KAP ***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:31
KAP ***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Transferler
-18.341.792 18.341.792 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.151 -6.313.722 -6.341.873 -6.341.873
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -809.318 919.999 -18.002.716 -6.313.722 51.794.243 51.794.243
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -823.736 930.845 -23.098.788 5.177.434 58.185.755 58.185.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-861.026 2.088.979 1.227.953 1.227.953
Sermaye Arttırımı
170.000.000 170.000.000 170.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
57 57 57
Dönem Sonu Bakiyeler
246.000.000 57 -1.684.762 1.084.500 -18.075.009 2.088.979 229.413.765 229.413.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.788.812 7.093.716
Dönem Karı (Zararı)
2.088.979 -6.313.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.370.933 7.632.280
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10-11 2.410.566 1.194.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.125.635 3.864.084
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.860.635 3.864.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -735.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.362.308 -58.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 992.001 -58.698
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 370.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 3.311.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.527.576 -1.276.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 597.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.248.724 5.775.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -50.528.069 9.477.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.793.998 1.347.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.069.749 -8.899.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -14.147.547 -9.860.632
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -16.931.709 12.850.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -64.422 -213.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 192.203 1.675.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 1.048.171 241.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.541.600 -843.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.097.071 -5.589.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.444.529 4.746.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.788.812 7.093.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.126.110 711.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 1.435.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -10.126.110 -723.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.288.510 4.102.428
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-38.711.547 7.513.998
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -38.711.547 7.513.998
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 57 -3.411.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.373.588 11.907.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.373.588 11.907.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.876.370 15.039.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.249.958 26.947.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.249.958 13.876.370
Ticari Alacaklar
4 120.484.326 76.816.892
Diğer Alacaklar
786.148 4.580.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 14.113 3.992.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 772.035 587.361
Stoklar
7 65.231.914 47.162.165
Peşin Ödenmiş Giderler
13 25.943.412 10.946.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.112
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.693.732 7.596.661
ARA TOPLAM
269.393.602 160.978.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.393.602 160.978.242
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.135.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 16.217.620 8.945.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 11.034.279 10.584.211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.452 30.064
Peşin Ödenmiş Giderler
13 853.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.705.337 7.177.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.115.688 28.991.537
TOPLAM VARLIKLAR
307.509.290 189.969.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.246.290 23.946.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.246.290 23.946.756
Banka Kredileri
382.903 21.686.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.863.387 lanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.678.233 11.368.882
Ticari Borçlar
4 40.792.583 57.471.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 913.807 978.229
Diğer Borçlar
6 192.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
192.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 11.124.645 10.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 508.488 993.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.844.908 1.495.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 56.529 77.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.788.379 1.418.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 226.079 324.666
ARA TOPLAM
63.527.236 106.654.913
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.527.236 106.654.913
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.898.116 24.218.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.898.116 24.218.548
Banka Kredileri
4.564.067 15.787.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.334.049 8.430.552
Ticari Borçlar
4 252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.670.173 657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.670.173 657.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.568.289 25.129.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.095.525 131.784.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.413.765 58.185.755
Ödenmiş Sermaye
18 246.000.000 76.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
57
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.684.762 -823.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.684.762 -823.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.684.762 -823.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.084.500 930.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.075.009 -23.098.788
Net Dönem Karı veya Zararı
2.088.979 5.177.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.413.765 58.185.755
TOPLAM KAYNAKLAR
307.509.290 189.969.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 81.630.815 46.438.263 37.468.275 20.639.593
Satışların Maliyeti
19 -65.212.012 -38.555.707 -29.750.533 -16.579.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.418.803 7.882.556 7.717.742 4.059.704
BRÜT KAR (ZARAR)
16.418.803 7.882.556 7.717.742 4.059.704
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.012.268 -6.947.793 -2.319.463 -5.037.152
Pazarlama Giderleri
20 -3.172.388 -1.811.694 -1.909.442 -752.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -271.202 -240.832 -142.500 -104.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.006.788 1.527.076 4.678.590 859.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.244.933 -3.197.453 -7.072.207 -1.698.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.724.800 -2.788.140 952.720 -2.672.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 785.280 597.328 773.280 483.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.510.080 -2.190.812 1.726.000 -2.188.735
Finansman Gelirleri
24 14.921.457 722.139 -3.044.565 -95.944
Finansman Giderleri
25 -16.074.639 -6.121.836 1.430.129 -2.622.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.356.898 -7.590.509 111.564 -4.907.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 732.081 1.276.787 1.115.320 969.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-508.488 -508.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.240.569 1.276.787 1.623.808 969.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.088.979 -6.313.722 1.226.884 -3.937.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,01400000 -0,08310000 -0,00290000 0,05180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -861.026 28.151 -167.128 7.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.033 36.091 -258.422 10.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
287.007 -7.940 91.294 -2.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-861.026 28.151 -167.128 7.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.227.953 -6.285.571 1.059.756 -3.930.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.227.953 -6.285.571 1.059.756 -3.930.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956383


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,13% Hacim : 6.357 Mio.TL Son veri saati : 14:46
Düşük 1.388 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6693 Değişim: 0,26%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1557 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,73 Değişim: 0,35%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.