KAP ***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2021 - 17:44
KAP ***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim tesisimiz bulunmamaktadır.

İnternet Adresi www.gapinsaat.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@gapinsaat.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul (+90) 212 306 50 00 (+90) 212 306 54 70

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Berk Kiper Bütçe ve Raporlama Müdürü (+90) 212 306 53 13 berk.kiper@gapinsaat.com
Selen Saltık Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı (+90) 212 306 55 78 selen.saltik@gapinsaat.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu a) Yurt içi ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma etüt, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik, imar planları ve müşavirlik yapmak, her türlü otel, motel, kamping, lokanta, kokteyl salonları, pansiyonlar, plaj, yat çekme yerleri ve limanları ve termal tesisleri gibi konaklama ve dinlenme tesisleri ile bunlara ait yan tesisleri kurmak, kurdurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yenileme ve tevsi işleri yapmak, bu faaliyetlerle doğrudan doğruya ve/veya dolaylı iştigal eden yerli ve yabancı özel ve/veya resmi kuruluşlarla ekonomik, teknik ve ticari işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,
b) İnşaat işleri ve inşaat malzemesi, toplu konut, sosyal konut, lojman, otel, motel, kamping, işyeri, depo, fabrika, tarım tesisleri ve her türlü sınai tesislerin inşaatları ile bunların kurulması, gayrimenkullerin, çeşitli inşaat malzemelerinin alım satımı, bu işlerin resmi ve özel sektör ile yurt içi yurt dışı ihalelerine katılmak.
c) Şirket her çeşit inşaat malzemelerinin, hırdavat malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürlerinin, bina dahili ve harici aydınlatma malzemelerinin, izolasyon malzemelerinin, sese ve ışığa dayanıklı konutlarda kullanılmaya elverişli camların laboratuar malzemeleri ve komple donanımlarının dahili ve harici ticaretini ve ithalat ve ihracatını ve üretimini yapar.
d) Şirket inşaatlarda ve hafriyatlarda kullanılan her türlü inşaat hafriyat ve iş makinaları ve bunların yedek parça ve aksamlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ithalat ve ihracatını yapar.
e) Şirket ağaç, tomruk, kereste, kaplama ve bina içi döşeme ve dekorasyonunda kullanılan metallerden mamül ve her türlü mobilya aksesuarları ve malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
f) Şirket tel, levha, boru, çubuk şeklinde işlenmiş her türlü metalden mamül malzemelerin demir, çelik ve alüminyumdan mamül her çeşit ürünlerin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
g) Şirket yurt içinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında her türlü maden, mermer, kireç, kil, kömür ve taş ocakları işletmeciliği yapar, mermer ve taş kesmeye yarayan makinaların ve bunların yedek parça aksamlarının, seramik yedek parça ve aksamlarının, seramik yer ve duvar karolarının, toprak mamüllerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
h) Şirket kara, hava ve denizde kullanılan motorlu nakil vasıtalarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, her türlü motorlu veya motorsuz nakil vasıtalarının binek otomobillerinin yedek parça ve aksesuarlarının dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
ı) Şirket yurt içi ve yurt dışı yolcu ve eşyaların nakliye ve taahhüt işleri ile yapacağı veya yaptıracağı nakliyeler ve taşımacılık hizmetleri için gerekli nakil araçlarını satın alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, dahili ticaretini yapabilir, ithalat ve ihracatını yapar, nakliye komisyonculuğu, milletlerarası yurt içi ve şehir içi otobüs ve ticari vasıta işletmeciliği yapar.
i) Şirket karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı komisyonculuğu ile ilgili uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri, uluslararası karayolu ile eşya taşıma işleri acentalığı yapar.
j) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm faaliyetlerinde bulunarak uçak, otobüs, vapur ve tren biletleri satar, gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında turizm büroları açar ve işletir.
k) Şirket çeşitli tip marka ve modellerde dayanıklı tüketim mamüllerini, elektronik elektrik cihazları, ev mutfak, alet ve cihazları, büro gereçlerini, yazı ve hesap makinalarını, kitle iletişim ve haberleşme cihazlarını, uydu antenlerini, bilgisayar ve yazıcılarını fotokopi makinalarını ve bunların yedek parça aksamları ile ilave ünitelerinin sarf malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
l) Şirket bakır, demir, cam ve maden alaşımlarından mamül her türlü hediyelik eşyaların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
m) Şirket her çeşit tabii ve sentetik maddelerden mamul ambalaj malzemeleri ve ambalaj kağıtlarının, ham kağıt, bilgisayar kağıtları, temizlik ve sağlık alanında kullanılan kağıtlar ile her türlü kağıt sanayi ürünlerinin üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
n) Şirket her çeşit kırtasiye ürünlerinin okul, büro alet ve gereçlerinin, kitapların üretimini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
o) Şirket her türlü tabiii, sentetik, suni iplik ile bunlardan mamül örme ve dokuma kumaşların, tekstil ve deri konfeksiyon ürünlerinin, ayakkabı, çanta, kemer gibi saraciye eşyaların, bu ürünlerin imalatında kullanılabilecek aksesuar ve süs malzemelerinin, ham, yarı mamül, mamül kimyasal malların boyaların ve diğer yardımcı malların dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapar.
ö) Her cins kağıt, karton ve mukavva üretimi yapmak,
p) Her çeşit selülöz, yarı kimyasal hamur, mekaniksel hamur ve diğer usullerle elde edilen hamur üretmek,
r) Her çeşit kereste, yonga levha, lif levha, kontrplak, lamine levha ve benzerlerini ve mamüllerini üretmek ve yan ürünleri değerlendirmek üzere gerekli orman ürünleri sanayini kurmak ve işletmek,
s) Mamüllerin üretimi için gerekli olan klor, sudkostik ve diğer gerekli kimyevi maddelerle yardımcı maddeleri ve elektrik enerjisi üretmek,
ş) Hammadde yarı mamül maddelerin işlenmesi veya üretilmesi sırasında çıkan tali maddeleri veya artıkları değerlendirmek, kiralamak ve işletmesini yapmak,
t) Bu faaliyetleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,
u) Orman sanayi alanında her türlü ticaret işletmecilik üretim ve pazarlama faaliyetinin yapılması yıllık bitkilerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla gerektiğinde fidanlıklar yetiştirme ve ıslah istasyonları veya ormanlıklar kurmak, yetiştirmek, işletmek ve yetiştiriciyi teşvik etmek,

