KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2018 - 18:28
KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821
Transferler
4.652.087 -4.652.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.362 3.370.330 3.296.968
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -255.120 16.868.238 3.403.341 3.370.330 62.386.789 62.386.789
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406
Transferler
11 8.584.961 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.571 3.233.401 3.233.401
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 186.437 21.520.325 7.336.215 3.233.401 71.276.378 71.276.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
740.414 4.442.715
Dönem Karı (Zararı)
4.187.245 4.119.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.896 122.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 -331.136 588.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 464.002 196.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -16.670 65.827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -143.092 -728.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.419.935 200.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.535.452 28.157.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -820.520 -513.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.921.972 -24.136.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 653.632 -3.297.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -866.527 -9.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
740.414 4.442.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
680.160 -410.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,6 680.160 -410.995
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.670 -6.443.140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.377.313
Ödenen Faiz
17 0 -89.644
Alınan Faiz
16 16.670 23.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.437.244 -2.411.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.437.244 -2.411.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.691 5.348.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.179.935 2.936.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.157.329 1.842.254
Ticari Alacaklar
4 148.544.911 150.091.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.544.911 150.091.036
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.257.103 300.285
Diğer Dönen Varlıklar
9 83.019 97.148
ARA TOPLAM
153.042.362 152.330.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.042.362 152.330.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 631.718 618.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
631.718 618.780
Maddi Duran Varlıklar
5 2.095.406 2.299.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 3.331.145 3.475.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.058.269 6.394.356
TOPLAM VARLIKLAR
159.100.631 158.725.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 83.747.297 87.669.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.747.297 87.669.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 667.200 725.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.009.185 866.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 294.331 238.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
294.331 238.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.712.659 840.139
ARA TOPLAM
87.430.672 90.339.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.430.672 90.339.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 350.148 359.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
350.148 359.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 43.433 73.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.581 433.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.824.253 90.772.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.276.378 67.952.406
Ödenmiş Sermaye
11 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.437 95.866
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
186.437 95.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.520.325 21.520.325
Yasal Yedekler
568.381 568.381
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20.951.944 20.951.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.336.215 -1.248.746
Net Dönem Karı veya Zararı
3.233.401 8.584.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.276.378 67.952.406
TOPLAM KAYNAKLAR
159.100.631 158.725.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.246.941 29.921.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.246.941 29.921.699
BRÜT KAR (ZARAR)
9.246.941 29.921.699
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.580.526 -12.803.523
Pazarlama Giderleri
15 -1.800.147 -13.583.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.242.571 8.070.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.921.594 -7.485.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.187.245 4.119.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.187.245 4.119.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.187.245 4.119.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-953.844 -749.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.009.618 -737.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 55.774 -11.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.233.401 3.370.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.233.401 3.370.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.233.401 3.370.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
90.571 -73.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 116.117 -91.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.546 18.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -25.546 18.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.571 -73.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.323.972 3.296.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.323.972 3.296.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6037 Değişim: 1,09%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1963 Değişim: 1,05%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,29 Değişim: 1,48%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.