KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2022 - 03:09
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-201.466 31.809.499 -31.809.499 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.346.558 313.628.145 316.773.237 316.773.237
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -221.796 -101.238.328 165.126 163.521.050 313.628.145 385.854.197 385.854.197
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 -221.796 -101.238.328 165.126 163.521.050 313.628.145 385.854.197 385.854.197
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
313.628.145 -313.628.145 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.429 101.238.328 514.970.887 616.232.644 616.232.644
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -198.367 0 477.149.195 514.970.887 1.002.086.841 1.002.086.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-334.348.800 -192.240.638
Dönem Karı (Zararı)
514.970.887 313.628.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-173.450.280 -6.896.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 53.661.362 77.259.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.576.575 1.224.859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.576.575 1.224.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.553.567 1.774.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.553.567 1.774.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.530.273 38.071.812
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.007.558 43.163.994
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 3.509.056 -5.335.668
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 13.659 243.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
224.794.454 79.339.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-561.929.987 -280.048.157
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-561.929.987 -280.048.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
75.516.626 75.480.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-523.519.789 -495.826.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.888.932 -2.375.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.484.576 -1.565.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.373.508 -810.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
293.548.317 -367.357.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.355.624 377.542.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.854 -507.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-290.224.770 378.049.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.536.579 1.401.864
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7.536.579 1.401.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-530.360.129 -505.036.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-531.656.280 -507.617.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.296.151 2.580.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-181.999.182 -189.094.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.123.733 -1.534.027
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -150.225.885 -1.611.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.561.606 7.375.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.006.556 17.135.595
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.006.556 17.135.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.568.162 -9.760.297
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.825.530 -2.157.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.742.632 -7.602.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.915.674 376.505.278
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.629.466.590 2.314.458.990
Kredilerden Nakit Girişleri
4.488.084.344 2.314.458.990
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
141.382.246 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.434.550.916 -1.937.953.712
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.434.550.916 -1.937.953.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.994.732 191.639.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
190.416 190.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.804.316 191.830.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 197.707.085 5.876.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.902.769 197.707.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.932.940 197.798.652
Ticari Alacaklar
4 46.321.081 40.709.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-23 682.912 2.167.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 45.638.169 38.542.112
Diğer Alacaklar
5 12.273 171.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.273 171.906
Türev Araçlar
25 220.408 896.509
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 220.408 896.509
Stoklar
8 234.733.028 532.975.775
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.142.344 32.180.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.142.344 32.180.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 35.881.807 1.336.378
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 16.435.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 0 16.435.747
ARA TOPLAM
415.243.881 822.505.563
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
415.243.881 822.505.563
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.960.995.449 1.824.674.747
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 2.943.861.208 1.811.263.653
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 17.134.241 13.411.094
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.722.730 2.781.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.797.650 11.314.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.797.650 11.314.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 4.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 4.376
Diğer Duran Varlıklar
15 53.930.364 116.448.211
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 53.930.364 116.448.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.027.446.193 1.955.222.932
TOPLAM VARLIKLAR
3.442.690.074 2.777.728.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 249.298.237 81.647.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
249.298.237 81.647.087
Banka Kredileri
107.915.991 81.647.087
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
141.382.246 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.110.561.828 723.397.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.096.753 250.395.210
Banka Kredileri
23 255.096.753 250.395.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
855.465.075 473.002.336
Banka Kredileri
6 855.465.075 473.002.336
Ticari Borçlar
4 200.093.433 486.940.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-23 3.094 133.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 200.090.339 486.806.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 803.643 666.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 29.096.799 21.560.220
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 29.096.799 21.560.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.568.533 3.669.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.568.533 3.669.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.866.549 4.800.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.866.549 4.800.093
ARA TOPLAM
1.601.289.022 1.322.680.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.289.022 1.322.680.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 601.498.515 933.482.282
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.996.394 445.711.665
Banka Kredileri
23 243.996.394 445.711.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.502.121 487.770.617
Banka Kredileri
6 357.502.121 487.770.617
Diğer Borçlar
5 2.245.000 1.980.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.245.000 1.980.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.291.552 1.791.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.291.552 1.791.612
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 231.127.168 129.615.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.151.976 2.324.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.151.976 2.324.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.314.211 1.069.193.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.440.603.233 2.391.874.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.002.086.841 385.854.197
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.367 -221.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.367 -221.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.367 -221.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -101.238.328
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -101.238.328
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -101.238.328
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.149.195 163.521.050
Net Dönem Karı veya Zararı
514.970.887 313.628.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.002.086.841 385.854.197
TOPLAM KAYNAKLAR
3.442.690.074 2.777.728.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.749.778.306 1.113.385.573
Satışların Maliyeti
17 -620.073.610 -487.035.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.129.704.696 626.350.234
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.129.704.696 626.350.234
Genel Yönetim Giderleri
18 -49.129.176 -36.074.238
Pazarlama Giderleri
18 -552.763 -581.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 34.274.507 28.938.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.904.972 -5.525.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.104.392.292 613.108.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.104.392.292 613.108.547
Finansman Gelirleri
20 6.482.536 19.303.734
Finansman Giderleri
20 -404.860.543 -239.444.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
706.014.285 392.968.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-191.043.398 -79.339.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -116.474.830 -466.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -74.568.568 -78.873.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
514.970.887 313.628.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
514.970.887 313.628.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
514.970.887 313.628.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.429 -201.466
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30.427 -251.833
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 30.427 -251.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -6.998 50.367
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
21 -6.998 50.367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
101.238.328 3.346.558
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 128.174.462 3.456.349
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 128.174.462 3.456.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,25 -26.936.134 -109.791
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21,25 -26.936.134 -109.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.261.757 3.145.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
616.232.644 316.773.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
616.232.644 316.773.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998439


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.397 Değişim: -0,36% Hacim : 9.961 Mio.TL Son veri saati : 11:47
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9701 Değişim: 0,86%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9761
Açılış: 16,8262
17,4935 Değişim: -0,25%
Düşük 17,4899 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
983,64 Değişim: 0,60%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.