KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 14:46
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.503.492 5.487.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.503.492 5.487.728
BRÜT KAR (ZARAR)
6.503.492 5.487.728
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -4.121.480 -2.973.821
Pazarlama Giderleri
14, 15 -222.082 -85.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.766.106 785.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -83.532 -2.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.842.504 3.211.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.842.504 3.211.573
Finansman Giderleri
-41.172 -25.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.801.332 3.186.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-782.294 -709.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-790.084 -553.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.790 -156.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.019.038 2.476.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.019.038 2.476.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.019.038 2.476.767
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.918.266 3.551.714
Dönem Karı (Zararı)
3.019.038 2.476.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.216.163 2.167.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 332.407 282.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.548.994 1.415.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
336.858 286.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.212.136 1.129.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-660.636 -62.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-165.688 -177.817
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
782.294 709.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
352 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-621.560 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.904.101 -858.402
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.274.257 2.516.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.387 -210.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200.618 -9.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.801 -10.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.230.876 -3.143.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.668.900 3.785.520
Alınan Faiz
751.965 561.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-960.000 -783.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.331 -12.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.459.994 -83.138
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.113.675 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -346.419 -83.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.666 -277.599
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-318.666 -277.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.696.926 3.190.977
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.077.249 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.619.677 3.190.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.596.016 3.492.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.976.339 6.683.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.984.650 29.654.484
Finansal Yatırımlar
4 28.484.626 7.309.446
Ticari Alacaklar
5 4.053.945 4.048.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.989.632 3.857.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.313 190.699
Diğer Alacaklar
6 147.521 887.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34.859 868.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.662 18.687
Peşin Ödenmiş Giderler
642.152 136.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 49.453 15.968
ARA TOPLAM
45.362.347 42.052.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.362.347 42.052.232
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.501.255 1.483.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 16.298 20.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
203.812 196.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.721.365 1.700.015
TOPLAM VARLIKLAR
47.083.712 43.752.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 636.150 834.345
Ticari Borçlar
5 558.330 152.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
416.799 127.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.531 24.745
Diğer Borçlar
6 488.865 545.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
488.865 545.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
751.502 979.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
558.991 1.224.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
558.991 1.224.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.220.798 1.205.771
ARA TOPLAM
4.214.636 4.942.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.214.636 4.942.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 253.835 333.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
721.354 679.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
721.354 679.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
975.189 1.012.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.189.825 5.954.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.893.887 37.797.600
Ödenmiş Sermaye
12 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -93.495 -93.495
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-93.495 -93.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-464.304 -1.541.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
-464.304 -1.541.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.706.824 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 14.725.824 3.669.313
Net Dönem Karı veya Zararı
3.019.038 11.617.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.893.887 37.797.600
TOPLAM KAYNAKLAR
47.083.712 43.752.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
12 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.476.767 2.476.767 2.476.767
Dönem Karı (Zararı)
2.476.767 2.476.767 2.476.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 2.476.767 15.252.323 15.252.323
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600
Transferler
12 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.249 1.077.249 3.019.038 4.096.287 4.096.287
Dönem Karı (Zararı)
3.019.038 3.019.038 3.019.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.249 1.077.249 1.077.249 1.077.249
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -93.495 -93.495 -464.304 -464.304 4.706.824 14.725.824 3.019.038 41.893.887 41.893.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.019.038 2.476.767
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.077.249 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.077.249 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.096.287 2.476.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.096.287 2.476.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.