KAP ***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:51
KAP ***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 294.485.967 164.265.986 92.581.756 79.196.210
Satışların Maliyeti
27.2 -201.019.285 -117.210.835 -64.359.032 -51.283.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.466.682 47.055.151 28.222.724 27.913.177
BRÜT KAR (ZARAR)
93.466.682 47.055.151 28.222.724 27.913.177
Genel Yönetim Giderleri
29.1 -17.090.300 -5.658.766 -7.135.906 -2.496.016
Pazarlama Giderleri
29.2 -9.530.826 -2.678.322 -3.457.440 -1.018.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -1.148.417 -709.820 -449.873 -253.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 17.806.787 39.422.018 2.157.228 23.262.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -20.468.757 -30.634.317 -4.348.987 -11.807.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.035.169 46.795.944 14.987.746 35.600.519
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 5.858.587 0 2.630.614 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.893.756 46.795.944 17.618.360 35.600.519
Finansman Gelirleri
32.1 61.016.276 7.632.889 30.479.037 439.580
Finansman Giderleri
32.2 -16.129.920 -13.318.034 -3.558.682 -8.815.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.780.112 41.110.799 44.538.715 27.224.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.498.344 -9.227.930 -11.957.797 -6.399.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -22.909.164 -6.301.571 -11.530.512 -3.890.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 410.820 -2.926.359 -427.285 -2.508.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.281.768 31.882.869 32.580.918 20.825.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.281.768 31.882.869 32.580.918 20.825.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 91.281.768 31.882.869 32.580.918 20.825.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 1,72000000 0,71000000 0,72000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.246.312 -63.907.395
Dönem Karı (Zararı)
34 91.281.768 31.882.869
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.281.768 31.882.869
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.667.963 9.600.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 - 19 - 20 2.948.367 1.929.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-164.236 596.953
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -164.236 597.652
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.731.417 2.208.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 806.485 230.636
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 924.932 1.977.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -16.772.691 1.940.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.138.221 639.954
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30.2 8.282.902 3.879.149
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30.1 -5.917.372 -2.579.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -410.820 2.926.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8 -92.860.117 -105.391.169
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-40.091.421 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 553.621 12.145.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -603.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
553.621 12.749.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 595.927 80.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
595.927 80.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 14.454.966 -12.857.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 11.828.730 -32.423.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -3.872.464 -10.875.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -72.652.922 -57.439.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.652.922 -57.439.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.560.839 457.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.765.415 -3.179.632
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
339.129 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.426.286 -3.183.977
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 3.069.330 -267.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.072.138 -1.030.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15-25 -17.743.418 -3.008.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -1.328.720 1.977.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.246.312 -63.907.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.258.322 -12.292.071
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.258.322 -12.292.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.320.934 -787.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -31.937.388 -11.504.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.275.307 51.071.315
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.5 232.569.483 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.569.483 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26.1 22.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 77.274.839 62.362.262
Kredilerden Nakit Girişleri
77.274.839 62.362.262
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -109.707.236 -10.650.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.707.236 -10.650.993
Ödenen Faiz
32.2 -11.208.462 -1.790.332
Alınan Faiz
32.1 30.346.683 1.150.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.770.673 -25.128.151
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.6 30 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.770.703 -25.128.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 55.142.251 27.557.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 248.912.954 2.428.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 248.912.954 55.142.251
Finansal Yatırımlar
8 40.091.421 0
Ticari Alacaklar
181.235.401 175.707.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 181.235.401 175.707.414
Diğer Alacaklar
17.488 622.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.488 622.055
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 0 14.454.966
Türev Araçlar
25 13.701.389 0
Stoklar
14 89.782.695 101.611.425
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.682.987 7.450.496
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.082.286 10.040.257
ARA TOPLAM
599.506.621 365.028.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
599.506.621 365.028.864
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 78.000 78.000
Diğer Alacaklar
354.532 345.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 354.532 345.892
Maddi Duran Varlıklar
19 3.878.589 3.168.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.192.662 3.460.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 59.046.247 28.177.783
Peşin Ödenmiş Giderler
16 342.136 702.163
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.165.534 761.377
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.057.700 36.694.975
TOPLAM VARLIKLAR
666.564.321 401.723.839
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 63.905.044 95.193.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.157.461 2.157.461
Ticari Borçlar
72.439.129 136.809.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 72.439.129 136.809.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.839.025 1.278.186
Diğer Borçlar
1.066.704 449.696
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 339.129 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 727.575 449.696
Türev Araçlar
25 0 1.328.720
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 3.726.659 383.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 10.874.036 6.090.996
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.585.768 1.720.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.372.472 1.007.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.213.296 713.703
ARA TOPLAM
164.593.826 245.412.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.593.826 245.412.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 350.797 1.495.147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 247.278 520.691
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.503.280 8.300.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.906.648 1.128.839
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.596.632 7.171.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.101.355 10.315.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.695.181 255.727.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
491.869.140 145.995.846
Ödenmiş Sermaye
26.1 67.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.5 232.569.483 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97.838 -119.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.838 -119.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 -97.838 -119.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.6 30 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.2 2.201.959 2.201.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.3 98.913.738 25.724.243
Net Dönem Karı veya Zararı
34 91.281.768 73.189.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.7 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
491.869.140 145.995.846
TOPLAM KAYNAKLAR
666.564.321 401.723.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -25.867 2.201.959 2.267.892 23.456.351 72.900.335 0 72.900.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26 23.456.351 -23.456.351 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.280 31.882.869 31.912.149 0 31.912.149
Dönem Karı (Zararı)
34 31.882.869 31.882.869 0 31.882.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 29.280 29.280 0 29.280
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 3.413 2.201.959 25.724.243 31.882.869 104.812.484 0 104.812.484
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -119.851 2.201.959 25.724.243 73.189.495 145.995.846 0 145.995.846
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.3 73.189.495 -73.189.495 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.013 30 91.281.768 91.303.811 0 91.303.811
Dönem Karı (Zararı)
34 91.281.768 91.281.768 0 91.281.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.4 - 26.6 22.013 30 22.043 0 22.043
Sermaye Arttırımı
26.1 - 26.5 22.000.000 232.569.483 254.569.483 0 254.569.483
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 232.569.483 -97.838 30 2.201.959 98.913.738 91.281.768 491.869.140 0 491.869.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
91.281.768 31.882.869 32.580.918 20.825.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.013 29.280 -20.858 2.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 28.676 36.600 -24.913 2.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.663 -7.320 4.055 -531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -6.663 -7.320 4.055 -531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30 0 30 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 30 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.6 30 0 30 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.043 29.280 -20.828 2.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.303.811 31.912.149 32.560.090 20.827.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.303.811 31.912.149 32.560.090 20.827.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216022


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.130 Değişim: 0,29% Hacim : 45.335 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 8.109 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9276 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7007 Değişim: 0,02%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,7415
Açılış: 31,6939
1.874,31 Değişim: 0,18%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.877,20
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.