KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:14
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 27.431.972 6.343.920 0 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 27.431.972 6.741.229 0 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.662 0 81.850 0 1.884.534 -868.222 -695.488 590 0 0 5.576.335 5.976.937 0 5.976.937
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.592 0 0 0 124.592 0 124.592
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.428.816 -142.992 142.708 0 3.595.992 -613.986 -1.046.409 32.151.074 397.309 0 5.576.335 46.473.281 0 46.473.281
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 72.531 0 73.480 -240.765 -21.626 0 0 0 4.936.429 4.820.049 0 4.820.049
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.194 0 0 5.194 0 5.194
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 171.893 0 2.931.356 -1.130.110 -795.624 0 39.149.653 0 4.936.429 51.513.096 0 51.513.096


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
195.346.970 309.775.772 505.122.742 162.159.415 312.705.642 474.865.057
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.228.194 34.718.864 57.947.058 22.813.515 42.989.474 65.802.989
Teminat Mektupları
23.006.375 24.734.915 47.741.290 22.742.832 26.424.630 49.167.462
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.202.726 1.202.726 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.395.549 475.852 1.871.401 1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
21.610.826 23.056.337 44.667.163 20.900.013 25.228.373 46.128.386
Banka Kredileri
83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
138.633 8.252.174 8.390.807 47.188 13.736.240 13.783.428
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
138.633 8.252.174 8.390.807 47.188 13.736.240 13.783.428
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 67.153 67.153 0 63.270 63.270
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 65.109.179 15.829.586 80.938.765 52.647.137 11.735.504 64.382.641
Cayılamaz Taahhütler
65.036.301 14.360.013 79.396.314 52.528.332 8.693.452 61.221.784
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.216.299 13.114.281 23.330.580 4.333.078 7.478.919 11.811.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.840 5.840 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.885.907 1.239.892 17.125.799 13.412.427 1.208.790 14.621.217
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.214.117 0 3.214.117 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
118.237 0 118.237 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.598.441 0 35.598.441 31.989.908 0 31.989.908
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.300 0 3.300 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
72.878 1.469.573 1.542.451 118.805 3.042.052 3.160.857
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
72.878 1.468.004 1.540.882 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.569 1.569 0 1.476 1.476
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 107.009.597 259.227.322 366.236.919 86.698.763 257.980.664 344.679.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.041.248 37.538.889 56.580.137 11.918.326 46.555.011 58.473.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.236.904 15.499.714 20.736.618 6.000.686 16.411.355 22.412.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.804.344 22.039.175 35.843.519 5.917.640 30.143.656 36.061.296
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
87.968.349 221.688.433 309.656.782 74.780.437 211.425.653 286.206.090
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.339.387 11.096.968 18.436.355 11.612.734 13.094.791 24.707.525
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.721.496 5.389.882 9.111.378 4.785.365 7.470.638 12.256.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.617.891 5.707.086 9.324.977 6.827.369 5.624.153 12.451.522
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.200.220 166.787.648 236.987.868 45.314.567 147.510.879 192.825.446
Swap Para Alım İşlemleri
11.390.631 74.488.201 85.878.832 10.335.927 58.804.841 69.140.768
Swap Para Satım İşlemleri
52.769.819 29.428.089 82.197.908 33.563.046 31.725.340 65.288.386
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.019.885 31.435.679 34.455.564 707.797 28.490.349 29.198.146
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.019.885 31.435.679 34.455.564 707.797 28.490.349 29.198.146
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.761.117 21.066.686 30.827.803 17.067.638 31.573.332 48.640.970
Para Alım Opsiyonları
6.793.635 3.200.103 9.993.738 9.026.514 7.809.989 16.836.503
Para Satım Opsiyonları
2.967.482 7.492.217 10.459.699 8.041.124 10.288.110 18.329.234
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.179.484 8.179.484 0 11.920.994 11.920.994
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.194.882 2.194.882 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
667.625 690.082 1.357.707 785.498 923.754 1.709.252
Futures Para Alım İşlemleri
81.010 570.234 651.244 31.748 791.418 823.166
Futures Para Satım İşlemleri
586.615 119.848 706.463 753.750 132.336 886.086
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 43.395 43.395 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 43.395 43.395 0 18.066 18.066
Diğer
0 22.003.654 22.003.654 0 18.304.831 18.304.831
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
749.774.691 757.597.900 1.507.372.591 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787
EMANET KIYMETLER
37.926.755 41.526.854 79.453.609 34.633.151 44.578.085 79.211.236
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.480.920 0 6.480.920 3.982.523 0 3.982.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.892.494 13.449.541 26.342.035 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
15.479.261 5.247.851 20.727.112 16.479.946 5.246.790 21.726.736
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.762.112 934.534 3.696.646 2.819.574 1.015.696 3.835.270
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
203.090 19.241.265 19.444.355 189.845 19.205.507 19.395.352
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 136.801 136.801 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
108.878 2.516.862 2.625.740 44.187 3.651.819 3.696.006
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
711.847.936 716.071.046 1.427.918.982 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551
Menkul Kıymetler
3.461.956 1.288.754 4.750.710 2.341.155 27.885 2.369.040
Teminat Senetleri
23.750.207 10.514.634 34.264.841 27.120.291 11.296.710 38.417.001
Emtia
1.681 0 1.681 13.913 0 13.913
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
172.342.308 127.641.671 299.983.979 169.414.525 123.196.216 292.610.741
Diğer Rehinli Kıymetler
