KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:24
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.835.070 7.835.070 7.835.070
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 7.835.070 28.360.807 28.360.807
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000
Dönem Karı (Zararı)
6.215.294 6.215.294 6.215.294
Sermaye Arttırımı
5.100.000 5.100.000 5.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 17.831.943 97.123 303.164 2.152.117 6.215.294 37.714.641 37.714.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.976.059 8.688.007
Dönem Karı (Zararı)
6.215.294 7.835.070
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.215.294 7.835.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.458.356 4.343.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 2.136.205 1.839.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
225.000 225.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 225.000 225.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
655.597 750.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 652.762 746.446
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.835 4.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
641.842 1.221.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 197.164 556.432
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 444.678 664.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.895.509 -284.611
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.797 591.286
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -95.797 591.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.890.703 -3.114.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
800.978 2.595.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 800.978 2.595.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.889.428 -700.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.889.428 -700.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.262.897 12.160.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.478.678 -339.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.275.585 -16.454.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -20.275.585 -16.454.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.931.139 -945.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.730.261 -10.932
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.730.261 -10.932
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 892.541 580.685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.564.353 9.064.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -337.701 -376.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.250.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-917.064 -5.911.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.797 9.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 95.797 9.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.861 -5.920.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -976.406 -5.600.643
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.455 -320.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.809 -1.410.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
593.407 1.097.743
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 593.407 1.097.743
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.434 -1.956.805
Ödenen Faiz
-197.164 -551.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.278.804 1.366.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.278.804 1.366.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.298.589 3.036.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.577.393 4.402.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.577.393 1.298.589
Ticari Alacaklar
4.336.882 5.140.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.336.882 5.140.146
Diğer Alacaklar
2.537.381 5.205.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.537.381 5.205.003
Stoklar
7 14.688.203 38.176.100
Peşin Ödenmiş Giderler
16 829.194 466.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.261.969 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 155.139 2.400.106
ARA TOPLAM
41.386.161 52.697.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.386.161 52.697.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
97.695 74.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 97.695 74.534
Maddi Duran Varlıklar
8 32.999.208 33.668.252
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.827.576 2.131.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.177 19.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 46.177 19.862
Peşin Ödenmiş Giderler
16 322.246 411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.292.902 35.894.816
TOPLAM VARLIKLAR
76.679.063 88.592.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.862.477 2.209.134
Ticari Borçlar
4.678.417 24.112.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.678.417 24.112.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 900.925 2.832.064
Diğer Borçlar
1.829.118 98.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.829.118 98.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 8.562.597 7.670.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.297 306.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 296.698 254.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 54.599 51.764
ARA TOPLAM
19.184.831 37.229.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.184.831 37.229.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.240.903 12.300.839
Ticari Borçlar
3.081.931 3.480.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.081.931 3.480.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.857.536 2.584.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.857.536 2.584.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.599.221 1.497.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.779.591 19.863.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.964.422 57.092.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.714.641 31.499.347
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.929.066 17.929.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.929.066 17.929.066
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.831.943 17.831.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.123 97.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 303.164 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.152.117 -3.903.776
Net Dönem Karı veya Zararı
18 6.215.294 11.432.385
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.714.641 31.499.347
TOPLAM KAYNAKLAR
76.679.063 88.592.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 77.257.974 60.388.129 19.136.858 13.263.883
Satışların Maliyeti
19 -56.534.681 -44.777.236 -13.369.398 -10.884.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.723.293 15.610.893 5.767.460 2.378.884
BRÜT KAR (ZARAR)
20.723.293 15.610.893 5.767.460 2.378.884
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.968.492 -3.520.167 -1.199.126 -1.080.129
Pazarlama Giderleri
20 -1.123.375 -691.638 -433.524 -109.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.857.383 2.404.536 2.590.615 618.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.576.393 -3.624.280 -189.762 -1.030.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.912.416 10.179.344 6.535.663 777.528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 95.797 9.901 11.051 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.008.213 10.189.245 6.546.714 777.528
Finansman Gelirleri
24 12.072 0 12.072 0
Finansman Giderleri
24 -9.909.482 -2.638.786 -4.017.295 1.268.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.110.803 7.550.459 2.541.491 2.045.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.895.509 284.611 -574.456 93.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.793.746 0 -544.964 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -101.763 284.611 -29.492 93.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887311


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.