KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.01.2021 - 17:05
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 26.456.270 11.512.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.456.270 11.512.871
BRÜT KAR (ZARAR)
26.456.270 11.512.871
Genel Yönetim Giderleri
22, 23 -13.770.618 -10.102.425
Pazarlama Giderleri
22, 23 -303.784 -169.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.615.895 2.475.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -761.506 -341.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.236.257 3.375.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.236.257 3.375.618
Finansman Giderleri
-129.324 -70.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.106.933 3.305.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.489.071 -284.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.310.876 -355.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -178.195 70.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.617.862 3.020.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.617.862 3.020.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.617.862 3.020.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.569.623 -3.397.582
Dönem Karı (Zararı)
11.617.862 3.020.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.781.104 3.971.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 1.152.151 1.144.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.155.697 4.015.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.168.299 1.149.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
987.398 2.865.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-498.135 -320.098
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-924.164 -1.152.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.489.072 284.836
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-593.517 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.688.669 -10.134.357
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.346.878 -7.749.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.108.378 -2.427.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.930 -42.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.240 63.169
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.987.141 22.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.087.635 -3.142.516
Alınan Faiz
2.596.624 491.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -783.390 -655.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.331.246 -90.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.750.315 -1.195.496
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.110.944 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.684.865 -1.140.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -176.394 -55.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.825.954 -1.060.924
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 15.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.174.046 -1.060.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.645.262 -5.654.002
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.541.553 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.103.709 -5.654.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.492.307 9.146.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 29.596.016 3.492.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.654.484 3.493.256
Finansal Yatırımlar
7 7.309.446 10.591.406
Ticari Alacaklar
9 4.048.558 2.940.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.857.859 2.899.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
190.699 40.857
Diğer Alacaklar
11 887.379 333.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
868.692 332.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.687 795
Peşin Ödenmiş Giderler
12 136.397 64.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17, 26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 15.968 836
ARA TOPLAM
42.052.232 17.423.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.052.232 17.423.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 1.483.058 1.020.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 20.935 42.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 196.022 360.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.700.015 1.423.932
TOPLAM VARLIKLAR
43.752.247 18.847.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 834.345 785.293
Ticari Borçlar
9 152.529 74.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
127.784 35.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.745 38.889
Diğer Borçlar
11 545.858 393.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
545.858 393.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 979.523 264.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.224.126 1.175.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.224.126 1.175.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.205.771 2.876.491
ARA TOPLAM
4.942.152 5.569.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.942.152 5.569.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 333.134 10.438
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 679.361 492.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
679.361 492.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.012.495 502.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.954.647 6.072.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.797.600 12.775.556
Ödenmiş Sermaye
20 20.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -93.495 -39.230
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-93.495 -39.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.541.553 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.541.553 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 3.669.313 648.977
Net Dönem Karı veya Zararı
11.617.862 3.020.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.797.600 12.775.556
TOPLAM KAYNAKLAR
43.752.247 18.847.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
20 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.559 -35.559 3.020.336 2.984.777 2.984.777
Dönem Karı (Zararı)
3.020.336 3.020.336 3.020.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.559 -35.559 -35.559 -35.559
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
20 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.265 -54.265 -1.541.553 -1.541.553 11.617.862 10.022.044 10.022.044
Dönem Karı (Zararı)
11.617.862 11.617.862 11.617.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.265 -54.265 -1.541.553 -1.541.553 -1.595.818 -1.595.818
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 -1.541.553 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı 3.020.336
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.265 -35.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.541.553 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.595.818 -35.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.022.044 2.984.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.022.044 2.984.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3358 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3616
Açılış: 7,3527
8,9473 Değişim: -0,10%
Düşük 8,9101 26.02.2021 Yüksek 8,9758
Açılış: 8,9564
418,03 Değişim: -0,12%
Düşük 416,36 26.02.2021 Yüksek 419,49
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.