KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 19:27
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Transferler
-39.866.232 864.818 9.624.752 -9.624.754 -39.001.414 -39.001.414
Dönem Karı (Zararı)
3.333.725 -4.198.543 8.056.567 7.191.749 7.191.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.405 -448.405 -448.405
Sermaye Arttırımı
46.164.216 39.866.232 79.732.464 79.732.464
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.979.139 -1.979.139 -1.979.139
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-15.520.059 -8.056.567 23.576.626 23.576.626
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -18.341.792 -10.285.225 -10.285.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.792 -126.792 -126.792
Sermaye Arttırımı
15.520.059 15.520.059 15.520.059
Kar Payları
55.181 -1.103.625 1.048.444 1.048.444
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.424.028 -23.593.047
Dönem Karı (Zararı)
-18.341.792 8.056.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.029.737 12.483.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.063.203 2.747.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.097.168 -628.468
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.553.165 -628.468
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-455.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-103.405 -57.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-103.405 -57.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.407.513 9.528.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.407.513 9.528.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.234.514 1.113.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.228 -219.776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.228 -219.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.736.083 -44.133.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.226.413 -37.987.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.536.871 -5.498.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.689.542 -32.488.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.210.671 7.312.977
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.679.044 7.379.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468.373 -66.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.999.864 -9.709.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
796.140 7.592.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.506.242 -6.774.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.506.242 -6.774.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
585.196 -529.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.236 -204.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.236 -204.236
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
694.179 -1.647.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.658 -2.185.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-470.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-78.658 -1.715.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.424.028 -23.593.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.559.518 -4.513.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.884 743.812
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.884 743.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.855.402 -5.256.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.855.402 -5.256.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.347.130 29.591.615
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
46.164.215
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.979.139
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.979.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.455.954 -14.032.953
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.455.954 -14.032.953
Ödenen Temettüler
-891.176
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-560.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.517.380 1.485.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.517.380 1.485.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.522.566 5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.039.946 6.522.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.039.946 6.522.566
Ticari Alacaklar
63.777.298 103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 63.777.298 98.020.005
Diğer Alacaklar
5.131.284 6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.530.106 6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 601.178 414.025
Stoklar
7 25.379.344 19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.268.144 8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar
15 990.817 470.061
ARA TOPLAM
118.586.833 145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.586.833 145.101.213
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 10.864.750 6.842.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.813.954 4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.340.532 1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.118.297 2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.224.504 17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR
148.811.337 162.187.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.261.223 26.381.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.261.223 26.381.505
Banka Kredileri
4 9.012.996 26.381.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.248.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 24.717.145 18.190.086
Ticari Borçlar
30.695.873 23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 30.695.873 23.258.369
Diğer Borçlar
23.179 227.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.179 227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.138.235 2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 38.601 110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.947.439 1.809.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.271.327 686.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.676.112 1.123.101
ARA TOPLAM
71.821.695 72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.821.695 72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.239.698 10.463.942
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.239.698 10.463.942
Banka Kredileri
4 14.256.951 10.463.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.982.747
Ticari Borçlar
931.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 931.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
613.828 717.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 613.828 717.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.853.526 12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.675.221 84.534.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.136.116 77.653.144
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-781.167 -654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-781.167 -654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919.999 864.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
339.076 8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.341.792 8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.136.116 77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR
148.811.337 162.187.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 80.797.063 102.735.131
Satışların Maliyeti
17 -60.118.427 -71.991.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.678.636 30.743.451
BRÜT KAR (ZARAR)
20.678.636 30.743.451
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.991.954 -9.026.474
Pazarlama Giderleri
18 -2.877.720 -2.048.237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -674.145 -201.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.660.980 10.493.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.748.527 -4.269.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.952.730 25.691.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 200.228 241.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -17.979
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -2.143.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.895.711 25.914.961
Finansman Gelirleri
21 638.586 3.931.734
Finansman Giderleri
22 -12.142.353 -20.676.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.399.478 9.169.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.057.686 -1.113.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -176.828 -863.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.234.514 -250.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.341.792 8.056.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.341.792 8.056.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.341.792 8.056.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,24000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162.553 -560.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.553 -560.508
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
162.553 -560.508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.762 112.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.762 112.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.762 112.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.315 -448.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.143.477 7.608.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.143.477 7.608.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823035


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.964 Değişim: 1,90% Hacim : 22.568 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.965
Açılış: 1.945
13,7139 Değişim: -0,61%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4553 Değişim: -0,80%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
785,42 Değişim: -0,49%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.