KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.07.2020 - 17:20
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438
BRÜT KAR (ZARAR)
11.541.242 3.583.125 6.053.514 1.938.438
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -6.183.740 -4.739.612 -3.209.919 -2.396.668
Pazarlama Giderleri
14, 15 -154.193 -69.545 -68.523 -29.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.387.341 1.304.270 601.419 717.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -55.874 -234.667 -53.288 -73.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.534.776 -156.429 3.323.203 155.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.534.776 -156.429 3.323.203 155.882
Finansman Giderleri
-49.544 -25.049 -24.234 -25.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.485.232 -181.478 3.298.969 130.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.442.229 -42.277 -732.733 44.874
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.344.436 0 -791.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-97.793 -42.277 58.637 44.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.813.357 -6.369.891
Dönem Karı (Zararı)
5.043.003 -223.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.586.293 1.811.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 565.433 565.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.863.233 1.984.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
550.674 429.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.312.559 1.555.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-271.493 -203.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.109 -576.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.442.229 42.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
134.216 -7.568.783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.200.307 -7.006.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.051.934 -718.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.913 -60.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.735 82.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.060.979 134.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.763.512 -5.980.724
Alınan Faiz
1.422.820 332.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-783.390 -655.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-589.585 -65.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.487 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -96.487 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-561.340 -523.457
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-561.340 -523.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.155.530 -6.893.348
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.155.530 -6.893.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.492.307 9.146.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.647.837 2.252.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.649.523 3.493.256
Finansal Yatırımlar
4 5.301.688 10.591.406
Ticari Alacaklar
5 3.992.114 2.940.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.868.926 2.899.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
123.188 40.857
Diğer Alacaklar
6 311.328 333.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.500 332.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
281.828 795
Peşin Ödenmiş Giderler
153.793 64.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 10.606 836
ARA TOPLAM
21.419.052 17.423.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.419.052 17.423.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 564.123 1.020.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 30.211 42.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
262.859 360.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
857.193 1.423.932
TOPLAM VARLIKLAR
22.276.245 18.847.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 283.935 785.293
Ticari Borçlar
5 198.024 74.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
127.296 35.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.728 38.889
Diğer Borçlar
6 464.634 393.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
464.634 393.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
754.744 264.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
666.129 1.175.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
666.129 1.175.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.538.318 2.876.491
ARA TOPLAM
3.905.784 5.569.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.905.784 5.569.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 10.438
Uzun Vadeli Karşılıklar
551.902 492.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
551.902 492.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.902 502.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.457.686 6.072.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.818.559 12.775.556
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -39.230 -39.230
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-39.230 -39.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.669.313 648.977
Net Dönem Karı veya Zararı
5.043.003 3.020.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.818.559 12.775.556
TOPLAM KAYNAKLAR
22.276.245 18.847.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
12 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.755 -223.755 -223.755
Dönem Karı (Zararı)
-223.755 -223.755 -223.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 -223.755 9.567.024 9.567.024
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
12 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.043.003 17.818.559 17.818.559
Dönem Karı (Zararı)
5.043.003 17.818.559 17.818.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 5.043.003 17.818.559 17.818.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.043.003 -223.755 2.566.236 175.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0783 Değişim: 0,09%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,0824
Açılış: 8,0707
9,6863 Değişim: 0,04%
Düşük 9,6668 15.04.2021 Yüksek 9,7001
Açılış: 9,6826
450,48 Değişim: 0,03%
Düşük 450,21 15.04.2021 Yüksek 451,20
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.