KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:22
KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.093.915 18.409.222 5.727.306 9.125.170
Satışların Maliyeti
18 -13.343.546 -16.494.361 -5.048.454 -8.154.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.369 1.914.861 678.852 971.089
BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.369 1.914.861 678.852 971.089
Genel Yönetim Giderleri
19 -188.107 -186.599 -74.375 -100.411
Pazarlama Giderleri
19 -275.225 -303.108 -115.843 -152.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -204.185 -218.239 -83.056 -114.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 333.074 339.245 116.016 177.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -151.408 -331.437 -50.732 -169.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.264.518 1.214.723 470.862 611.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.172 422 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -728 -1.111 -442 -235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -150 0 -118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.264.962 1.213.884 470.420 611.113
Finansman Gelirleri
22 436.259 281.309 235.210 171.759
Finansman Giderleri
23 -809.429 -617.058 -425.687 -381.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
891.792 878.135 279.943 401.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.645 10.153 65 8.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.025 -11.111 632 -4.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 21.670 21.264 -567 13.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
909.437 888.288 280.008 410.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
909.437 888.288 280.008 410.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
909.437 888.288 280.008 410.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,59000000 2,53000000 0,80000000 1,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.459.253 990.853
Dönem Karı (Zararı)
909.437 888.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.148.892 1.059.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 443.599 360.798
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.911 56
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.911 56
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.745 163.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.976 70.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.372 3.651
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 78.450 89.099
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-21.053 -152
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.172 -422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.837 154.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -98.237 -58.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 80.232 38.173
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 110.352 291.899
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -63.510 -117.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 0 150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -17.645 -10.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 728 1.111
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
581.889 390.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-440.587 -669.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
309.816 -692.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-352.523 -593.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.233 -18.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-952.641 509.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
581.994 125.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
486.530 117.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
95.464 8.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.617.742 1.278.637
Ödenen Faiz
-117.576 -307.114
Alınan Faiz
79.984 119.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.251 -9.258
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-80.371 -79.325
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.275 -11.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-339.910 -547.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.726 1.027
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.726 1.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-360.833 -598.812
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.853 -529.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.980 -68.976
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18.025 49.761
Alınan Temettüler
29 1.172 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
868.223 82.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.074.428 3.295.378
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.074.428 3.295.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.114.466 -2.364.637
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.114.466 -2.364.637
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -26.308 -23.122
Ödenen Temettüler
17 -1.094.839 -852.711
Ödenen Faiz
-64.406 -30.036
Alınan Faiz
93.814 57.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.987.566 525.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.987.566 525.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.200.229 1.391.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.187.795 1.916.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.194.941 3.202.952
Ticari Alacaklar
3.801.990 4.105.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.319.036 2.547.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.482.954 1.557.963
Diğer Alacaklar
12.709 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.709 1.870
Stoklar
9 2.170.097 1.827.399
Peşin Ödenmiş Giderler
12 203.658 178.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 17.772 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 352.639 841.102
ARA TOPLAM
11.753.806 10.156.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.753.806 10.156.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 21.048 22.355
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
35 2.501 2.501
Ticari Alacaklar
3.414 2.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.414 2.903
Maddi Duran Varlıklar
10 4.353.025 4.436.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 92.206 99.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 857.820 831.196
Peşin Ödenmiş Giderler
12 188.143 204.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 752.832 650.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.270.989 6.249.574
TOPLAM VARLIKLAR
18.024.795 16.406.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.441.793 2.589.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.441.793 2.589.213
Banka Kredileri
6 4.441.793 2.589.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.422.009 1.058.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.422.009 1.058.897
Banka Kredileri
6 1.390.304 1.025.728
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 31.705 33.169
Ticari Borçlar
3.609.253 4.545.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 987.229 884.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.622.024 3.660.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 216.837 220.273
Diğer Borçlar
156.878 75.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 5.688 20.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 151.190 54.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 27.880 23.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 11.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.133 121.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 98.133 121.102
ARA TOPLAM
9.972.783 8.645.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.972.783 8.645.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.305.522 2.559.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.305.522 2.559.936
Banka Kredileri
6 3.245.532 2.503.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 59.990 56.084
Türev Araçlar
28 1.358 1.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 13.073 10.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
513.532 462.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 330.425 287.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 183.107 174.740
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 68.694 61.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.902.179 3.096.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.874.962 11.741.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 4.149.833 4.664.921
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.309 18.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.309 18.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.764 -2.060
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.073 20.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.031.173 -705.427
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.031.173 -705.427
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.031.173 -705.427
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
410.493 302.764
Yasal Yedekler
410.493 302.764
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.467.929 2.711.013
Net Dönem Karı veya Zararı
909.437 1.959.484
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.149.833 4.664.921
TOPLAM KAYNAKLAR
18.024.795 16.406.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 0 888.288 888.288 912.398 912.398
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 888.288 888.288 888.288 888.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 24.110 24.110
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 19.107 19.107 14.299 33.406 -793.003 -793.003 0 -793.003 454.116 2.991.281 888.288 3.879.569 3.952.926 3.952.926
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 0 909.437 909.437 579.751 579.751
Dönem Karı (Zararı)
0 909.437 909.437 909.437 909.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 -329.686 -329.686
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -4.764 -4.764 19.073 14.309 -1.031.173 -1.031.173 0 -1.031.173 410.493 3.467.929 909.437 4.377.366 4.149.833 4.149.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
909.437 888.288 280.008 410.328
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.940 22.826 -1.595 8.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.380 24.232 -9.681 9.135
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -1.301 3.621 6.474 1.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
741 -5.027 1.612 -1.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 676 -4.846 1.936 -1.827
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 65 -181 -324 -64
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-325.746 1.284 -145.834 42.840
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.021 1.576 -180.979 54.400
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -406.021 1.576 -180.979 54.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.275 -292 35.145 -11.560
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 80.275 -292 35.145 -11.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-329.686 24.110 -147.429 51.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
579.751 912.398 132.579 461.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
579.751 912.398 132.579 461.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862801


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,01% Hacim : 2.490 Mio.TL Son veri saati : 10:13
Düşük 1.533 05.03.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.534
7,5265 Değişim: 0,20%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
9,0014 Değişim: -0,16%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,16 Değişim: 0,19%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.