Şirketin Süresi Süresiz olarak kurulmuştur

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Özel Sektör Tahvili 28.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Tahvili 500000000 TRY Yurtiçi 28.06.2021 24.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 0
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 613.770.262

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Çalık 613691796 TRY 99,99
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş 39233 TRY 0,01
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. 39233 TRY 0,01

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 607022775 TRY 98,9 Yok İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 6616505 TRY 1,09 Yok İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 39231 TRY 0,01 Yok İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 39231 TRY 0,01 Yok İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çalık Holding A.Ş. 607022775 TRY 98,90
Ahmet Çalık 6669025 TRY 1,09
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. 39231 TRY 0,01
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. 39231 TRY 0,01
TOPLAM 613770262 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.11.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi 1.09 Yok Bağımsız Üye Değil
İZZETİYE KEÇECİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.01.2021 Üst Düzey Yönetici Yok Bağımsız Üye Değil
ORHAN GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.11.2020 Yok Bağımsız Üye Değil
ALİ İHSAN KURALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2020 Yok Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA FATİH GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.09.2019 Yok Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET ÇALIK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
AHMET TAÇYILDIZ Danışman İş Adamı / İş Kadını
MAHMUT CAN ÇALIK Danışman Üst Düzey Yönetici
MERT TURGUT ÇALIK Danışman Üst Düzey Yönetici
SADETTİN KORKMAZ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mühendis
RIZA AĞIN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA AKSOY Danışman Üst Düzey Yönetici

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gap Insaat Dubai FZE İnşaat Malzemeleri Ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Innovative Construction Technologies Trading FZE (Dubai) İnşaat Malzemeleri Ticareti 1000000 1000000 AED 100 Bağlı Ortaklık
Gap İnşaat Construction and Investment Co. Ltd. İnşaat 10000000 8000000 SDG 80 Bağlı Ortaklık
Gap Insaat Ukraine Ltd. İnşaat 25000 24750 USD 99 Bağlı Ortaklık
Gap Construction Investment &Foreign Trade LLC-Qatar İnşaat 200000 200000 QAR 100 Bağlı Ortaklık
White Construction N.V. ( Netherlands ) İnşaat Malzemeleri Ticareti 400000 400000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
OOO Gap İnşaat (Gap İnşaat Rusya) İnşaat 1500000 1500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Gap Construction Co. (Gap İnşaat Libya) İnşaat 50000000 50000000 LYD 100 Bağlı Ortaklık
Kentsel Dönüşüm İnşaat Anonim Şirketi ("Kentsel Dönüşüm") İnşaat 300000 299000 TRY 99,67 Bağlı Ortaklık
Çalık İnşaat Anonim Şirketi ("Çalık İnşaat") İnşaat 21000000 20990000 TRY 99,95 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.487 Değişim: 0,47% Hacim : 15.349 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.491
Açılış: 1.475
9,6691 Değişim: 0,69%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,2251 Değişim: 0,29%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
560,26 Değişim: 1,21%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.