512.291.784 576.625.898 1.088.917.682 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 89 89 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
945.121.661 1.067.373.672 2.012.495.333 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.461.497 856.384
Alınan Faizler
27.808.502 21.747.884
Ödenen Faizler
-17.043.457 -13.225.198
Alınan Temettüler
7.963 3.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.268.385 4.726.218
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.707.888 2.803.287
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
482.928 277.826
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.426.035 -4.730.769
Ödenen Vergiler
-1.107.737 -1.652.903
Diğer
5.6 -2.236.940 -9.093.319
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.913.295 19.201.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-393.972 227.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
76.588 -1.054.166
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.388.924 -46.978.528
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.267.137 -3.550.424
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.628.287 5.150.931
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.641.028 56.741.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.144.075 4.877.204
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 2.191.484 3.787.043
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.548.202 20.057.539
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-622.439 2.120.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-247.193 -1.320.591
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
234.182 1.057.383
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.485.265 -8.311.024
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.764.989 9.336.626
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-998.457 -645.907
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
109.305 2.003.975
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.548.021 2.219.131
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.400.490 15.444.773
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.671.608 -11.471.430
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.750.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-276.903 -4.212
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 -19.793 5.725.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.357.949 30.122.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.547.325 12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.905.274 42.483.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.936.429 5.576.335
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-116.380 400.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.531 79.778
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -2.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
77.070 85.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.539 -2.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-188.911 320.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
73.480 1.884.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
318.749 -1.393.599
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-655.256 393.847
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-27.033 -869.360
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101.149 305.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.820.049 5.976.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
34.831.095 66.314.522 101.145.617 24.474.783 70.122.320 94.597.103
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 14.981.556 54.011.101 68.992.657 3.211.527 59.521.225 62.732.752
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.120.401 40.545.775 44.666.176 2.815.820 38.550.627 41.366.447
Bankalar
383.628 13.376.015 13.759.643 399.233 21.035.031 21.434.264
Para Piyasalarından Alacaklar
10.504.622 175.066 10.679.688 216 0 216
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-27.095 -85.755 -112.850 -3.742 -64.433 -68.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 605.976 4.046.274 4.652.250 183.255 4.261.381 4.444.636
Devlet Borçlanma Senetleri
576.443 138.785 715.228 151.143 83.426 234.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29.516 19.754 49.270 25.670 85.842 111.512
Diğer Finansal Varlıklar
17 3.887.735 3.887.752 6.442 4.092.113 4.098.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.493.514 6.476.818 23.970.332 18.254.325 5.213.456 23.467.781
Devlet Borçlanma Senetleri
17.426.374 5.678.400 23.104.774 18.174.639 4.116.609 22.291.248
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
19.625 290.008 309.633 15.058 210.087 225.145
Diğer Finansal Varlıklar
47.515 508.410 555.925 64.628 886.760 951.388
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.750.049 1.780.329 3.530.378 2.825.676 1.126.258 3.951.934
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.343.071 1.776.708 3.119.779 2.304.179 945.016 3.249.195
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
406.978 3.621 410.599 521.497 181.242 702.739
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
169.080.182 80.715.136 249.795.318 163.355.336 81.227.567 244.582.903
Krediler
5.1.5 157.709.985 79.013.745 236.723.730 152.258.825 78.352.639 230.611.464
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 20.853.404 7.147.256 28.000.660 18.565.890 6.866.393 25.432.283
Devlet Borçlanma Senetleri
20.623.164 6.276.589 26.899.753 18.532.126 6.053.663 24.585.789
Diğer Finansal Varlıklar
230.240 870.667 1.100.907 33.764 812.730 846.494
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.483.207 -5.445.865 -14.929.072 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 1.355.307 0 1.355.307 786.709 0 786.709
Satış Amaçlı
1.355.307 0 1.355.307 786.709 0 786.709
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.748.004 5.226.812 7.974.816 2.176.289 4.883.620 7.059.909
İştirakler (Net)
5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.712.846 5.226.812 7.939.658 2.141.131 4.883.620 7.024.751
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.608.474 5.226.812 7.835.286 2.057.591 4.883.620 6.941.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.372 0 104.372 83.540 0 83.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 4.936.016 272 4.936.288 4.105.729 300 4.106.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 331.344 0 331.344 300.551 0 300.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
331.344 0 331.344 300.551 0 300.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 702.991 0 702.991 690.700 0 690.700
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 60.043 0 60.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 1.741.026 0 1.741.026 1.305.446 0 1.305.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 5.312.300 1.039.629 6.351.929 4.854.484 1.133.325 5.987.809
