KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:26
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -2.178.446 5.878.121 5.878.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.252 -59.252 -59.252
Sermaye Arttırımı
15.520.059 55.181 15.575.240 15.575.240
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -713.627 919.999 339.076 -2.178.446 74.367.002 74.367.002
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Transferler
10.847 -10.847 18.341.792 18.341.792 18.341.792
Dönem Karı (Zararı)
-18.341.792 723.916 -17.617.876 -17.617.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.325 -61.325 -61.325
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -842.492 930.846 -18.013.563 723.916 58.798.706 58.798.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.807.884 27.296.851
Dönem Karı (Zararı)
723.916 -2.178.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.290.641 10.155.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.785.616 2.229.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.335.159 1.829.817
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 -9.671.813 1.452.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 111.841 186.553
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.783.654 1.266.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.449.983 5.233.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.449.983 5.233.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.269.804 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -584.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -919.782 -4.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.374.609 19.319.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.723.785 47.157.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.286.090 2.300.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 14.009.875 44.856.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.562.864 -15.662.715
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.464.918 3.123.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 97.946 -18.786.634
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -2.835.003 338.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -10.048.813 -5.075.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -7.050.648 -531.621
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.320.175 -2.659.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 14.320.175 -2.659.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -251.715 175.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.256 -5.501.034
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
262.844 891.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 243.412 -6.392.210
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -38.601 -200.232
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
549.870 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.936.439 1.316.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4 0 -36.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.807.884 27.296.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
895.719 -2.611.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.162.173 129.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -2.266.454 -2.741.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.810.223 -14.823.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 8.448.047 -8.818.037
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.187.841 0
Ödenen Faiz
-4.449.983 -6.005.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.513.826 9.860.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.513.826 9.860.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.039.946 6.522.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.553.772 16.383.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.553.772 15.039.946
Ticari Alacaklar
44.226.774 63.777.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.226.774 63.777.298
Diğer Alacaklar
568.420 5.131.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-27 65.188 4.530.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 503.232 601.178
Stoklar
7 35.428.157 25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.822.287 8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.825.820 990.817
ARA TOPLAM
126.425.230 118.586.833
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.425.230 118.586.833
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22.880.196 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-27 2.286.089 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.594.107 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 9.322.618 10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 10.774.682 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.594.533 2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler
8 837.037 1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.568.427 8.118.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.377.493 30.224.504
TOPLAM VARLIKLAR
181.802.723 148.811.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.646.120 9.012.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 38.094.686 25.965.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 38.094.686 25.965.372
Banka Kredileri
4 35.778.652 24.717.145
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.316.034 1.248.227
Ticari Borçlar
45.016.048 30.695.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.016.048 30.695.873
Diğer Borçlar
262.844 23.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 262.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.074.674 3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.756.630 2.947.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.080.518 1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.676.112 1.676.112
ARA TOPLAM
96.851.002 71.821.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.851.002 71.821.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.426.927 18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.426.927 18.239.698
Banka Kredileri
4 16.010.367 14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.416.560 3.982.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
726.088 613.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 726.088 613.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.153.015 18.853.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.004.017 90.675.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.798.706 58.136.116
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-842.492 -781.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 930.845 919.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.013.563 339.076
Net Dönem Karı veya Zararı
723.916 -18.341.792
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.798.706 58.136.116
TOPLAM KAYNAKLAR
181.802.723 148.811.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 79.251.650 50.295.793 32.813.387 20.768.607
Satışların Maliyeti
17 -64.851.035 -34.951.015 -26.295.328 -14.946.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.400.615 15.344.778 6.518.059 5.822.275
BRÜT KAR (ZARAR)
14.400.615 15.344.778 6.518.059 5.822.275
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.528.623 -6.143.341 419.170 -1.478.198
Pazarlama Giderleri
18 -2.585.359 -2.219.690 -773.665 -362.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -421.033 -519.541 -180.201 -194.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.247.911 2.378.789 12.720.835 1.089.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.418.517 -1.992.782 -8.525.656 -786.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.694.994 6.848.213 10.178.542 4.089.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 919.782 4.856 322.454 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -23.228 -1.322.758 1.281.364 -540.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.591.548 5.530.311 11.782.360 3.549.244
Finansman Gelirleri
21 2.874.196 668.817 2.152.057 180.141
Finansman Giderleri
22 -11.174.661 -8.887.725 -5.052.825 -3.646.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.291.083 -2.688.597 8.881.592 82.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-567.167 510.151 -1.843.954 220.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -74.418 -74.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -567.167 584.569 -1.843.954 294.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772
DÖNEM KARI (ZARARI)
723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
723.916 -2.178.446 7.037.638 302.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01000000 -0,03000000 0,09300000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61.325 59.252 -89.476 35.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.325 59.252 -89.476 35.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.297 -16.712 25.237 -9.944
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-78.622 75.964 -114.713 45.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.325 59.252 -89.476 35.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
662.591 -2.119.194 6.948.162 338.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
662.591 -2.119.194 6.948.162 338.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885095


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.051 Değişim: 0,30% Hacim : 54.650 Mio.TL Son veri saati : 15:28
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,8914 Değişim: -0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,3948 Değişim: -0,21%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.923,92 Değişim: -0,01%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.