KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:35
KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.895 7.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.895 7.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 19.716 0 19.716 0 185.453
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 19.716 0 19.716 0 185.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 7.055 0 7.055 0 7.055
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 26.771 0 26.771 0 192.508
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 0 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 7.496 0 98.979 0 27.603 0 27.603 0 212.986
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 7.496 0 98.979 0 27.603 0 27.603 0 212.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.895 0 7.895 0 7.895
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 0 -592 0 -592 0 0 0 0 106.475 7.496 0 98.979 0 35.498 0 35.498 0 220.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
151.504 -11.930
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
184.719 56.756
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-85.743 -53.225
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.736 5.787
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 652 435
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.657 -9.734
Ödenen Vergiler
-3 0
Diğer
58.800 -11.949
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-177.456 -91.232
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
97.857 256.498
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.778 -1.012
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.774 -2.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-274.259 -341.003
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.050 -2.899
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-25.952 -103.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -223 -184
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 1 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
9 -1.444 -953
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.666 -1.137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
149.533 197.330
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-125.933 -93.991
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
23.600 103.339
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
763 378
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.255 -582
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.197 9.603
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.942 9.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 99.988 63.754
FAKTORİNG GELİRLERİ
99.988 63.754
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
96.272 57.770
İskontolu
42.413 22.004
Diğer
53.859 35.766
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.716 5.984
İskontolu
1.644 4.632
Diğer
2.072 1.352
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -87.508 -54.929
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-54.548 -37.380
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-28.799 -14.264
Diğer Faiz Giderleri
-20 -1
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.141 -3.284
BRÜT KAR (ZARAR)
12.480 8.825
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -10.303 -10.561
Personel Giderleri
-6.276 -5.739
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-191 -298
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.768 -4.521
Diğer
-68 -3
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.177 -1.736
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 76.558 161.948
Bankalardan Alınan Faizler
18 1
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
841 37.618
Türev Finansal İşlemlerden
841 37.618
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
74.962 123.683
Diğer
737 646
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -9.511 -2.074
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -58.861 -149.251
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-5.715 -8.343
Kambiyo İşlemleri Zararı
-53.032 -140.817
Diğer
-114 -91
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.363 8.887
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.363 8.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -2.468 -1.832
Cari Vergi Karşılığı
-26.751 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.832
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.283 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.895 7.055
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.895 7.055
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
7.895 7.055
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 24 0,09930818 0,08874200
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 0 1 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 4.771 0 4.771 19.327 0 19.327
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
3.1 4.771 0 4.771 19.327 0 19.327
BANKALAR
4 7.644 8.297 15.941 6.177 13.019 19.196
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 2 2 0 2 2
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 2.188.951 947.252 3.136.203 2.242.027 1.117.957 3.359.984
İskontolu Faktoring Alacakları
1.238.436 68.103 1.306.539 933.809 122.809 1.056.618
Yurt İçi
1.354.219 0 1.354.219 964.630 21.850 986.480
Yurt Dışı
0 68.389 68.389 0 101.647 101.647
Kazanılmamış Gelirler (-)
-115.783 -286 -116.069 -30.821 -688 -31.509
Diğer Faktoring Alacakları
950.515 879.149 1.829.664 1.308.218 995.148 2.303.366
Yurt İçi
950.515 188.897 1.139.412 1.308.218 297.836 1.606.054
Yurt Dışı
0 690.252 690.252 0 697.312 697.312
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 38.392 0 38.392 19.782 0 19.782
Takipteki Faktoring Alacakları
122.804 0 122.804 95.335 0 95.335
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-84.412 0 -84.412 -75.553 0 -75.553
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.956 0 1.956 1.939 0 1.939
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 6.053 0 6.053 5.491 0 5.491
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.053 0 6.053 5.491 0 5.491
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 3.210 110 3.320 3.568 137 3.705
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.289 0 1.289
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 39.868 0 39.868 15.585 0 15.585
DİĞER AKTİFLER
11 10.035 286 10.321 5.351 229 5.580
ARA TOPLAM
2.300.881 955.947 3.256.828 2.320.537 1.131.344 3.451.881
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
2.300.881 955.947 3.256.828 2.320.537 1.131.344 3.451.881
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2 5.555 11 5.566 2.018 0 2.018
ALINAN KREDİLER
12 1.452.258 689.423 2.141.681 1.698.504 720.251 2.418.755
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.589 11.888 13.477 1.435 9.268 10.703
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 837.515 0 837.515 795.583 0 795.583
Bonolar
837.515 0 837.515 795.583 0 795.583
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14 964 884 1.848 2.291 485 2.776
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 0 585 585 0 25 25
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 3.337 0 3.337 3.202 0 3.202
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 5.978 500 6.478 5.351 482 5.833
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.398 0 5.398 4.885 0 4.885
Diğer Karşılıklar
580 500 1.080 466 482 948
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 25.460 0 25.460 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
2.332.656 703.291 3.035.947 2.508.384 730.511 3.238.895
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 220.881 0 220.881 212.986 0 212.986
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-592 0 -592 -592 0 -592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
106.475 0 106.475 106.475 0 106.475
Yasal Yedekler
7.496 0 7.496 7.496 0 7.496
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.979 0 98.979 98.979 0 98.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
35.498 0 35.498 27.603 0 27.603
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.603 0 27.603 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
7.895 0 7.895 27.603 0 27.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.553.537 703.291 3.256.828 2.721.370 730.511 3.451.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
569.602 491.047 1.060.649 471.263 394.410 865.673
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
723.245 184.864 908.109 623.414 226.534 849.948
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 342.170 20.917.610 21.259.780 393.692 21.608.968 22.002.660
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 1.322.313 9.102 1.331.415 1.321.944 39.898 1.361.842
TAAHHÜTLER
26.3 533 533 1.066 1.050 1.045 2.095
Cayılamaz Taahhütler
533 533 1.066 1.050 1.045 2.095
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.4 534.837 576.465 1.111.302 697.992 666.488 1.364.480
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
534.837 576.465 1.111.302 697.992 666.488 1.364.480
Vadeli Alım Satım İşlemleri
882 875 1.757 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
533.955 575.590 1.109.545 697.992 666.488 1.364.480
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26.5 836.982 230.165 1.067.147 811.463 172.547 984.010
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.329.682 22.409.786 26.739.468 4.320.818 23.109.890 27.430.708http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4346 Değişim: -0,79%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2428 Değişim: -0,26%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
498,36 Değişim: -0,19%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.