" />

KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 23:08
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116
BRÜT KAR (ZARAR)
26.542.813 18.469.358 11.110.174 6.928.116
Genel Yönetim Giderleri
16, 17 -13.481.335 -9.646.420 -4.615.969 -3.462.680
Pazarlama Giderleri
16, 17 -537.008 -243.093 -152.762 -88.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.871.650 2.201.172 2.562.973 813.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -399.979 -57.783 -245.038 -1.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.996.141 10.723.234 8.659.378 4.188.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.996.141 10.723.234 8.659.378 4.188.458
Finansman Giderleri
-93.576 -68.435 -21.467 -18.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.902.565 10.654.799 8.637.911 4.169.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.671.672 -2.367.650 -2.112.748 -925.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.689.092 -2.322.431 -2.119.431 -977.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.420 -45.219 6.683 52.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.418.467 4.438.995
Dönem Karı (Zararı)
13.230.893 8.287.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.963.075 4.565.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 9 1.033.120 839.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.346.303 1.861.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.128.411 788.788
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
217.892 1.073.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.204.022 -335.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.826.026 -167.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.671.672 2.367.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.161 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.059.133 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.418.847 -7.779.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-22.013.219 -3.914.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
178.047 -692.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
538.319 -253.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.961 146.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.198.955 -3.065.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.224.879 5.073.398
Alınan Faiz
1.352.802 1.505.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-960.000 -783.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.586.390 -1.356.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.023.932 -1.480.805
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-9.967.005 -1.377.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -1.056.927 -103.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.089.952 -837.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-910.048 -837.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.647.553 2.121.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.714.608 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.362.161 2.121.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.596.016 3.492.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.958.177 5.613.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.961.441 29.654.484
Finansal Yatırımlar
4 42.174.829 7.309.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.839.245 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.335.584 7.309.446
Ticari Alacaklar
5 3.870.511 4.048.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.759.877 3.857.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
110.634 190.699
Diğer Alacaklar
6 73.431 887.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
63.615 868.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.816 18.687
Peşin Ödenmiş Giderler
418.736 136.397
Diğer Dönen Varlıklar
13 9.258 15.968
ARA TOPLAM
81.508.206 42.052.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.508.206 42.052.232
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.189.890 325.837
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 327.928 1.157.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 8.821 20.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
213.442 196.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.740.081 1.700.015
TOPLAM VARLIKLAR
83.248.287 43.752.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 98.743 834.345
Ticari Borçlar
5 229.490 152.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
99.127 127.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
130.363 24.745
Diğer Borçlar
6 530.207 545.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
530.207 545.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.105.451 979.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.266.559 1.224.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.266.559 1.224.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 217.133 1.205.771
ARA TOPLAM
4.447.583 4.942.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.447.583 4.942.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 252.264 333.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 805.339 679.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
805.339 679.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.603 1.012.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.505.186 5.954.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.743.101 37.797.600
Ödenmiş Sermaye
14 45.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -93.495 -93.495
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-93.495 -93.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.055 -1.541.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
173.055 -1.541.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.706.824 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 14.725.824 3.669.313
Net Dönem Karı veya Zararı
13.230.893 11.617.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.743.101 37.797.600
TOPLAM KAYNAKLAR
83.248.287 43.752.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
14 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.287.149 8.287.149 8.287.149
Dönem Karı (Zararı)
8.287.149 8.287.149 8.287.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 8.287.149 21.062.705 21.062.705
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600
Transferler
14 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.714.608 1.714.608 13.230.893 14.945.501 14.945.501
Dönem Karı (Zararı)
13.230.893 13.230.893 13.230.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.714.608 1.714.608 1.714.608 1.714.608
Sermaye Arttırımı
14 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -93.495 -93.495 173.055 173.055 4.706.824 14.725.824 13.230.893 77.743.101 77.743.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.230.893 8.287.149 6.525.163 3.244.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.714.608 0 -143.757 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.714.608 0 -143.757 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.714.608 0 -143.757 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.945.501 8.287.149 6.381.406 3.244.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.945.501 8.287.149 6.381.406 3.244.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972638


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8899 Değişim: -0,46%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8490 Değişim: -0,25%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.536,59 Değişim: -0,56%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.