KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:12
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 0 27.603 0 212.986
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 0 27.603 0 212.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.524 0 -9.524
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 0 -27.603 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.603 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 27.603 0 0 27.603
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.603 0 -27.603
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 134.078 0 -9.524 0 203.462
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 0 -57.376 0 155.545
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 -16.030 -57.376 0 139.515
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.790 0 31.790
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 0 57.376 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 0 -57.376
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 57.376
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 76.702 -16.030 31.790 0 171.305


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 297.497 336.498 80.821 128.886
FAKTORİNG GELİRLERİ
297.497 336.498 80.821 128.886
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
291.748 322.493 79.006 124.159
İskontolu
168.594 154.462 54.926 57.145
Diğer
123.154 168.031 24.080 67.014
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.749 14.005 1.815 4.727
İskontolu
123 2.858 45 457
Diğer
5.626 11.147 1.770 4.270
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -214.695 -275.507 -56.496 -96.701
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-133.891 -182.157 -38.010 -69.080
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-411 0 -126 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-73.660 -72.412 -17.556 -20.581
Diğer Faiz Giderleri
-8 -20 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.725 -20.918 -804 -7.040
BRÜT KAR (ZARAR)
82.802 60.991 24.325 32.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -35.968 -36.942 -11.948 -14.106
Personel Giderleri
-21.810 -21.876 -7.126 -8.965
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-683 -431 -176 -144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-13.366 -12.388 -4.636 -4.500
Diğer
-109 -2.247 -10 -497
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
46.834 24.049 12.377 18.079
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 46.593 328.991 -533 118.517
Bankalardan Alınan Faizler
1.932 152 27 88
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
3.185 41.322 0 20.665
Kambiyo İşlemleri Karı
32.370 279.169 -1.489 96.647
Diğer
9.106 8.348 929 1.117
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -30.602 -75.216 -4.863 -49.924
Özel Karşılıklar
0 -74.180 0 -49.291
Beklenen Zarar Karşılıkları
-29.328 0 -4.402 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-1.274 -1.036 -461 -633
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -22.360 -284.679 -3.252 -109.519
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-480 -5.176 0 10.111
Kambiyo İşlemleri Zararı
-21.880 -279.503 -3.252 -119.630
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
40.465 -6.855 3.729 -22.847
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.465 -6.855 3.729 -22.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -8.675 -2.669 -251 3.630
Cari Vergi Karşılığı
-134 -33.467 7.380 -2.976
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.541 0 -7.631 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 30.798 0 6.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.790 -9.524 3.478 -19.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
31.790 -9.524 3.478 -19.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.773 -7.794 2.846 -15.727
Ana Ortaklık Payları
26.017 -1.730 632 -3.490
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,39986128 -0,11979874 0,04374843 -0,24172327
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
61.651 206.021
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
301.488 376.006
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-235.112 -251.135
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.936 7.044
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.3 3.458 1.077
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.443 -33.505
Ödenen Vergiler
-8.012 -26.058
Diğer
27.336 132.592
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
162.964 85.188
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
446.758 793.793
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.901 2.757
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-9.474 375
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.500 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-272.503 -711.907
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.584 170
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
224.615 291.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
2 -629
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 3
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -5.360 -18.574
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.358 -19.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
966.316 665.352
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.173.289 -941.355
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-206.973 -276.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
906 3.569
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.190 -425
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.778 19.197
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 32.968 18.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.790 -9.524 3.478 -19.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.790 -9.524 3.478 -19.217


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.377 31.434 32.811 3.704 16.074 19.778
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 6 6 0 6 6
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 0 0 0 0 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.426.469 404.411 1.830.880 1.866.604 468.432 2.335.036
Faktoring Alacakları
6.1 1.404.374 400.251 1.804.625 1.825.957 453.153 2.279.110
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
823.859 100.977 924.836 761.225 118.681 879.906
Diğer Faktoring Alacakları
580.515 299.274 879.789 1.064.732 334.472 1.399.204
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6.2 149.137 168.834 317.971 148.612 158.257 306.869
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -127.042 -164.674 -291.716 -107.965 -142.978 -250.943
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.460 0 5.460 1.735 0 1.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.174 0 9.174 7.638 0 7.638
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 7.029 0 7.029 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 57.333 0 57.333 61.683 0 61.683
DİĞER AKTİFLER
10 4.460 364 4.824 7.811 361 8.172
ARA TOPLAM
1.511.302 436.215 1.947.517 1.949.175 484.874 2.434.049
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 11 11 11
Satış Amaçlı
11 11 11 11
VARLIKLAR TOPLAMI
1.511.313 436.215 1.947.528 1.949.186 484.874 2.434.060
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.047.686 412.431 1.460.117 1.277.797 481.965 1.759.762
FAKTORİNG BORÇLARI
6.1 540 5.328 5.868 2.238 13.104 15.342
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 1.774 2.726 4.500 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 291.517 0 291.517 485.126 0 485.126
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2 0 0 0 0 61 61
KARŞILIKLAR
14 9.155 576 9.731 6.888 493 7.381
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 7.627 0 7.627 5.392 0 5.392
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.2 1.528 576 2.104 1.496 493 1.989
CARİ VERGİ BORCU
9 0 0 0 3.959 0 3.959
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.755 1.735 4.490 4.243 2.641 6.884
ARA TOPLAM
1.353.427 422.796 1.776.223 1.780.251 498.264 2.278.515
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 171.305 0 171.305 155.545 0 155.545
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-657 0 -657 -657 0 -657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
76.702 0 76.702 134.078 0 134.078
Yasal Yedekler
9.205 0 9.205 9.205 0 9.205
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
67.497 0 67.497 124.873 0 124.873
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
15.760 0 15.760 -57.376 0 -57.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-16.030 0 -16.030 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.790 0 31.790 -57.376 0 -57.376
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.524.732 422.796 1.947.528 1.935.796 498.264 2.434.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
415.084 427.663 842.747 854.530 514.879 1.369.409
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
774.453 164.852 939.305 775.409 77.708 853.117
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 261.771 23.224.905 23.486.676 179.853 25.570.326 25.750.179
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 654.445 155 654.600 1.262.391 765 1.263.156
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.3 0 0 0 0 185.729 185.729
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 185.729 185.729
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 185.729 185.729
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
25.4 701.820 134.995 836.815 608.226 107.754 715.980
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.807.573 23.952.570 26.760.143 3.680.409 26.457.161 30.137.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794894


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4495 Değişim: 1,07%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2650 Değişim: 1,33%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
770,74 Değişim: 1,24%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.