KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 14:14
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.331.622 2.331.622 2.331.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -193.024 10.053.255 33.830.969 33.830.969
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
17.896.734 -17.896.734 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 20.048.851 -1.246.648 53.364.102 53.364.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.229.992 4.568.115
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.648 2.331.622
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.246.648 2.331.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.029.087 2.298.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 941.363 674.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-347.093 75.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -347.093 75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.497.594 393.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 1.496.460 392.301
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.134 942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
552.497 409.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 64.973 61.514
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 487.524 348.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -554.263 746.119
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.011 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -61.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.552.306 707.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.617 -1.158.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -396.617 -1.158.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.720.917 -208.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.720.917 -208.798
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.377.944 2.274.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.360.448 260.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.096.245 -7.538.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.096.245 -7.538.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.999.904 -2.055.233
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.488 562.489
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
71.488 562.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 6.886.447 8.571.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.769.867 5.337.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -151.222 -159.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.308.903 -610.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.783 -368.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.624 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 77.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-361.407 -368.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -361.407 -240.798
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -127.389
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.597.034 182.981
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.662.007 -13.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.662.007 -13.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 253.222
Ödenen Faiz
-64.973 -56.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.916.741 4.382.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.916.741 4.382.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.543.209 1.298.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.626.468 5.681.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.626.468 44.543.209
Ticari Alacaklar
3.609.881 3.221.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.609.881 3.221.904
Diğer Alacaklar
1.392.354 4.365.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.392.354 4.365.062
Stoklar
7 62.332.744 54.607.707
Peşin Ödenmiş Giderler
16 348.698 650.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 5.104.459 1.795.556
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.696.735 3.453.494
ARA TOPLAM
104.111.339 112.637.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.111.339 112.637.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
104.118 95.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 104.118 95.568
Maddi Duran Varlıklar
8 40.025.725 40.341.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.774.950 2.050.204
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 41.395 46.908
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.790.979 53
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.737.167 42.534.260
TOPLAM VARLIKLAR
151.848.506 155.171.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.730.848 3.202.989
Ticari Borçlar
22.767.423 32.774.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.767.423 32.774.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.046.525 3.046.429
Diğer Borçlar
5.421.502 5.350.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.421.502 5.350.014
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 43.553.832 36.667.385
Kısa Vadeli Karşılıklar
471.734 400.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 415.049 345.444
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 56.685 55.551
ARA TOPLAM
77.991.864 81.441.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.991.864 81.441.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.341.039 11.206.891
Ticari Borçlar
2.725.172 2.335.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.725.172 2.335.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.313.022 3.037.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.313.022 3.037.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.113.307 2.538.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.492.540 19.118.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.484.404 100.560.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.364.102 54.610.750
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.143.735 23.143.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.143.735 23.143.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.092.876 23.092.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.859 50.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 303.164 303.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 20.048.851 2.152.117
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -1.246.648 17.896.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.364.102 54.610.750
TOPLAM KAYNAKLAR
151.848.506 155.171.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 28.629.144 30.309.543
Satışların Maliyeti
19 -21.385.316 -22.546.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.243.828 7.763.078
BRÜT KAR (ZARAR)
7.243.828 7.763.078
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.202.126 -1.800.016
Pazarlama Giderleri
20 -460.076 -510.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.555.591 1.232.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.992.324 -816.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.144.893 5.868.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 77.624 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.222.517 5.868.122
Finansman Giderleri
24 -7.765.670 -2.790.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.543.153 3.077.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
296.505 -746.119
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -128.879 -610.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 425.384 -135.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.246.648 2.331.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.246.648 2.331.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.246.648 2.331.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.246.648 2.331.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.246.648 2.331.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936403


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6386 Değişim: -0,15%
Düşük 8,6352 23.09.2021 Yüksek 8,6541
Açılış: 8,6519
10,1214 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1056 23.09.2021 Yüksek 10,1355
Açılış: 10,1144
490,93 Değişim: -0,20%
Düşük 490,92 23.09.2021 Yüksek 492,02
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.