" />

KAP ***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:34
KAP ***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.700.935 7.807.884
Dönem Karı (Zararı)
2.923.494 723.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.568.995 -9.075.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10-11 4.105.527 1.785.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.915.214 -9.783.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 9.915.214 -9.783.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.466.555 111.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.096.248 111.841
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 370.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 -819.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-735.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.183.301 549.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -919.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.193.424 16.159.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -18.671.207 11.723.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
698.481 4.562.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -34.010.943 -10.048.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -4.391.027 -7.050.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -12.380.181 14.320.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 24.531
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 209.298 506.256
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -299.023 2.936.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.373.353 -790.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.013.524 -499.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.359.829 -290.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.700.935 7.807.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.991.359 895.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 3.162.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -37.991.359 -2.266.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.671.441 2.810.223
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-31.328.559 2.810.223
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -31.328.616 8.448.047
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 57 -5.637.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.979.147 11.513.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.979.147 11.513.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.876.370 15.039.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 46.855.517 26.553.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.998 339.076 -18.341.792 58.136.115 58.136.115
Transferler
10.847 -18.352.639 18.341.792 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.325 723.916 662.591 662.591
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -842.492 930.845 -18.013.563 723.916 58.798.706 58.798.706
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755
Transferler
153.655 5.023.779 -5.177.434 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-938.433 2.923.494 1.985.061 1.985.061
Sermaye Arttırımı
170.000.000 170.000.000 170.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
57 57 57
Dönem Sonu Bakiyeler
246.000.000 57 -1.762.169 1.084.500 -18.075.009 2.923.494 230.170.873 230.170.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.855.517 13.876.370
Ticari Alacaklar
4 83.013.528 76.816.892
Diğer Alacaklar
3.881.665 4.580.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 2.850.000 3.992.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.031.665 587.361
Stoklar
7 81.173.108 47.162.165
Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.682.516 10.946.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 508.488
Diğer Dönen Varlıklar
15 20.610.185 7.596.661
ARA TOPLAM
251.725.007 160.978.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.725.007 160.978.242
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 2.559.357
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.135.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 42.262.865 8.945.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 11.062.343 10.584.211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 120.431 30.064
Peşin Ödenmiş Giderler
13 853.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.361.062 7.177.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.501.058 28.991.537
TOPLAM VARLIKLAR
319.226.065 189.969.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.226.919 23.946.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.226.919 23.946.756
Banka Kredileri
8.971.303 21.686.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.255.616 2.260.103
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.707.322 11.368.882
Ticari Borçlar
4 45.344.111 57.471.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.002.760 978.229
Diğer Borçlar
209.298
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 209.298
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 9.777.451 10.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 596.239 993.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.827.077 1.495.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 38.698 77.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.788.379 1.418.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 300.435 324.666
ARA TOPLAM
75.991.612 106.654.913
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.991.612 106.654.913
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.271.329 24.218.548
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.271.329 24.218.548
Banka Kredileri
3.273.389 15.787.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.997.940 8.430.552
Ticari Borçlar
4 252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.792.251 657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.792.251 657.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.063.580 25.129.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.055.192 131.784.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.170.873 58.185.755
Ödenmiş Sermaye
18 246.000.000 76.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
57
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.762.169 -823.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.762.169 -823.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.762.169 -823.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.084.500 930.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.075.009 -23.098.788
Net Dönem Karı veya Zararı
2.923.494 5.177.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.170.873 58.185.755
TOPLAM KAYNAKLAR
319.226.065 189.969.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 120.856.151 79.251.650 39.225.336 32.813.387
Satışların Maliyeti
19 -95.629.053 -64.851.035 -30.417.041 -26.295.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.227.098 14.400.615 8.808.295 6.518.059
BRÜT KAR (ZARAR)
25.227.098 14.400.615 8.808.295 6.518.059
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.862.087 -6.528.623 -2.849.819 419.170
Pazarlama Giderleri
20 -5.405.317 -2.585.359 -2.232.929 -773.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -418.565 -421.033 -147.363 -180.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.745.608 14.247.911 738.820 12.720.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -17.735.621 -10.441.745 -4.490.688 -7.244.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.116 8.671.766 -173.684 11.459.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 810.420 919.782 25.140 322.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.361.536 9.591.548 -148.544 11.782.360
Finansman Gelirleri
24 16.930.068 2.874.196 2.008.611 2.152.057
Finansman Giderleri
25 -17.642.362 -11.174.661 -1.567.723 -5.052.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.649.242 1.291.083 292.344 8.881.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.274.252 -567.167 542.171 -1.843.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-596.239 -87.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.870.491 -567.167 629.922 -1.843.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.923.494 723.916 834.515 7.037.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.923.494 723.916 834.515 7.037.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.923.494 723.916 834.515 7.037.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Kayıp 26 0,01610000 0,00950000 0,00200000 0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-938.433 -61.325 -77.407 -89.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.251.243 -78.622 -103.210 -114.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
312.810 17.297 25.803 25.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
312.810 17.297 25.803 25.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-938.433 -61.325 -77.407 -89.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.985.061 662.591 757.108 6.948.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.985.061 662.591 757.108 6.948.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973646


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.