KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:15
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Transferler
864.818 8.759.934 -9.624.752
Dönem Karı (Zararı)
2.639.818 2.639.818 2.639.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.414 -120.414 -120.414
Sermaye Arttırımı
6.297.983 39.866.232 46.164.215 46.164.215
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.973.869 4.973.869 -4.973.869 -4.973.869 -4.973.869
Dönem Sonu Bakiyeler
17.279.983 -4.973.869 39.866.232 -326.384 5.838.687 9.245.188 2.639.818 69.569.655 69.569.655
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626
8.056.567 -2.178.446 5.878.121 5.878.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.252 -59.252 -59.252
Sermaye Arttırımı
15.520.059 55.181 15.575.240 15.575.240
Kar Payları
-1.103.625 -1.103.625 -1.103.625
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -713.627 919.999 339.076 -2.178.446 74.367.002 74.367.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.296.851 -27.854.274
Dönem Karı (Zararı)
-2.178.446 2.639.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.155.587 9.830.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.226.330 2.038.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.266.110 -65.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.266.110 -65.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
186.553 -16.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
186.553 -16.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.066.019 7.897.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.066.019 7.897.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-584.569 150.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.856 -173.759
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.856 -173.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.319.710 -40.324.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.157.063 -38.726.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.300.520 -3.233.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.856.543 -35.493.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.662.715 7.786.401
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.123.919 8.391.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.786.634 -604.822
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.075.170 -13.268.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-720.149 4.491.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.659.633 3.273.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.659.633 3.273.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-200.232 -498.304
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.501.033 -136.158
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
891.177 -136.158
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.392.210 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.316.095 -1.748.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
665.484 -1.498.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
665.484 -1.498.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.296.851 -27.854.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.611.948 -4.263.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.800 564.507
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.800 564.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.741.748 -4.828.090
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.823.926 34.301.820
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -4.973.869
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.973.869
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.164.215
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.164.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.818.037 1.159.460
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.818.037 1.159.460
Ödenen Faiz
-6.005.889 -7.897.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.860.977 2.183.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.860.977 2.183.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.522.566 5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.383.543 7.221.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.383.543 6.522.566
Ticari Alacaklar
55.133.703 103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.236.351 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.897.352 98.020.005
Diğer Alacaklar
22.285.890 6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.085.231 6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.200.659 414.025
Stoklar
7 24.454.650 19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.269.204 8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar
15 131.700 470.061
ARA TOPLAM
127.658.690 145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.658.690 145.101.213
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.479.913 6.842.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.019.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.906.362 4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.810 1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.701.181 2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.511.563 17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR
150.170.253 162.187.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli B 44.571.591
Ticari Borçlar
21.529.998 23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.529.998 23.258.369
Diğer Borçlar
948.395 227.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 891.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 57.218 227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.760.151 2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 74.418 110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.437.656 1.809.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.139.465 686.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.298.191 1.123.101
ARA TOPLAM
64.081.066 72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.081.066 72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.947.178 10.463.942
Ticari Borçlar
5 931.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
523.129 717.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 523.129 717.233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 251.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.722.185 12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.803.251 84.534.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.367.002 77.653.144
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-713.627 -654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919.999 864.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
339.076 8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.178.446 8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.367.002 77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR
150.170.253 162.187.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 50.295.793 73.458.763 20.768.607 24.152.683
Satışların Maliyeti
17 -34.951.015 -50.715.027 -14.946.332 -16.410.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.344.778 22.743.736 5.822.275 7.742.074
BRÜT KAR (ZARAR)
15.344.778 22.743.736 5.822.275 7.742.074
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.143.341 -8.595.223 -1.478.198 -3.068.114
Pazarlama Giderleri
18 -2.219.690 -1.369.841 -362.817 -526.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -519.541 -194.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.378.789 8.056.876 1.089.322 296.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.992.782 -2.128.591 -786.239 5.607.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.848.213 18.706.957 4.089.574 10.052.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.856 191.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -17.979
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -1.322.758 -540.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.530.311 18.880.715 3.549.244 10.052.179
Finansman Gelirleri
21 668.817 1.381.844 180.141 1.095.914
Finansman Giderleri
22 -8.887.725 -17.472.712 -3.646.978 -9.879.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.688.597 2.789.847 82.407
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4113 Değişim: 0,26%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4205
Açılış: 13,3767
15,1994 Değişim: 0,37%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2082
Açılış: 15,144
792,77 Değişim: 0,35%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 794,79
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.