KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 16:35
KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 29.000.000 -4.319 11.156.429 -1.132.053 5.595.116 44.615.173
Transferler
5.711.809 -116.693 -5.595.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.439 4.652.087 4.474.648
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821 59.089.821
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821
Transferler
13 4.652.087 -4.652.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277.624 8.584.961 8.862.585
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.760.154 -24.470.908
Dönem Karı (Zararı)
10.881.481 5.919.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.483.183 57.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 1.356.888 1.425.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 706.659 122.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 30.359 -236.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 389.277 -1.255.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.604.510 -30.447.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 18.790.237 -75.285.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.614 3.680.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -24.474.649 40.703.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -3.103.560 510.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.726.924 -56.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.760.154 -24.470.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
310.588 -1.349.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7 310.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -1.349.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.407.672 16.613.473
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 0 10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 6.288.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -6.377.311
Ödenen Faiz
19 -89.638 0
Alınan Faiz
18 59.277 324.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.336.930 -9.206.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.336.930 -9.206.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.079.621 14.286.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.691 5.079.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.842.254 5.348.048
Finansal Yatırımlar
4 0 159.711
Ticari Alacaklar
5 150.091.036 169.369.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
150.091.036 169.369.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 300.285 914.676
Diğer Dönen Varlıklar
10 97.148 64.570
ARA TOPLAM
152.330.723 175.856.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.330.723 175.856.902
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 618.780 130.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
618.780 130.155
Maddi Duran Varlıklar
6 2.299.689 3.403.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 3.475.887 4.039.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.394.356 7.573.206
TOPLAM VARLIKLAR
158.725.079 183.430.108
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 87.669.269 112.143.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.669.269 112.143.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 725.015 1.902.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 866.093 1.255.370
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 238.866 371.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
238.866 371.452
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 840.139 1.900.025
ARA TOPLAM
90.339.382 117.573.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.339.382 117.573.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 6.377.313
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 0 6.377.313
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 359.629 344.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
359.629 344.566
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 73.662 45.383
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.291 6.767.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.772.673 124.340.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.952.406 59.089.821
Ödenmiş Sermaye
13 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.866 -181.758
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
95.866 -181.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.520.325 16.868.238
Yasal Yedekler
568.381 640.821
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20.951.944 16.227.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.248.746 -1.248.746
Net Dönem Karı veya Zararı
8.584.961 4.652.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.952.406 59.089.821
TOPLAM KAYNAKLAR
158.725.079 183.430.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 59.208.023 107.575.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.208.023 107.575.627
BRÜT KAR (ZARAR)
59.208.023 107.575.627
Genel Yönetim Giderleri
17 -32.550.845 -45.110.856
Pazarlama Giderleri
17 -19.422.957 -61.680.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 19.408.513 28.683.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.761.253 -23.548.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.881.481 5.919.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.881.481 5.919.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.881.481 5.919.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.296.520 -1.267.315
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.337.647 -1.312.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 41.127 44.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.584.961 4.652.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.584.961 4.652.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.584.961 4.652.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
277.624 -177.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 347.030 -221.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-69.406 44.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -69.406 44.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.624 -177.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.862.585 4.474.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.862.585 4.474.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672544


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2983 Değişim: 0,03%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3029
Açılış: 7,296
8,7773 Değişim: -0,15%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
402,39 Değişim: -0,45%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.