KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 17:14
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.239.116 1.774.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.239.116 1.774.758
BRÜT KAR (ZARAR)
1.239.116 1.774.758
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.047.862 -2.289.084
Pazarlama Giderleri
12 -18.124 -20.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 533.838 462.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -4.030 -14.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-297.062 -87.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-297.062 -87.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-297.062 -87.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.010 -57.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-80.010 -57.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-377.072 -144.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
-377.072 -144.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-377.072 -144.968
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
10 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.968 -144.968 -144.968
Dönem Karı (Zararı)
-144.968 -144.968 -144.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 3.242.534 -144.968 12.163.885 12.163.885
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
10 -431.135 431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-377.072 -377.072 -377.072
Dönem Karı (Zararı)
-377.072 -377.072 -377.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -377.072 11.565.825 11.565.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-520.109 -224.126
Dönem Karı (Zararı)
-377.072 -144.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.420 49.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 10.267 23.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.415 215.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
185.938 121.034
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
78.477 94.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-174.272 -247.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.010 57.524
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.490 83.833
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
202.209 174.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.876 52.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.194 10.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.963 -153.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-190.162 -12.048
Alınan Faiz
254.630 242.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-508.054 -403.792
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-76.523 -51.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.846 -22.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -1.846 -22.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-521.955 -246.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-521.955 -246.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.638.994 12.257.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.117.039 12.010.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-377.072 -144.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-377.072 -144.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-377.072 -144.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.277.703 11.880.016
Finansal Yatırımlar
4 2.008 2.006
Ticari Alacaklar
5 451.721 653.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
380.476 528.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.245 125.761
Diğer Alacaklar
6 138.129 62.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
133.390 53.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.739 9.087
Peşin Ödenmiş Giderler
294.783 55.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
288.237 211.714
Diğer Dönen Varlıklar
43.625 42.931
ARA TOPLAM
12.496.206 12.909.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.496.206 12.909.329
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 30.446 31.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 83.703 90.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
135.628 215.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
249.777 338.208
TOPLAM VARLIKLAR
12.745.983 13.247.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 51.983 47.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.267 20.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.716 26.810
Diğer Borçlar
6 386.455 184.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
386.455 184.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
319.307 702.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
319.307 702.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.679 73.718
ARA TOPLAM
864.424 1.008.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
864.424 1.008.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
315.734 296.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
315.734 296.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.734 296.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.158 1.304.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.565.825 11.942.897
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -13.975 -13.975
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-13.975 -13.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.811.399 3.242.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-377.072 -431.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.565.825 11.942.897
TOPLAM KAYNAKLAR
12.745.983 13.247.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.