KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 14:54
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 27.953.024 -27.953.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
121.489 -6.269.889 -6.148.400 -6.148.400
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 232.946 29.885.946 26.923.618 -6.269.889 89.772.621 89.772.621
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 152.580 29.885.946 26.923.618 -2.602.405 93.359.739 93.359.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 -2.602.405 2.602.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.639 37.346.459 37.240.820 37.240.820
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 46.941 29.885.946 24.321.213 37.346.459 130.600.559 130.600.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.966.532 2.005.342
Dönem Karı (Zararı)
37.346.459 -6.269.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.651.686 -1.533.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 762.979 -558.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.174.860 1.175.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
587.531 312.373
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5-10 587.329 863.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.359 -218.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -133.589 -218.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-19 96.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.197.503
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.197.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.554.475 -1.932.016
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.012.825 9.847.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.072.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.951.739 -55.696.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -158.951.739 -55.696.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-799.979 3.347.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -799.979 3.347.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-69.521 -198.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 118.923.139 60.989.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118.923.139 60.989.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.957.650 1.404.867
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.957.650 1.404.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.014.680 2.044.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-188.941 -38.862
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.762.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.771 -150.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-182.890 -150.252
Alınan Temettüler
74.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.976.771 218.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.200.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.588
Ödenen Faiz
17-19 -96.230
Alınan Faiz
16 133.589 218.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
904.468 2.073.647
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
118.994 -39.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.023.462 2.033.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.563.777 1.860.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.587.239 3.894.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.846.437 4.089.499
Finansal Yatırımlar
4 16.800.566
Ticari Alacaklar
5 440.337.011 282.084.277
Peşin Ödenmiş Giderler
1.250.844 1.181.323
Diğer Dönen Varlıklar
119.602 150.793
ARA TOPLAM
463.354.460 287.505.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.354.460 287.505.892
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 111.676
Diğer Alacaklar
6 1.626.632 795.462
Maddi Duran Varlıklar
7 1.474.466 1.724.774
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 2.587.579 2.811.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 585.346 1.132.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.385.699 6.464.422
TOPLAM VARLIKLAR
469.740.159 293.970.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.420.186 382.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.420.186 382.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 220.186 382.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.200.000
Ticari Borçlar
5 316.215.818 197.292.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.199.246 995.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 7.218.140
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.038.855 654.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.038.855 654.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.639.906 1.066.471
ARA TOPLAM
338.732.151 200.391.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.732.151 200.391.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 41.761
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 365.688 218.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
365.688 218.930
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.449 218.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.139.600 200.610.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.600.559 93.359.739
Ödenmiş Sermaye
11 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.941 152.580
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
46.941 152.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.321.213 26.923.618
Net Dönem Karı veya Zararı
11 37.346.459 -2.602.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.600.559 93.359.739
TOPLAM KAYNAKLAR
469.740.159 293.970.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301
BRÜT KAR (ZARAR)
82.436.496 22.573.061 50.433.880 12.441.301
Genel Yönetim Giderleri
15 -28.142.688 -18.681.166 -15.999.775 -9.707.402
Pazarlama Giderleri
15 -11.647.652 -13.580.666 -6.057.866 -9.286.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 37.992.432 27.998.804 25.512.823 13.854.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -31.542.816 -25.041.521 -21.407.118 -13.078.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.095.772 -6.731.488 32.481.944 -5.776.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 75.078 75.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.197.503 -1.135.485
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.973.347 -6.731.488 31.421.537 -5.776.247
Finansman Giderleri
19 -72.413 -72.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.900.934 -6.731.488 31.349.124 -5.776.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.554.475 461.599 -6.882.674 35.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -9.981.051 -7.218.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -573.424 461.599 335.621 35.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.346.459 -6.269.889 24.466.450 -5.740.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.639 121.489 -14.033 7.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -132.049 151.861 -17.542 8.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.410 -30.372 3.509 -1.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 26.410 -30.372 3.509 -1.798
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.639 121.489 -14.033 7.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.240.820 -6.148.400 24.452.417 -5.733.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.240.820 -6.148.400 24.452.417 -5.733.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868984


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3117 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1106 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
499,89 Değişim: 0,19%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.