KAP ***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 00:43
KAP ***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GAPIN*** GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
508.780 293.286 529 570.112 239.078 232.942 171.591 2.016.318 2.016.318
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
-377 250.069 249.692 249.692
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
171.591 -171.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-45.906 -45.906 -45.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
508.780 293.286 152 820.181 239.078 404.533 -45.906 2.220.104 2.220.104
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
508.780 293.286 1.618 -1.325 968.446 239.078 404.533 -304.361 2.110.055 2.110.055
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
612 259.237 259.849 259.849
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.325 -305.686 304.361 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
19.689 19.689 19.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
508.780 0 0 0 0 0 0 0 293.286 0 0 0 0 0 2.230 0 0 0 0 0 1.227.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.078 0 0 0 98.847 19.689 0 2.389.593 2.389.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.235 -426.342
Dönem Karı (Zararı)
19.689 -45.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.541 316.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 35.248 31.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.789 878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.789 878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
158.982 12.252
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
293.246 284.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 10.393 -10.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117 -2.299
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-117 -2.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-701.105 -696.022
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-82.071 -44.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.728 -288.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.728 -288.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-672.720 -547.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-672.720 -547.280
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
138.307 206.351
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
138.307 206.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-151.457 -153.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.473 -92.761
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.482 45.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.482 45.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.816 -132.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.816 -132.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
136.101 329.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.234 -17.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.094 -10.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.328 -7.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-180.875 -425.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -360 -533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.364 -8.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244 9.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.154 -1.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -738 -1.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -416 -149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.454 -17.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.242 486.525
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 9.194
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
892.664 817.485
Kredilerden Nakit Girişleri
892.664 817.485
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-584.768 -278.590
Ödenen Faiz
-190.025 -61.579
Alınan Faiz
371 15
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.357 51.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.357 51.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.982 277.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
210.625 328.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
210.625 289.982
Finansal Yatırımlar
82.069 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
82.069 0
Ticari Alacaklar
5 561.431 569.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 5 27.389 21.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 534.042 548.387
Diğer Alacaklar
1.368.839 1.123.072
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 27.505 11.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.341.334 1.112.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
151.198 476.737
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
151.198 476.737
Stoklar
6 975.860 824.403
Peşin Ödenmiş Giderler
394.078 357.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
394.078 357.345
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3 3.452 4.401
Diğer Dönen Varlıklar
56.080 44.986
ARA TOPLAM
3.803.632 3.690.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.803.632 3.690.852
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
195 195
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
195 195
Ticari Alacaklar
267.819 251.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.790 3.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
265.029 247.806
Diğer Alacaklar
2.777.696 2.348.960
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.777.696 2.348.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.092 1.169.585
Maddi Duran Varlıklar
7 173.340 175.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 673 241
Peşin Ödenmiş Giderler
5.160 3.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3 5.921 5.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.630.896 3.954.299
TOPLAM VARLIKLAR
8.434.528 7.645.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 792.549 608.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
792.549 608.715
Banka Kredileri
792.549 608.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 269.321 235.652
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
269.321 235.652
Banka Kredileri
152.115 235.652
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
117.206 0
Ticari Borçlar
1.112.584 1.135.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7.961 8.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.104.623 1.126.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.551 18.366
Diğer Borçlar
222.886 231.702
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 79.196 147.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
143.690 84.408
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
119.414 278.425
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
119.414 278.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
153.167 154.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
153.167 154.698
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.067 11.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.462 3.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.605 8.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.682 3.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.682 3.539
ARA TOPLAM
2.726.221 2.677.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.726.221 2.677.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.998.078 1.687.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.998.078 1.687.095
Banka Kredileri
1.627.426 1.687.095
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
370.652 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
313.806 342.027
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
313.806 342.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
809.071 671.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.878 4.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.878 4.944
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3 191.881 151.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.318.714 2.857.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.044.935 5.535.096
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.389.593 2.110.055
Ödenmiş Sermaye
15 508.780 508.780
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
293.286 293.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.230 293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.230 293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.230 293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.227.683 968.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.227.683 968.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 239.078 239.078
Yasal Yedekler
239.078 239.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.847 404.533
Net Dönem Karı veya Zararı
19.689 -304.361
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.389.593 2.110.055
TOPLAM KAYNAKLAR
8.434.528 7.645.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 883.967 729.572
Satışların Maliyeti
13 -873.762 -759.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.205 -30.343
BRÜT KAR (ZARAR)
10.205 -30.343
Genel Yönetim Giderleri
-35.018 -31.272
Pazarlama Giderleri
-8.191 -6.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.826 1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.489 -29.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.667 -97.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
117 2.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.550 -94.648
Finansman Gelirleri
14 258.650 71.326
Finansman Giderleri
14 -177.018 -32.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.082 -56.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.393 10.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.393 10.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.689 -45.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.689 -45.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.689 -45.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
612 -377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 678 -472
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 -66 95
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-66 95
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
259.237 250.069
Yabancı Para Çevrim Farkları
259.237 250.069
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
259.237 250.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.849 249.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.538 203.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
279.538 203.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959190


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.