KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.09.2021 - 18:12
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Yeni Bakiye
79.500 -626 76.702 8.408 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.471 17.471
Kar Dağıtımı
8.408 -8.408
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.408 -8.408
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -626 85.110 17.471 181.455
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Yeni Bakiye
79.500 -1.170 85.110 50.150 213.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.995 64.995
Kar Dağıtımı
50.150 -50.150
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
50.150 -50.150
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 -1.170 135.260 64.995 278.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 285.253 131.441 154.103 66.823
FAKTORİNG GELİRLERİ
285.253 131.441 154.103 66.823
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
276.560 127.360 149.794 64.500
İskontolu
150.307 84.229 84.241 41.546
Diğer
126.253 43.131 65.553 22.954
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.693 4.081 4.309 2.323
İskontolu
3.517 749 1.408 707
Diğer
5.176 3.332 2.901 1.616
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -187.239 -80.598 -102.815 -40.807
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-146.288 -75.287 -74.070 -36.209
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-480 -232 -366 -149
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-40.013 -4.373 -28.066 -4.373
Diğer Faiz Giderleri
-13 -706 -9 -76
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-445 0 -304 0
BRÜT KAR (ZARAR)
98.014 50.843 51.288 26.016
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -31.785 -23.572 -14.299 -12.410
Personel Giderleri
-16.607 -14.636 -9.004 -7.855
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-758 -451 -262 -182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-14.389 -8.297 -5.014 -4.261
Diğer
-31 -188 -19 -112
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
66.229 27.271 36.989 13.606
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 42.651 67.629 12.892 34.425
Bankalardan Alınan Faizler
905 446 541 436
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.742 0 1.717 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
527 0 84 0
Türev Finansal İşlemler Karı
853 2.172 10 2.093
Kambiyo İşlemleri Karı
19.777 56.235 7.242 29.867
Diğer
17.847 8.776 3.298 2.029
KARŞILIK GİDERLERİ
-19.949 -48.243 -7.260 -15.865
Özel Karşılıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
21 -19.169 -47.879 -6.637 -15.698
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-780 -364 -623 -167
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -14.042 -24.536 -5.039 -17.811
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-219 -227 -219 1.593
Kambiyo İşlemleri Zararı
-13.656 -24.309 -4.653 -19.404
Diğer
-167 0 -167 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.889 22.121 37.582 14.355
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.889 22.121 37.582 14.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -9.894 -4.650 -1.541 -3.222
Cari Vergi Karşılığı
0 378 0 378
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.894 -5.028 -1.541 -3.600
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
64.995 17.471 36.041 11.133
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
64.995 17.471 36.041 11.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.995 17.471 36.041 11.133
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,81754700 0,21976100 0,45334600 0,14003800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
67.417 22.028
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
253.249 115.703
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-174.546 -83.257
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.770 5.409
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 1.621 3.085
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.661 -23.462
Ödenen Vergiler
-45 -67
Diğer
9.029 4.617
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-162.410 -208.076
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-994.056 -332.547
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
426 10.177
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
14.924 2.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.902 1.359
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
815.024 133.176
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.630 -23.126
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-94.993 -186.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
1 -40
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -3.347 -3.721
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.328 -3.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.049.014 193.636
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-916.953 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.995 -1.412
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
130.066 192.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.490 3.260
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
36.235 5.695
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.405 11.842
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 48.640 17.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.995 17.471 36.041 11.133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.995 17.471 36.041 11.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 4.736 45.845 50.581 2.258 10.147 12.405
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 39.072 10 39.082 39.661 9 39.670
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 9 0 9 1.921 0 1.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 2.770.047 1.018.381 3.788.428 2.081.449 707.398 2.788.847
Faktoring Alacakları
6.1 2.765.779 1.019.027 3.784.806 2.086.089 708.240 2.794.329
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.378.374 250.529 1.628.903 1.010.724 163.041 1.173.765
Diğer Faktoring Alacakları
1.387.405 768.498 2.155.903 1.075.365 545.199 1.620.564
Takipteki Alacaklar
6.2 81.567 15.751 97.318 118.959 13.281 132.240
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -77.299 -16.397 -93.696 -123.599 -14.123 -137.722
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 8.175 8.175 5.054 5.054
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 11.097 11.097 11.244 11.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 45 45 3.420 3.420
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 33.767 33.767 43.661 43.661
DİĞER AKTİFLER
10 11.751 525 12.276 5.788 542 6.330
ARA TOPLAM
2.878.699 1.064.761 3.943.460 2.194.456 718.096 2.912.552
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
2.878.710 1.064.761 3.943.471 2.194.467 718.096 2.912.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.937.730 977.232 2.914.962 1.449.664 638.026 2.087.690
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 565 17.645 18.210 639 2.647 3.286
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 7.779 0 7.779 3.716 1.156 4.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 701.342 0 701.342 582.026 582.026
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 219 219 252 0 252
KARŞILIKLAR
14 11.337 1.153 12.490 12.425 737 13.162
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 10.241 0 10.241 10.758 0 10.758
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 1.096 1.153 2.249 1.667 737 2.404
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 6.593 3.291 9.884 5.565 2.120 7.685
ARA TOPLAM
2.665.565 999.321 3.664.886 2.054.287 644.686 2.698.973
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 278.585 0 278.585 213.590 213.590
Ödenmiş Sermaye
79.500 79.500 79.500 79.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.170 -1.170 -1.170 -1.170
Kar Yedekleri
135.260 135.260 85.110 85.110
Yasal Yedekler
13.354 13.354 10.757 10.757
Olağanüstü Yedekler
121.906 121.906 74.353 74.353
Kar veya Zarar
64.995 64.995 50.150 50.150
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.995 64.995 50.150 50.150
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.944.150 999.321 3.943.471 2.267.877 644.686 2.912.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
938.216 847.647 1.785.863 976.463 586.068 1.562.531
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.484.468 77.751 1.562.219 1.369.693 82.358 1.452.051
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 57.260 40.964.838 41.022.098 78.474 33.121.183 33.199.657
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 623.528 56 623.584 674.485 16.429 690.914
TAAHHÜTLER
25.3 40.580 40.580 39.787 39.787
Cayılamaz Taahhütler
40.580 40.580 39.787 39.787
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.4 35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046
Swap Alım Satım İşlemleri
35.013 34.821 69.834 48.801 46.245 95.046
EMANET KIYMETLER
25.5 1.704.160 274.457 1.978.617 1.336.686 228.349 1.565.035
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.883.225 42.199.570 47.082.795 4.524.389 34.080.632 38.605.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: -0,58% Hacim : 15.065 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7404 Değişim: 1,02%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2807 Değişim: 1,64%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
492,36 Değişim: 0,09%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.