KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 16:08
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.457.370 3.459.306 1.218.254 1.684.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.457.370 3.459.306 1.218.254 1.684.548
BRÜT KAR (ZARAR)
2.457.370 3.459.306 1.218.254 1.684.548
Genel Yönetim Giderleri
12-13 -4.212.139 -4.953.117 -2.164.277 -2.664.033
Pazarlama Giderleri
12-13 -39.361 -42.311 -21.237 -21.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.022.165 928.498 488.327 466.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -5.788 -24.292 -1.758 -9.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-777.753 -631.916 -480.691 -544.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-777.753 -631.916 -480.691 -544.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-777.753 -631.916 -480.691 -544.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.624 -29.848 76.386 27.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.624 -29.848 76.386 27.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
10 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-661.764 -661.764 -661.764
Dönem Karı (Zararı)
-661.764 -661.764 -661.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 3.242.534 -661.764 11.647.089 11.647.089
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
10 -431.135 431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-781.377 -781.377 -781.377
Dönem Karı (Zararı)
-781.377 -781.377 -781.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -781.377 11.161.520 11.161.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-614.657 -749.471
Dönem Karı (Zararı)
-781.377 -661.764
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-200.056 -173.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 20.847 39.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
362.196 387.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
315.455 305.862
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
46.741 81.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-586.723 -636.461
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.624 29.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
280.728 -18.121
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
150.849 144.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.442 49.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.658 13.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.779 -225.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-700.705 -853.012
Alınan Faiz
746.510 672.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-508.054 -451.856
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-152.408 -116.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.242 -52.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -19.242 -52.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.899 -801.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.899 -801.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.638.994 12.257.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.005.095 11.456.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-781.377 -661.764 -404.305 -516.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.086.330 11.880.016
Finansal Yatırımlar
4 2.008 2.006
Ticari Alacaklar
5 503.081 653.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
440.607 528.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.474 125.761
Diğer Alacaklar
6 61.895 62.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
59.000 53.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.895 9.087
Peşin Ödenmiş Giderler
208.862 55.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
152.408 211.714
Diğer Dönen Varlıklar
15.176 42.931
ARA TOPLAM
12.029.760 12.909.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.029.760 12.909.329
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 37.696 31.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 83.269 90.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.014 215.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.979 338.208
TOPLAM VARLIKLAR
12.362.739 13.247.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 82.447 47.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
50.000 20.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.447 26.810
Diğer Borçlar
6 265.041 184.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
265.041 184.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
429.585 702.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
429.585 702.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
89.173 73.718
ARA TOPLAM
866.246 1.008.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
866.246 1.008.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
334.973 296.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
334.973 296.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.973 296.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.201.219 1.304.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.161.520 11.942.897
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -13.975 -13.975
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-13.975 -13.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.811.399 3.242.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-781.377 -431.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.161.520 11.942.897
TOPLAM KAYNAKLAR
12.362.739 13.247.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.