KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2019 - 16:57
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Tarihi 04.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, .
5 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üye seçimi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Üye seçimi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
12 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TGB Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TGB Genel Kurul Ilanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında
Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2018 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
Bankamızın 2018 yılında vergi sonrası oluşan 6.638.235.755,02 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca ilgili mevzuatta belirtilen koşulların sağlanması nedeniyle Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak özel fon hesabına ayrılan 2.983.668,69 Türk Lirası tutar ile Banka'nın, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 397.309.382,28 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
Esas Sözleşme'nin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür hariç 9'dan 10'a çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Belkıs Sema Yurdum'un bağımsız yönetim kurulu üyeliği sona erdiğinden, oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan, Mevhibe Canan Özsoy'un diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2019 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,
Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
2019 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca
2018 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,
Bankamız tarafından 2018 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 11.605.437- TL tutarındaki bağış hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 04 04 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 3 2019 GK Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
04.04.2019 tarihinde gerçekleşen Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamalarımız, Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir (Toplantı tutanağı Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752855


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.387 Değişim: 0,52% Hacim : 18.201 Mio.TL Son veri saati : 15:00
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3249 Değişim: 1,55%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,4017 Değişim: 0,61%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,26 Değişim: 0,73%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.