Zararı
12.846.589 48.312.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.326.437 141.556.930
TOPLAM KAYNAKLAR
678.622.848 628.136.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 30.043.289 32.002.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.043.289 32.002.616
BRÜT KAR (ZARAR)
30.043.289 32.002.616
Genel Yönetim Giderleri
17 -17.751.266 -12.142.913
Pazarlama Giderleri
17 -7.104.880 -5.589.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 60.560.107 12.479.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -46.687.637 -10.135.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.059.613 16.613.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.097.318
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.042.732 -62.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.114.199 16.551.810
Finansman Giderleri
21 -1.251.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.862.297 16.551.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.015.708 -3.671.801
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.655.453 -2.762.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 639.745 -909.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.846.589 12.880.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.846.589 12.880.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.846.589 12.880.009
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.082 -91.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -96.352 -114.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.270 22.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 19.270 22.901
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.082 -91.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.769.507 12.788.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.769.507 12.788.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,00% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3527 Değişim: 0,06%
Düşük 8,3426 03.08.2021 Yüksek 8,3577
Açılış: 8,3479
9,9233 Değişim: 0,00%
Düşük 9,9076 03.08.2021 Yüksek 9,9438
Açılış: 9,9231
486,12 Değişim: -0,13%
Düşük 485,61 03.08.2021 Yüksek 487,33
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.