KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2018 - 19:18
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.130.000 -129.283 -15.843.016 5.301.798 14.459.499 14.459.499
Transferler
5.301.798 -5.301.798 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.420.298 5.420.298 5.420.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.981 46.981 46.981
Sermaye Arttırımı
14.148.000 -12.295.660 1.852.340 1.852.340
Sermaye Azaltımı
-28.296.000 28.296.000 5.420.298 5.420.298 5.420.298
Dönem Sonu Bakiyeler
10.982.000 -82.302 5.459.122 5.420.298 21.779.118 21.779.118
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
864.818 8.759.934 -9.624.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.639.818 2.639.818 2.639.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.414 -120.414 -120.414
Sermaye Arttırımı
6.297.983 39.866.232 46.164.215 46.164.215
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.973.869 4.973.869 -4.973.869 0 -4.973.869 -4.973.869
Dönem Sonu Bakiyeler
17.279.983 -4.973.869 39.866.232 -326.384 5.838.687 9.245.188 2.639.818 69.569.655 69.569.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.854.274 -12.028.240
Dönem Karı (Zararı)
2.639.818 5.420.298
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.639.818 5.420.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.830.889 6.645.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.038.990 1.843.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-65.659 -1.083.210
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -65.659 316.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -1.400.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.180 300.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -16.180 300.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.897.468 4.463.646
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.897.468 4.463.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 150.029 1.017.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -173.759 103.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.324.981 -24.093.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.726.684 -19.290.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.233.402 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.493.282 -19.290.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.786.401 69.713
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.391.223 257.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-604.822 -188.200
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
120.199 236.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.092.788 -3.187.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.165.825 1.231.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.273.604 741.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -884.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.273.604 1.625.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-498.304 788.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.158 197.185
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.158 197.185
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-207.767 -1.628.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.748.101 -2.942.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.261.208 -309.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.261.208 -309.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.854.274 -12.028.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.263.583 -1.711.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.507 295.436
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.507 295.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.828.090 -2.006.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.828.090 -2.006.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.301.820 10.531.079
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.297.983 1.852.340
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.973.869 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.973.869 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.159.460 13.116.671
Kredilerden Nakit Girişleri
1.159.460 13.116.671
Ödenen Faiz
-7.897.468 -4.463.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.518 25.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.183.963 -3.208.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.183.963 -3.208.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.037.075 5.239.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.221.038 2.030.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.221.038 5.037.075
Ticari Alacaklar
103.668.280 64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.271.461 38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.396.819 64.902.878
Diğer Alacaklar
6.149.751 13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.197.464 13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 952.287 347.465
Stoklar
7 22.938.532 9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12.036.178 16.527.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.036.178 16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar
823.843 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 823.843 0
ARA TOPLAM
152.837.622 110.111.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.837.622 110.111.574
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
65.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 7.216.811 7.801.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.177.941 1.195.034
Peşin Ödenmiş Giderler
8 795.214 1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.073.842 2.986.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.728.808 14.851.792
TOPLAM VARLIKLAR
169.566.430 124.963.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.104.894 41.457.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 46.104.894 41.457.954
Ticari Borçlar
33.304.342 29.102.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.304.342 29.102.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 716.991 1.215.295
Diğer Borçlar
295.493 431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 295.493 431.651
Ertelenmiş Gelirler
2.343.307 4.091.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 2.343.307 4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
945.096 824.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 945.096 824.897
ARA TOPLAM
83.710.123 78.384.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.710.123 78.384.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.594.293 18.081.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.594.293 18.081.773
Ticari Borçlar
933.887 1.862.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 933.887 1.862.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 758.472 774.652
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.286.652 20.718.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.996.775 99.103.461
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.569.655 25.859.905
Ödenmiş Sermaye
15 17.279.983 10.982.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -4.973.869 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 39.866.232 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.384 -205.970
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -326.384 -205.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.838.687 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.245.188 5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı
15 2.639.818 9.624.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.569.655 25.859.905
TOPLAM KAYNAKLAR
169.566.430 124.963.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 73.458.763 52.292.341 24.152.683 21.290.574
Satışların Maliyeti
16 -50.715.027 -37.116.063 -16.410.609 -14.276.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.743.736 15.176.278 7.742.074 7.013.749
BRÜT KAR (ZARAR)
22.743.736 15.176.278 7.742.074 7.013.749
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.595.223 -3.433.266 -3.068.114 -1.193.517
Pazarlama Giderleri
17 -1.369.841 -605.343 -526.048 -139.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.056.876 5.905.306 296.751 939.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.128.591 -6.021.636 5.607.516 2.874.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.706.957 11.021.339 10.052.179 9.494.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 191.737 103.367 0 22.520
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -17.979 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.880.715 11.124.706 10.052.179 9.516.918
Finansman Gelirleri
20 1.381.844 306.290 1.095.914 53.167
Finansman Giderleri
21 -17.472.712 -4.993.105 -9.879.954 -2.111.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.789.847 6.437.891 1.268.139 7.458.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.029 -1.017.593 -282.413 -1.213.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -207.767 -1.628.522 528.412 -805.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 57.738 610.929 -810.825 -407.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.639.818 5.420.298 985.726 6.245.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.639.818 5.420.298 985.726 6.245.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.639.818 5.420.298 985.726 6.245.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,150
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9687 Değişim: -0,11%
Düşük 28,9064 12.12.2023 Yüksek 29,0656
Açılış: 29,0011
31,2120 Değişim: -0,11%
Düşük 31,0997 12.12.2023 Yüksek 31,3045
Açılış: 31,2464
1.845,11 Değişim: -0,08%
Düşük 1.842,17 12.12.2023 Yüksek 1.851,96
Açılış: 1.846,57
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.