KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:13
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996.251 1.996.251 0 1.996.251
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 7.615 0 253.149 -167.224 -93.703 0 17.167 0 0 17.004 0 17.004
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 68.473 0 1.964.607 87.012 -444.624 0 32.043.059 397.309 1.996.251 42.385.007 42.385.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
180.375.150 300.408.382 480.783.532
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 20.152.772 38.119.760 58.272.532
Teminat Mektupları
20.141.403 20.518.339 40.659.742
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
18.298.584 19.322.082 37.620.666
Banka Kredileri
6.571 1.466.264 1.472.835
İthalat Kabul Kredileri
6.571 1.466.264 1.472.835
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
4.798 15.956.313 15.961.111
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
4.798 15.956.313 15.961.111
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 178.844 178.844
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
5.5.1 51.392.610 21.784.675 73.177.285
Cayılamaz Taahhütler
51.323.027 17.742.645 69.065.672
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.763.225 16.644.111 22.407.336
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 5.397 5.397
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.218.795 1.093.137 11.311.932
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.181.818 0 4.181.818
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.861 0 33.861
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.116.964 0 31.116.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.364 0 8.364
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
69.583 4.042.030 4.111.613
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
69.583 4.040.916 4.110.499
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.114 1.114
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 108.829.768 240.503.947 349.333.715
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.753.496 38.332.669 44.086.165
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.099.220 12.774.857 17.874.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
654.276 25.557.812 26.212.088
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
103.076.272 202.171.278 305.247.550
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.440.747 20.653.345 37.094.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.538.115 12.985.666 18.523.781
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.902.632 7.667.679 18.570.311
Para ve Faiz Swap İşlemleri
73.535.050 141.578.877 215.113.927
Swap Para Alım İşlemleri
24.289.763 67.222.810 91.512.573
Swap Para Satım İşlemleri
48.720.189 37.549.507 86.269.696
Swap Faiz Alım İşlemleri
262.549 18.403.280 18.665.829
Swap Faiz Satım İşlemleri
262.549 18.403.280 18.665.829
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.940.029 24.211.999 37.152.028
Para Alım Opsiyonları
6.934.815 5.944.604 12.879.419
Para Satım Opsiyonları
6.005.214 7.429.542 13.434.756
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.798.907 9.798.907
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.038.946 1.038.946
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
160.446 206.966 367.412
Futures Para Alım İşlemleri
75.595 99.232 174.827
Futures Para Satım İşlemleri
84.851 107.734 192.585
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 88.763 88.763
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 88.763 88.763
Diğer
0 15.431.328 15.431.328
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
727.843.966 617.764.495 1.345.608.461
EMANET KIYMETLER
43.289.934 37.345.997 80.635.931
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.480.453 0 6.480.453
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.299.544 14.215.319 30.514.863
Tahsile Alınan Çekler
17.465.765 4.493.730 21.959.495
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.907.853 1.069.331 3.977.184
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
109.410 15.312.895 15.422.305
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 96.987 96.987
Diğer Emanet Kıymetler
26.909 2.157.735 2.184.644
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
684.554.032 580.418.498 1.264.972.530
Menkul Kıymetler
3.945.616 49.408 3.995.024
Teminat Senetleri
36.090.940 14.432.134 50.523.074
Emtia
19.887 0 19.887
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
170.186.983 125.530.876 295.717.859
Diğer Rehinli Kıymetler
474.310.606 440.406.010 914.716.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 70 70
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
908.219.116 918.172.877 1.826.391.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.996.251
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.782
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
253.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-278.537
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
115.465
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-117.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.013.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 7.382.983
Kredilerden Alınan Faizler
6.118.741
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
71.734
Bankalardan Alınan Faizler
63.990
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.050
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.056.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
578.286
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
465.820
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
68.874
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -3.595.218
Mevduata Verilen Faizler
-2.529.176
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-331.412
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-247.643
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-473.875
Diğer Faiz Giderleri
-13.112
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.787.765
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.169.214
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.481.950
Gayri Nakdi Kredilerden
109.457
Diğer
1.372.493
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-312.736
Gayri Nakdi Kredilere
-729
Diğer
-312.007
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-678.240
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 -341.906
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
207.847
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
349.864
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-899.617
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 1.023.881
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.960.714
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -1.634.920
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -1.057.653
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.268.141
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
224.444
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 2.492.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -496.334
Cari Vergi Karşılığı
-377.655
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-305.854
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
187.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 1.996.251
