KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:54
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265
BRÜT KAR (ZARAR)
18.469.358 6.832.390 6.928.116 3.249.265
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -9.646.420 -7.165.842 -3.462.680 -2.426.230
Pazarlama Giderleri
14, 15 -243.093 -118.082 -88.900 -48.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.201.172 1.917.422 813.831 613.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -57.783 -341.110 -1.909 -106.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.723.234 1.124.778 4.188.458 1.281.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.723.234 1.124.778 4.188.458 1.281.207
Finansman Giderleri
-68.435 -50.423 -18.891 -25.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.654.799 1.074.355 4.169.567 1.255.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.367.650 -245.720 -925.421 -203.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.322.431 -244.700 -977.995 -244.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.219 -1.020 52.574 41.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.438.995 -4.789.949
Dönem Karı (Zararı)
8.287.149 828.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.565.303 2.119.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 839.285 62.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.861.841 2.910.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
788.788 640.304
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.073.053 2.269.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-335.971 -241.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-167.503 -856.231
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.367.651 245.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.779.054 -7.399.156
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.914.364 -6.149.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-692.202 -1.467.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.530 -83.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.282 49.687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.065.240 251.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.073.398 -4.450.649
Alınan Faiz
1.505.814 391.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-783.390 -655.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.356.827 -75.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.480.805 -1.144.939
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.377.428 -1.140.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -103.377 -4.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-837.165 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-837.165 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.121.025 -5.934.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.121.025 -5.934.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.492.307 9.146.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.613.332 3.211.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.614.994 3.493.256
Finansal Yatırımlar
4 14.948.181 10.591.406
Ticari Alacaklar
5 3.632.382 2.940.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.576.903 2.899.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.479 40.857
Diğer Alacaklar
6 457.090 333.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.500 332.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
427.590 795
Peşin Ödenmiş Giderler
185.321 64.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 9.933 836
ARA TOPLAM
24.847.901 17.423.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.847.901 17.423.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 301.799 1.020.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 25.573 42.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
315.432 360.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
642.804 1.423.932
TOPLAM VARLIKLAR
25.490.705 18.847.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 26.602 785.293
Ticari Borçlar
5 220.571 74.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
99.131 35.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.440 38.889
Diğer Borçlar
6 468.562 393.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
468.562 393.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
965.497 264.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
874.428 1.175.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
874.428 1.175.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.290.623 2.876.491
ARA TOPLAM
3.846.283 5.569.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.846.283 5.569.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 10.438
Uzun Vadeli Karşılıklar
581.717 492.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
581.717 492.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.717 502.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.428.000 6.072.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.062.705 12.775.556
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -39.230 -39.230
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-39.230 -39.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.669.313 648.977
Net Dönem Karı veya Zararı
8.287.149 3.020.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.062.705 12.775.556
TOPLAM KAYNAKLAR
25.490.705 18.847.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
12 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
828.635 828.635 828.635
Dönem Karı (Zararı)
828.635 828.635 828.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 828.635 10.619.414 10.619.414
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
12 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.287.149 8.287.149 8.287.149
Dönem Karı (Zararı)
8.287.149 8.287.149 8.287.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 8.287.149 21.062.705 21.062.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 8.287.149 828.635 3.244.146 1.052.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884065


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.459 Değişim: 1,26% Hacim : 12.857 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2470 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0382 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,77 Değişim: 0,82%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 489,40
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.