VARLIKLAR TOPLAMI
221.038.265 153.296.371 374.334.636 202.110.070 157.367.132 359.477.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 105.924.016 125.137.677 231.061.693 104.641.068 113.416.850 218.057.918
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.924.365 22.507.070 24.431.435 914.443 31.026.239 31.940.682
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 19.578 414.002 433.580 45.416 0 45.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 3.901.395 13.834.845 17.736.240 3.200.841 16.806.517 20.007.358
Bonolar
2.678.967 0 2.678.967 1.128.901 27.087 1.155.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.222.428 13.834.845 15.057.273 2.071.940 16.779.430 18.851.370
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.165.162 13.165.162 0 12.285.838 12.285.838
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 3.169.970 2.593.153 5.763.123 2.402.287 1.801.765 4.204.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.650.130 2.507.030 5.157.160 2.288.704 1.789.390 4.078.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
519.840 86.123 605.963 113.583 12.375 125.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 902.939 54.723 957.662 16.464 0 16.464
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.086.775 834.557 4.921.332 3.826.730 993.663 4.820.393
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.006.438 78.373 1.084.811 940.537 110.696 1.051.233
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.080.337 756.184 3.836.521 2.886.193 882.967 3.769.160
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 900.250 47.848 948.098 508.339 57.628 565.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 17.625.526 1.473.925 19.099.451 15.704.986 1.163.257 16.868.243
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 51.289.276 223.820 51.513.096 46.363.042 324.811 46.687.853
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.277.172 159.786 1.436.958 1.273.518 90.909 1.364.427
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.191.449 -185.827 1.005.622 1.271.073 -76.540 1.194.533
Kar Yedekleri
38.899.792 249.861 39.149.653 31.798.472 310.442 32.108.914
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.201.842 0 37.201.842 30.103.954 0 30.103.954
Diğer Kar Yedekleri
232.576 249.861 482.437 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
4.936.429 0 4.936.429 7.035.545 0 7.035.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.936.429 0 4.936.429 6.638.236 0 6.638.236
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
189.744.090 184.590.546 374.334.636 177.623.616 181.853.586 359.477.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 30.740.570 26.103.011 9.911.467 10.534.720
Kredilerden Alınan Faizler
24.713.223 21.198.363 8.039.757 8.267.874
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
230.810 237.675 74.313 80.325
Bankalardan Alınan Faizler
622.906 306.467 188.943 145.102
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
219.006 16.539 141.719 9.531
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.584.424 4.111.374 1.357.929 1.945.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
52.541 42.784 26.002 18.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.218.021 2.166.225 646.439 1.014.299
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.313.862 1.902.365 685.488 913.089
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
370.201 232.593 108.806 85.996
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -16.936.807 -13.350.070 -5.246.385 -5.687.981
Mevduata Verilen Faizler
-13.545.659 -9.373.267 -4.179.086 -4.051.242
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.512.761 -1.333.395 -464.822 -570.340
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-29.417 -946.165 -5.495 -418.062
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.628.051 -1.646.185 -535.189 -644.236
Kiralama Faiz Giderleri
-139.109 -664 -46.132 -173
Diğer Faiz Giderleri
-81.810 -50.394 -15.661 -3.928
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.803.763 12.752.941 4.665.082 4.846.739
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.482.042 3.559.175 1.612.120 1.256.244
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.268.385 4.726.218 2.263.937 1.743.535
Gayri Nakdi Kredilerden
504.812 380.383 163.390 147.860
Diğer
5.763.573 4.345.835 2.100.547 1.595.675
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.786.343 -1.167.043 -651.817 -487.291
Gayri Nakdi Kredilere
-154 -1.570 -60 -96
Diğer
-1.786.189 -1.165.473 -651.757 -487.195
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 7.963 3.358 0 371
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.906.119 616.855 -805.954 1.033.084
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
198.561 1.001.924 -136.582 267.548
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.009.960 2.938.353 -620.317 2.710.572
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
905.280 -3.323.422 -49.055 -1.945.036
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.509.327 1.801.363 934.920 370.946
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.896.976 18.733.692 6.406.168 7.507.384
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -7.919.319 -6.256.110 -2.796.685 -2.980.770
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-308.663 -768.911 -108.660 -742.301
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.644.472 -2.157.357 -879.064 -708.220
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -3.677.856 -3.123.485 -1.244.031 -1.058.827
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.346.666 6.427.829 1.377.728 2.017.266
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
740.661 707.166 229.844 249.680
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.087.327 7.134.995 1.607.572 2.266.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.150.898 -1.558.660 -304.063 -594.177
Cari Vergi Karşılığı
-1.489.868 -1.464.507 -407.188 -570.820
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-262.116 -769.020 35.321 -377.488
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
601.086 674.867 67.804 354.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769
Grubun Karı (Zararı)
4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,01175000 0,01328000 0,00310000 0,00398000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795489


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,34% Hacim : 11.746 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2892 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0135 Değişim: 0,08%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,19 Değişim: 0,54%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.