KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2018 - 18:24
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.130.000 -129.283 -15.843.015 5.301.798 14.459.500 14.459.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.301.798 -5.301.798 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.957 509.239 613.196 613.196
Dönem Karı (Zararı)
103.957 509.239 509.239 509.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.957 103.957
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.130.000 -25.326 -10.541.217 509.239 15.072.696 15.072.696
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.751 25.859.904 25.859.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
509.239 -509.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.613 1.519.910 1.510.267 1.510.267
Dönem Karı (Zararı)
1.519.910 1.519.910 1.519.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.643 -9.643 -9.643
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.982.000 -215.613 5.968.362 10.635.422 27.370.171 27.370.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.436 4.032.037
Dönem Karı (Zararı)
1.902.331 1.291.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.902.331 1.291.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.906 1.664.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
715.788 606.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.194 -106.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.194 -106.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.625 181.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.625 181.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-453.259 853.440
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
853.440
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-453.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.054 129.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.976.464 1.879.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.752.870 -1.144.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.613 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.373.257 -1.144.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.382 -710.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-291.382 -710.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.143.610 57.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.030.910 4.397.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.285.395 -358.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.230.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.285.395 872.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-480.725 384.084
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.412.619 -1.229.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.801 483.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.801 483.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
243.773 4.835.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.261.209 -803.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-242.011 -1.007.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.544 -1.007.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.818 -1.007.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.045.191 -3.715.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.045.191
Kredilerden Nakit Girişleri
3.045.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.715.099
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.715.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.744 -690.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.785.744 -690.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.037.075 5.239.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.822.819 4.548.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.822.819 5.037.075
Ticari Alacaklar
71.369.971 64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 417.672 38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.952.299 64.902.878
Diğer Alacaklar
13.860.952 13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.450.020 13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 410.932 347.465
Stoklar
7 14.813.197 9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.951.272 16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar
13 366.582
ARA TOPLAM
119.184.793 110.111.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.184.793 110.111.574
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 6.553.295 6.926.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.969.325 2.069.471
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.015.035 1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.124.687 2.985.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.062.342 14.851.791
TOPLAM VARLIKLAR
133.247.135 124.963.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 45.156.704 41.457.955
Ticari Borçlar
32.115.340 29.102.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 32.115.340 29.102.357
Diğer Borçlar
363.572 431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 363.572 431.651
Ertelenmiş Gelirler
13 5.504.025 4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 518.697 1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.590.742 2.040.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 734.570 1.215.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 856.172 824.894
ARA TOPLAM
85.249.080 78.384.766
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.249.080 78.384.766
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 17.428.215 18.081.773
Ticari Borçlar
5 2.348.392 1.862.269
Uzun Vadeli Karşılıklar
851.277 774.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 851.277 774.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.627.884 20.718.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.876.964 99.103.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.370.171 25.859.905
Ödenmiş Sermaye
15 10.982.000 10.982.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.613 -205.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.083.874 5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı
1.519.910 9.624.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.370.171 25.859.905
TOPLAM KAYNAKLAR
133.247.135 124.963.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 21.955.651 14.488.856
Satışların Maliyeti
16 -14.867.888 -9.935.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.087.763 4.553.525
BRÜT KAR (ZARAR)
7.087.763 4.553.525
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.132.504 -1.576.029
Pazarlama Giderleri
17 -352.864 -200.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.268.536 4.254.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.142.311 -4.173.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.728.620 2.858.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.728.620 2.858.979
Finansman Giderleri
20 -2.826.289 -1.567.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.902.331 1.291.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-382.421 -782.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -518.697 -494.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 136.276 -288.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.519.910 509.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.519.910 509.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.519.910 509.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.643 103.957
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 -12.054 129.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.411 -25.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.411 -25.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.643 103.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.510.267 613.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.510.267 613.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687216


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: 0,36% Hacim : 6.919 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8360 Değişim: -0,34%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3461 Değişim: -0,84%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,86 Değişim: -0,44%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.