KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:11
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.439 0 32.273 619.950 -503.878 -225.844 0 0 3.901.414 3.828.354 34.570 3.862.924
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.353 0 0 45.353 0 45.353
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.524.314 -144.269 93.131 2.203.743 -374.218 -881.292 32.930.225 0 3.901.414 44.237.482 167.386 44.404.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
221.943.465 353.866.320 575.809.785
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 21.291.097 44.457.051 65.748.148
Teminat Mektupları
21.240.811 23.569.417 44.810.228
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 365.818 2.208.637
Diğer Teminat Mektupları
19.397.992 22.221.685 41.619.677
Banka Kredileri
44.353 1.380.161 1.424.514
İthalat Kabul Kredileri
44.353 1.380.161 1.424.514
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.933 19.444.640 19.450.573
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
5.933 19.444.640 19.450.573
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 62.833 62.833
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
55.886.840 18.512.830 74.399.670
Cayılamaz Taahhütler
55.532.292 13.277.319 68.809.611
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.770.710 11.443.085 18.213.795
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
198 5.913 6.111
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.881.855 1.123.037 15.004.892
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.112.235 0 3.112.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
40.633 0 40.633
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.720.173 659.664 32.379.837
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.488 0 6.488
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 45.620 45.620
Cayılabilir Taahhütler
354.548 5.235.511 5.590.059
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
76.550 4.546.329 4.622.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
277.998 689.182 967.180
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 144.765.528 290.896.439 435.661.967
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.342.779 49.160.739 56.503.518
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.117.018 16.463.933 21.580.951
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.225.761 32.696.806 34.922.567
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
137.422.749 241.735.700 379.158.449
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
24.552.874 29.231.372 53.784.246
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.681.632 19.207.697 26.889.329
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.871.242 10.023.675 26.894.917
Para ve Faiz Swap İşlemleri
84.897.036 157.266.775 242.163.811
Swap Para Alım İşlemleri
28.923.191 70.926.883 99.850.074
Swap Para Satım İşlemleri
55.496.309 40.177.294 95.673.603
Swap Faiz Alım İşlemleri
238.768 23.081.299 23.320.067
Swap Faiz Satım İşlemleri
238.768 23.081.299 23.320.067
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
27.672.231 38.558.680 66.230.911
Para Alım Opsiyonları
15.652.361 11.845.242 27.497.603
Para Satım Opsiyonları
11.968.348 17.429.958 29.398.306
Faiz Alım Opsiyonları
0 7.889.678 7.889.678
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.393.802 1.393.802
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
20.801 0 20.801
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
30.721 0 30.721
Futures Para İşlemleri
280.562 329.230 609.792
Futures Para Alım İşlemleri
1.575 304.725 306.300
Futures Para Satım İşlemleri
278.987 24.505 303.492
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 59.887 59.887
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 30.130 30.130
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 29.757 29.757
Diğer
20.046 16.289.756 16.309.802
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
750.624.632 736.355.640 1.486.980.272
EMANET KIYMETLER
50.038.649 41.284.283 91.322.932
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.701.426 0 12.701.426
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.306.082 14.312.514 29.618.596
Tahsile Alınan Çekler
18.492.253 5.317.340 23.809.593
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.145.640 1.174.913 4.320.553
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
135.793 16.613.535 16.749.328
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 111.713 111.713
Diğer Emanet Kıymetler
257.455 3.754.268 4.011.723
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
700.585.983 695.071.357 1.395.657.340
Menkul Kıymetler
2.462.547 288.976 2.751.523
Teminat Senetleri
35.892.333 19.772.889 55.665.222
Emtia
16.078 0 16.078
Varant
0 312.427 312.427
Gayrimenkul
168.297.088 131.184.716 299.481.804
Diğer Rehinli Kıymetler
493.917.937 543.512.272 1.037.430.209
Rehinli Kıymet Alanlar
0 77 77
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
972.568.097 1.090.221.960 2.062.790.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.935.990
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-73.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
33.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-109.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
619.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-784.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
220.259
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-282.305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.862.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 16.656.566 8.774.161
Kredilerden Alınan Faizler
13.671.098 7.217.671
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
157.681 85.776
Bankalardan Alınan Faizler
237.304 133.953
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.868 4.511
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.188.841 1.123.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.515 13.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.189.839 593.513
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
971.487 516.367
Finansal Kiralama Gelirleri
246.532 130.900
Diğer Faiz Gelirleri
147.242 78.181
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -8.056.712 -4.285.269
Mevduata Verilen Faizler
-5.336.242 -2.802.124
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-963.375 -549.839
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-621.618 -330.306
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.088.873 -569.312
Diğer Faiz Giderleri
-46.604 -33.688
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.599.854 4.488.892
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.425.350 1.187.124
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.142.253 1.575.248
Gayri Nakdi Kredilerden
251.751 132.135
Diğer
2.890.502 1.443.113
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-716.903 -388.124
Gayri Nakdi Kredilere
-6.600 -3.569
Diğer
-710.303 -384.555
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.7.7 -1.718.108 -903.665
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 5.188 4.368
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 -332.157 -49.696
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
737.035 517.427
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
69.745 -218.280
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.138.937 -348.843
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 2.066.046 713.642
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.046.173 5.440.665
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -3.595.783 -1.792.956
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -2.412.547 -1.184.459
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.037.843 2.463.250
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 5.037.843 2.463.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -1.101.853 -538.462
Cari Vergi Karşılığı
-1.067.538 -592.928
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-415.599 -100.653
