KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:29
KAP ***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.695.534 5.695.534 5.695.534
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 5.695.534 26.221.271 26.221.271
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
11.432.385 -11.432.385 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.248.259 4.248.259 4.248.259
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 7.528.609 4.248.259 35.747.606 35.747.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.693.721 5.096.572
Dönem Karı (Zararı)
4.248.259 5.695.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.248.259 5.695.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.965.498 3.559.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.465.539 1.328.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
150.000 150.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.000 150.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
549.402 578.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 547.519 575.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.883 2.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
564.250 1.101.981
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 127.866 379.561
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 436.384 722.420
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.321.053 -190.781
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.746 591.286
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -84.746 591.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
331.448 -3.972.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.458.435 -1.045.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.458.435 -1.045.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.574.448 -681.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.574.448 -681.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.939.543 9.204.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.185.937 270.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.102.406 -14.510.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -19.102.406 -14.510.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.952.501 -948.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.183.030 -31.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.183.030 -31.368
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 1.416.836 3.770.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.545.205 5.282.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -243.214 -185.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -608.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-386.209 -4.106.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.746 9.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 84.746 9.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-470.955 -4.116.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -470.090 -3.807.850
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -865 -308.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-552.984 938.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.377 3.400.511
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 3.377 3.400.511
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-433.272 -2.087.253
Ödenen Faiz
-123.089 -374.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.754.528 1.928.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.754.528 1.928.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.298.589 3.036.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.053.117 4.965.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.053.117 1.298.589
Ticari Alacaklar
2.682.583 5.140.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.682.583 5.140.146
Diğer Alacaklar
5.080.075 5.205.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.080.075 5.205.003
Stoklar
7 22.086.557 38.176.100
Peşin Ödenmiş Giderler
16 322.809 466.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 619.646 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 939.401 2.400.106
ARA TOPLAM
39.784.188 52.697.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.784.188 52.697.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
85.719 74.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 85.719 74.534
Maddi Duran Varlıklar
8 33.049.018 33.668.252
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.743.418 2.131.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.997 19.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.997 19.862
Peşin Ödenmiş Giderler
16 80.854 411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.974.006 35.894.816
TOPLAM VARLIKLAR
74.758.194 88.592.233
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.359.718 2.209.134
Ticari Borçlar
5.725.574 24.112.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.725.574 24.112.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 879.563 2.832.064
Diğer Borçlar
1.281.887 98.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.281.887 98.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 9.086.892 7.670.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
372.633 306.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 318.986 254.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 53.647 51.764
ARA TOPLAM
19.706.267 37.229.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.706.267 37.229.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.707.283 12.300.839
Ticari Borçlar
3.202.817 3.480.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.202.817 3.480.622
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.824.492 2.584.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.824.492 2.584.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.569.729 1.497.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.304.321 19.863.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.010.588 57.092.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.747.606 31.499.347
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.929.066 17.929.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.929.066 17.929.066
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.831.943 17.831.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.123 97.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 7.528.609 -3.903.776
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.248.259 11.432.385
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.747.606 31.499.347
TOPLAM KAYNAKLAR
74.758.194 88.592.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 58.121.116 47.124.246 27.811.573 23.335.362
Satışların Maliyeti
19 -43.165.283 -33.892.237 -20.618.818 -16.566.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.955.833 13.232.009 7.192.755 6.768.541
BRÜT KAR (ZARAR)
14.955.833 13.232.009 7.192.755 6.768.541
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.769.366 -2.440.038 -1.969.350 -1.080.053
Pazarlama Giderleri
20 -689.851 -582.140 -179.257 -301.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.266.768 1.785.666 1.034.156 731.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.386.631 -2.593.681 -569.673 -1.379.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.376.753 9.401.816 5.508.631 4.738.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 84.746 9.901 84.746 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.461.499 9.411.717 5.593.377 4.738.612
Finansman Giderleri
24 -5.892.187 -3.906.964 -3.101.806 -927.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.569.312 5.504.753 2.491.571 3.811.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.321.053 190.781 -574.934 96.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.248.782 0 -638.584 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -72.271 190.781 63.650 96.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.908.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 -48.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0 0 -62.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 13.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 13.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 -48.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.859.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.248.259 5.695.534 1.916.637 3.859.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3112 Değişim: -0,01%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1083 Değişim: -0,01%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,11 Değişim: 0,23%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.