KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 16:32
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 5.487.728 1.644.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.487.728 1.644.687
BRÜT KAR (ZARAR)
5.487.728 1.644.687
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -2.973.821 -2.342.944
Pazarlama Giderleri
14, 15 -85.670 -39.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 785.922 587.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.586 -161.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.211.573 -312.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.211.573 -312.311
Finansman Giderleri
-25.310 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.186.263 -312.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-709.496 -87.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-553.066 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156.430 -87.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.476.767 -399.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.476.767 -399.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.476.767 -399.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.274.115 -7.919.636
Dönem Karı (Zararı)
2.476.767 -399.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.889.556 729.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 25.132 20.897
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.415.207 937.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
286.012 267.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.129.195 670.181
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.462 -177.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-177.817 -138.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
709.496 87.151
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-858.402 -7.814.687
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.516.102 -7.006.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.351 -864.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.634 -147.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.635 63.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.143.884 140.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.507.921 -7.484.937
Alınan Faiz
561.657 278.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-783.390 -655.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.073 -57.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.138 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -83.138 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.190.977 -7.919.636
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.190.977 -7.919.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.492.307 9.146.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.683.284 1.226.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.694.483 3.493.256
Finansal Yatırımlar
4 7.768.937 10.591.406
Ticari Alacaklar
5 3.150.531 2.940.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.111.251 2.899.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.280 40.857
Diğer Alacaklar
6 69.783 333.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
69.783 332.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 795
Peşin Ödenmiş Giderler
325.973 64.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.692 836
ARA TOPLAM
18.022.399 17.423.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.022.399 17.423.656
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 828.196 1.020.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 35.540 42.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
204.222 360.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.067.958 1.423.932
TOPLAM VARLIKLAR
19.090.357 18.847.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 540.832 785.293
Ticari Borçlar
5 63.654 74.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38.375 35.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.279 38.889
Diğer Borçlar
6 390.538 393.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
390.538 393.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
540.886 264.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
431.281 1.175.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
431.281 1.175.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.346.145 2.876.491
ARA TOPLAM
3.313.336 5.569.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.313.336 5.569.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.610 10.438
Uzun Vadeli Karşılıklar
522.088 492.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
522.088 492.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.698 502.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.838.034 6.072.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.252.323 12.775.556
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -39.230 -39.230
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-39.230 -39.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.669.313 648.977
Net Dönem Karı veya Zararı
2.476.767 3.020.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.252.323 12.775.556
TOPLAM KAYNAKLAR
19.090.357 18.847.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
12 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-399.462 -399.462 -399.462
Dönem Karı (Zararı)
-399.462 -399.462 -399.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 -399.462 9.391.317 9.391.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
12 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.476.767 15.252.323 15.252.323
Dönem Karı (Zararı)
2.476.767 15.252.323 15.252.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 2.476.767 15.252.323 15.252.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.476.767 -399.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.476.767 -399.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.476.767 -399.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6887 Değişim: 0,19%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,4912 Değişim: -0,11%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
782,04 Değişim: 0,38%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.