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
381.284 155.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 3.935.990 1.924.788
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 3.935.990 1.924.788
Grubun Karı (Zararı)
3.901.414 1.907.343
Azınlık Payları Karı (Zararı)
34.576 17.445
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00929000 0,00454000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.566.075 67.368.702 111.934.777
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.914.389 52.352.239 58.266.628
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 4.023.581 26.955.936 30.979.517
Bankalar
5.1.3 1.890.187 25.252.828 27.143.015
Para Piyasalarından Alacaklar
621 143.475 144.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 389.445 199.565 589.010
Devlet Borçlanma Senetleri
274.038 40.732 314.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
87.415 97.599 185.014
Diğer Finansal Varlıklar
27.992 61.234 89.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.827.942 8.448.389 26.276.331
Devlet Borçlanma Senetleri
17.598.991 4.030.937 21.629.928
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21.624 191.750 213.374
Diğer Finansal Varlıklar
207.327 4.225.702 4.433.029
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.8 15.873.353 5.291.944 21.165.297
Devlet Borçlanma Senetleri
15.768.664 5.279.556 21.048.220
Diğer Finansal Varlıklar
104.689 12.388 117.077
Türev Finansal Varlıklar
4.572.582 1.096.294 5.668.876
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.009.232 838.404 4.847.636
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
563.350 257.890 821.240
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.636 -19.729 -31.365
KREDİLER (Net)
5.1.6 159.881.637 100.493.759 260.375.396
Krediler
156.092.736 97.404.039 253.496.775
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
156.092.736 97.404.039 253.496.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.12 1.510.761 4.730.964 6.241.725
Finansal Kiralama Alacakları
1.819.386 5.183.948 7.003.334
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-308.625 -452.984 -761.609
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.984.112 594.814 2.578.926
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.984.112 594.814 2.578.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.416.292 2.734.713 9.151.005
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.122.264 -4.970.771 -11.093.035
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-760.558 -280.664 -1.041.222
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-866.546 -3.407.430 -4.273.976
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.495.160 -1.282.677 -5.777.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.18 843.860 13.003 856.863
Satış Amaçlı
843.860 13.003 856.863
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
150.119 2.992 153.111
İştirakler (Net)
5.1.9 35.747 4 35.751
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 4 35.751
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 114.372 2.988 117.360
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.372 2.988 117.360
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 3.967.331 210.031 4.177.362
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.15 347.562 38.342 385.904
Şerefiye
6.388 0 6.388
Diğer
341.174 38.342 379.516
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.16 555.498 0 555.498
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 71.283 71.283
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.17 1.450.893 25.426 1.476.319
DİĞER AKTİFLER
5.1.19 4.061.616 829.885 4.891.501
VARLIKLAR TOPLAMI
215.824.591 169.053.423 384.878.014
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 96.444.360 133.319.636 229.763.996
ALINAN KREDİLER
5.3.3 1.300.300 36.734.560 38.034.860
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.288.931 891.726 7.180.657
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 6.901.772 20.335.489 27.237.261
Bonolar
4.861.976 0 4.861.976
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.039.796 20.335.489 22.375.285
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 9.912.102 9.912.102
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.036.618 1.349.812 5.386.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.013.215 1.337.091 5.350.306
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
23.403 12.721 36.124
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.3.5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
5.3.8 3.107.003 595.072 3.702.075
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
901.756 107.165 1.008.921
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
409.388 41.911 451.299
Diğer Karşılıklar
1.795.859 445.996 2.241.855
CARİ VERGİ BORCU
5.3.9 996.189 22.889 1.019.078
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.9 0 3.332 3.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.11 0 3.444.072 3.444.072
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.444.072 3.444.072
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 13.126.983 1.662.300 14.789.283
ÖZKAYNAKLAR
5.3.12 43.624.240 780.628 44.404.868
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.364.422 108.754 1.473.176
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
579.056 369.177 948.233
Kar Yedekleri
32.627.528 302.697 32.930.225
Yasal Yedekler
1.540.983 28.074 1.569.057
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.857.401 0 30.857.401
Diğer Kar Yedekleri
229.144 274.623 503.767
Kar veya Zarar
3.901.414 0 3.901.414
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.901.414 0 3.901.414
Azınlık Payları
167.386 0 167.386
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
175.826.396 209.051.618 384.878.014


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.10 4.233.945
Alınan Faizler
14.885.375
Ödenen Faizler
-8.077.203
Alınan Temettüler
5.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.142.253
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.018.758
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
224.141
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.561.837
Ödenen Vergiler
-1.441.849
Diğer
-3.960.881
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.10 -5.571.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
575.698
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-875.469
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.704.946
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-794.774
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.199.839
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
23.439.381
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.522.164
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.111.265
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.10 -1.337.225
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.10 4.282.386
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-320.887
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
173.188
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.952.083
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.764.501
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-308.976
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.926.643
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
566.324
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.743.461
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.427.137
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.750.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
809.584
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.10 4.321.069
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 19.273.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697920


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4184 Değişim: 0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9823 Değişim: 0,05%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
438,25 Değişim: -0,16%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.