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 1.996.251
Grubun Karı (Zararı)
1.996.251
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir.) 0,00475000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.289.393 52.678.456 93.967.849
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.178.975 41.077.653 46.256.628
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 5.033.928 28.550.395 33.584.323
Bankalar
5.1.3 145.047 12.527.258 12.672.305
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 375.186 159.437 534.623
Devlet Borçlanma Senetleri
326.065 66.207 392.272
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
43.638 89.155 132.793
Diğer Finansal Varlıklar
5.483 4.075 9.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.441.274 5.651.632 23.092.906
Devlet Borçlanma Senetleri
17.161.855 2.808.922 19.970.777
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
22.266 142.464 164.730
Diğer Finansal Varlıklar
257.153 2.700.246 2.957.399
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.7 16.361.300 5.102.164 21.463.464
Devlet Borçlanma Senetleri
16.235.784 4.505.368 20.741.152
Diğer Finansal Varlıklar
125.516 596.796 722.312
Türev Finansal Varlıklar
1.944.265 700.960 2.645.225
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.483.823 499.206 1.983.029
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
460.442 201.754 662.196
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5.1.5 -11.607 -13.390 -24.997
KREDİLER (Net)
147.845.886 66.836.007 214.681.893
Krediler
5.1.6 147.662.236 69.755.925 217.418.161
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
147.662.236 69.755.925 217.418.161
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.663.317 0 5.663.317
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.479.667 -2.919.918 -8.399.585
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-681.278 -135.004 -816.282
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-835.161 -2.784.914 -3.620.075
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.963.228 0 -3.963.228
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.17 756.153 0 756.153
Satış Amaçlı
756.153 0 756.153
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.838.706 3.830.121 6.668.827
İştirakler (Net)
5.1.8 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.9 2.803.548 3.830.121 6.633.669
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.699.176 3.830.121 6.529.297
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.372 0 104.372
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 3.774.682 262 3.774.944
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 279.838 0 279.838
Şerefiye
0 0 0
Diğer
279.838 0 279.838
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 691.779 0 691.779
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 519.147 637.178 1.156.325
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 4.099.998 1.176.743 5.276.741
VARLIKLAR TOPLAMI
202.095.582 125.158.767 327.254.349
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 92.739.328 98.343.996 191.083.324
ALINAN KREDİLER
5.3.3 812.920 32.394.865 33.207.785
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.070.795 1.428.110 5.498.905
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 7.398.282 13.306.413 20.704.695
Bonolar
4.981.841 0 4.981.841
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.416.441 13.306.413 15.722.854
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 9.285.911 9.285.911
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.497.715 660.140 2.157.855
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.497.715 659.911 2.157.626
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 229 229
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.5 5.743 0 5.743
Finansal Kiralama
6.456 0 6.456
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-713 0 -713
KARŞILIKLAR
5.3.7 2.580.429 457.016 3.037.445
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
789.208 63.389 852.597
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.791.221 393.627 2.184.848
CARİ VERGİ BORCU
5.3.8 880.378 37.646 918.024
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.10 0 3.022.404 3.022.404
Krediler
0 3.022.404 3.022.404
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 14.423.554 1.523.697 15.947.251
ÖZKAYNAKLAR
5.3.11 41.813.119 571.888 42.385.007
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.302.706 54.253 1.356.959
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.340.006 266.989 1.606.995
Kar Yedekleri
31.792.413 250.646 32.043.059
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.097.895 0 30.097.895
Diğer Kar Yedekleri
229.144 250.646 479.790
Kar veya Zarar
2.393.560 0 2.393.560
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.996.251 0 1.996.251
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
166.222.263 161.032.086 327.254.349


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.466.331
Alınan Faizler
6.038.212
Ödenen Faizler
-3.431.848
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.481.950
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.231.728
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
158.031
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.496.862
Ödenen Vergiler
-698.175
Diğer
5.10 -1.816.705
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.140.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
403.126
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.342.320
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.678.214
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.136.455
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.860.815
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.936.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.437.616
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.10 1.253.603
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.674.328
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.023.049
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.753
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
104.182
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.726.285
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.660.502
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-144.888
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.235.291
Diğer
5.10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.552.522
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.853.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.299.427
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.549
Diğer
5.10 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.10 278.389
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.820.368
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.540.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679149


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.033 Değişim: 0,29% Hacim : 42.415 Mio.TL Son veri saati : 14:23
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.039
Açılış: 8.008
28,8520 Değişim: -0,27%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5517 Değişim: -0,67%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.889,23 Değişim: -0,64%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.