KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.04.2020 - 19:33
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 0 -57.376 0 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 -16.030 -57.376 0 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.370 0 19.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 0 57.376 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 76.702 -16.030 19.370 0 158.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 76.702 0 8.408 0 163.984
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 76.702 0 8.408 0 163.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.338 0 6.338
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.408 0 -8.408 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.408 0 -8.408 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 85.110 0 6.338 0 170.322


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 64.618 118.132
FAKTORİNG GELİRLERİ
64.618 118.132
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
62.860 116.157
İskontolu
42.683 56.691
Diğer
20.177 59.466
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.758 1.975
İskontolu
42 41
Diğer
1.716 1.934
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -39.791 -85.510
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.078 -52.369
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-83 -151
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -29.341
Diğer Faiz Giderleri
-630 -8
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 -3.641
BRÜT KAR (ZARAR)
24.827 32.622
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -44.143 -11.984
Personel Giderleri
-6.781 -7.266
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-269 -306
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.036 -4.322
Diğer
-33.057 -90
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.316 20.638
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 66.185 27.502
Bankalardan Alınan Faizler
10 632
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
79 3.185
Kambiyo İşlemleri Karı
26.368 17.805
Diğer
39.728 5.880
KARŞILIK GİDERLERİ
20 -32.378 -15.965
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-32.181 -15.615
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-197 -350
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -6.725 -7.027
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.820 -489
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.905 -6.538
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.766 25.148
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.766 25.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -1.428 -5.778
Cari Vergi Karşılığı
0 -6.388
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.428 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.338 19.370
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
6.338 19.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.151 3.518
Ana Ortaklık Payları
5.187 15.852
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 22 0,07972300 0,24365300
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
35.729 41.174
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
64.288 122.143
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-46.409 -93.213
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.759 1.853
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 1.282 2.304
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.908 -10.942
Ödenen Vergiler
0 -3.492
Diğer
25.717 22.521
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-33.820 -114.516
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
42.982 232.853
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-611 -3.351
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
68 -9.622
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
257 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-62.944 -337.330
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-13.572 2.934
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.909 -73.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 26 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -22 -1.889
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4 -1.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 377.144
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -294.227
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-620 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-620 82.917
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.377 1.171
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.670 8.857
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.842 19.778
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 15.512 28.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.338 19.370
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.338 19.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.489 13.969 15.458 1.511 10.331 11.842
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 7 7 0 7 7
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 4 0 4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.457.192 586.824 2.044.016 1.669.668 435.088 2.104.756
Faktoring Alacakları
1.454.397 583.855 2.038.252 1.658.307 432.099 2.090.406
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.024.208 167.522 1.191.730 917.390 143.866 1.061.256
Diğer Faktoring Alacakları
430.189 416.333 846.522 740.917 288.233 1.029.150
Takipteki Alacaklar
6.2 117.894 206.632 324.526 150.872 188.885 339.757
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -115.099 -203.663 -318.762 -139.511 -185.896 -325.407
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.633 0 4.633 5.254 0 5.254
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 8.103 0 8.103 9.424 0 9.424
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 8.016 0 8.016 8.014 0 8.014
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 56.996 0 56.996 58.424 0 58.424
DİĞER AKTİFLER
10 4.170 331 4.501 3.582 313 3.895
ARA TOPLAM
1.540.603 601.131 2.141.734 1.755.877 445.739 2.201.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
1.540.614 601.131 2.141.745 1.755.888 445.739 2.201.627
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.435.093 500.476 1.935.569 1.590.602 414.529 2.005.131
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 662 10.006 10.668 507 10.093 10.600
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.015 2.175 4.190 2.174 2.379 4.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 1.820 0 1.820
KARŞILIKLAR
13 9.876 537 10.413 9.712 535 10.247
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.1 8.687 0 8.687 8.134 0 8.134
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.2 1.189 537 1.726 1.578 535 2.113
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 3.020 5.743 8.763 3.234 3.878 7.112
ARA TOPLAM
1.452.486 518.937 1.971.423 1.606.229 431.414 2.037.643
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 170.322 0 170.322 163.984 0 163.984
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-626 0 -626 -626 0 -626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
85.110 0 85.110 76.702 0 76.702
Yasal Yedekler
10.757 0 10.757 9.205 0 9.205
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
74.353 0 74.353 67.497 0 67.497
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.338 0 6.338 8.408 0 8.408
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -16.030 0 -16.030
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.338 0 6.338 24.438 0 24.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.622.808 518.937 2.141.745 1.770.213 431.414 2.201.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
510.083 483.028 993.111 510.529 475.216 985.745
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
856.006 79.503 935.509 796.979 187.087 984.066
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 385.076 26.634.940 27.020.016 291.821 23.150.443 23.442.264
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 654.303 5.795 660.098 654.196 128 654.324
TAAHHÜTLER
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24.3 54.111 55.673 109.784
Alım Satım Amaçlı İşlemler
54.111 55.673 109.784
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
54.111 55.673 109.784
EMANET KIYMETLER
24.4 976.887 181.798 1.158.685 784.598 173.167 957.765
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.436.466 27.440.737 30.877.203 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.