KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2021 - 18:34
KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.809.499 -31.809.499 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.723.106 138.958.351 138.958.351 138.958.351
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
313.628.145 -313.628.145 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
99.953.075 284.298.136 284.298.136 284.298.136
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -221.796 -1.285.253 165.126 477.149.195 284.298.136 770.105.408 770.105.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.043.201 224.728.965
Dönem Karı (Zararı)
284.298.136 138.958.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-95.719.817 13.994.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 27.372.825 52.587.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-554.334 4.165.237
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -554.334 4.165.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.392.355 151.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.392.355 151.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.447.056 51.774.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.930.692 51.397.448
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 4.664.020 449.886
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -147.656 -72.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
127.340.240 33.918.288
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-428.053.879 -133.460.359
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-428.053.879 -133.460.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
134.335.920 4.858.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.875.611 73.240.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.910.206 -3.989.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
321.641 -812.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.231.847 -3.177.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
357.562.282 64.610.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.938.895 -66.025.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
741.859 -641.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-337.680.754 -65.384.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10.440.954 1.091.784
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10.440.954 1.091.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.029.746 77.553.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.456.937 70.020.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
427.191 7.533.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.702.708 226.193.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.948.117 -1.515.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -37.711.390 50.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.637 5.153.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.291.603 9.216.069
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.291.603 9.216.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.566.240 -4.062.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.765.683 -214.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.800.557 -3.847.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.695.432 -113.212.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.753.117.019 1.512.021.947
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.753.117.019 1.512.021.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.832.812.451 -1.625.234.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.832.812.451 -1.625.234.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.926.868 116.670.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
190.416 175.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.736.452 116.845.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 197.707.085 5.876.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.970.633 122.722.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 147.044.718 197.798.652
Ticari Alacaklar
4 43.023.129 40.709.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-23 1.845.847 2.167.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 41.177.282 38.542.112
Diğer Alacaklar
5 470.573 171.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 470.573 171.906
Türev Araçlar
25 55.866 896.509
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 55.866 896.509
Stoklar
8 173.303.777 532.975.775
Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.810.837 32.180.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.810.837 32.180.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 1.336.378
Diğer Dönen Varlıklar
15 27.558 16.435.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 27.558 16.435.747
ARA TOPLAM
383.736.458 822.505.563
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
383.736.458 822.505.563
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.479.407.724 1.824.674.747
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 2.462.880.687 1.811.263.653
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 16.527.037 13.411.094
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.102.620 2.781.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.537.160 11.314.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.537.160 11.314.531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 4.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 4.376
Diğer Duran Varlıklar
15 37.513.512 116.448.211
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 37.513.512 116.448.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.530.561.016 1.955.222.932
TOPLAM VARLIKLAR
2.914.297.474 2.777.728.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 113.990.498 81.647.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 113.990.498 81.647.087
Banka Kredileri
6 113.990.498 81.647.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 840.331.185 723.397.546
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 285.389.484 250.395.210
Banka Kredileri
23 285.389.484 250.395.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
554.941.701 473.002.336
Banka Kredileri
554.941.701 473.002.336
Ticari Borçlar
4 154.665.126 486.940.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-23 875.807 133.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 153.789.319 486.806.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 759.049 666.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 32.001.174 21.560.220
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 32.001.174 21.560.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 90.603.312 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.837.304 3.669.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.837.304 3.669.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.774.492 4.800.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.774.492 4.800.093
ARA TOPLAM
1.239.962.140 1.322.680.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.239.962.140 1.322.680.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 742.348.925 933.482.282
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 351.803.668 445.711.665
Banka Kredileri
23 351.803.668 445.711.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 390.545.257 487.770.617
Banka Kredileri
6 390.545.257 487.770.617
Diğer Borçlar
5 2.200.000 1.980.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.200.000 1.980.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.067.612 1.791.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.067.612 1.791.612
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 155.148.722 129.615.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.464.667 2.324.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 2.464.667 2.324.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
904.229.926 1.069.193.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.192.066 2.391.874.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
770.105.408 385.854.197
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -221.796 -221.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -221.796 -221.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -221.796 -221.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.285.253 -101.238.328
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -1.285.253 -101.238.328
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -1.285.253 -101.238.328
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 165.126 165.126
Yasal Yedekler
16 165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 477.149.195 163.521.050
Net Dönem Karı veya Zararı
16 284.298.136 313.628.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
770.105.408 385.854.197
TOPLAM KAYNAKLAR
2.914.297.474 2.777.728.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.101.084.597 580.364.370 641.351.635 253.763.138
Satışların Maliyeti
17 -413.446.026 -281.456.606 -254.106.676 -118.755.970
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 687.638.571 298.907.764 387.244.959 135.007.168
BRÜT KAR (ZARAR)
687.638.571 298.907.764 387.244.959 135.007.168
Genel Yönetim Giderleri
18 -20.522.446 -17.837.500 -10.234.480 -9.117.127
Pazarlama Giderleri
18 -252.137 -150.040 -122.718 -57.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 12.496.969 8.914.281 8.589.746 2.834.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.522.647 -5.986.102 -729.488 -636.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
673.838.310 283.848.403 384.748.019 128.030.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20 673.838.310 283.848.403 384.748.019 128.030.284
Finansman Gelirleri
20 3.212.844 2.546.812 1.664.157 1.872.467
Finansman Giderleri
20 -264.076.400 -113.518.576 -155.220.979 -59.351.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
412.974.754 172.876.639 231.191.197 70.550.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -128.676.618 -33.918.288 -89.946.200 -14.440.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -129.651.080 0 -95.659.891 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 974.462 -33.918.288 5.713.691 -14.440.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
99.953.075 -7.723.106 106.370.620 -1.305.561
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.460.792 -9.721.117 134.256.508 -1.925.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 126.460.792 -9.721.117 134.256.508 -1.925.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.507.717 1.998.011 -27.885.888 619.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.25 -26.507.717 1.998.011 -27.885.888 619.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.953.075 -7.723.106 106.370.620 -1.305.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
384.251.211 131.235.245 247.615.617 54.804.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
384.251.211 131.235.245 247.615.617 54.804.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6559 Değişim: -0,10%
Düşük 8,6552 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1727 Değişim: 0,12%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,98 Değişim: -0,12%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.