" />

KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:15
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
17.621.267 17.621.267 17.621.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.200 112.200 112.200
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -671.308 2.281.006 25.415.086 17.621.267 84.646.051 84.646.051
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Transferler
1.129.174 26.609.801 -27.738.975
Dönem Karı (Zararı)
25.221.958 25.221.958 25.221.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.797 -29.795 107.002 107.002
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -426.595 3.410.180 51.995.092 25.221.958 120.200.635 120.200.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.169.170 15.501.883
Dönem Karı (Zararı)
25.221.958 17.621.267
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.221.958 17.621.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.268.417 4.132.866
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 6.025.745 5.215.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -100.000 150.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -100.000 150.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
876.019 358.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 425.950 340.333
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 450.069 18.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
698.077 68.964
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 54.607 38.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 647.094 9.475
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -3.624 21.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -231.424 631.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 0 -2.291.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.288.787 -6.172.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -37.856.868 -6.094.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -37.856.868 -6.094.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -188.098 -457.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,10 -188.098 -457.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 125.392 -1.280.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -707.867 -608.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -707.867 -608.568
Çallış)
16 827.821 331.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.466.342 1.912.325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 -1.466.342 1.912.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 26.935.657 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 41.518 24.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 9.997 -9.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 31.521 33.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.201.588 15.581.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -32.418 -80.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.308.950 -13.897.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.308.950 -13.897.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,13 -620.113 45.440
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -17.688.837 -13.942.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.238 393.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 152.280 432.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 152.280 432.017
Ödenen Faiz
23 -57.042 -38.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.955.458 1.998.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.955.458 1.998.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.620.349 2.927.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.575.807 4.926.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.575.807 8.620.349
Ticari Alacaklar
7 33.283.176 16.521.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.283.176 16.521.988
Diğer Alacaklar
8 172.876 158.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 172.876 158.469
Stoklar
9 1.168.418 1.293.810
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.234.714 931.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.234.714 931.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 26.552 54.945
Diğer Dönen Varlıklar
17 31.611 41.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 31.611 41.608
ARA TOPLAM
46.493.154 27.622.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.493.154 27.622.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 21.987.686 788.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.987.686 788.382
Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 3.862.899 4.015.673
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.862.899 4.015.673
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 922.156 1.237.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 85.397.666 72.646.597
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 85.397.666 72.646.597
Peşin Ödenmiş Giderler
10 624.977 722.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 624.977 722.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.061.052 1.658.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.891.936 81.108.700
TOPLAM VARLIKLAR
161.385.090 108.730.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.749.712 1.469.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.749.712 1.469.382
Banka Kredileri
6 1.450.630 888.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 299.082 580.434
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 332.506 250.448
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 332.506 250.448
Ticari Borçlar
7 940.885 1.001.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 940.885 1.001.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.623.134 2.795.313
Diğer Borçlar
398.250 1.864.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 1.271.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 398.250 593.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.738.594 1.189.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.738.594 1.189.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.235.302 759.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 356.058 329.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 879.244 429.175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 57.294 25.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 57.294 25.773
ARA TOPLAM
15.075.677 9.355.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.075.677 9.355.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 527.084 737.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 527.084 737.192
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 527.084 737.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.178.998 792.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.178.998 792.774
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.300.556 1.042.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.300.556 1.042.688
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.102.140 1.931.330
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.108.778 4.503.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.184.455 13.859.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.200.635 94.871.675
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -426.595 -563.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.595 -563.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -426.595 -563.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.410.180 2.281.006
Yasal Yedekler
18 3.410.180 2.281.006
AR
120.200.635 94.871.675
TOPLAM KAYNAKLAR
161.385.090 108.730.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 60.299.403 45.186.082 22.990.237 14.653.402
Satışların Maliyeti
19 -28.567.046 -21.232.041 -9.965.624 -7.313.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.732.357 23.954.041 13.024.613 7.340.067
BRÜT KAR (ZARAR)
31.732.357 23.954.041 13.024.613 7.340.067
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.058.969 -4.834.752 -1.703.273 -1.481.086
Pazarlama Giderleri
20 -418.707 -748.758 -181.281 -113.780
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.095.609 -2.744.522 -1.559.660 -1.067.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.509.201 2.907.201 979.734 1.333.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.229.324 -132.016 78.240 630.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.438.949 18.401.194 10.638.373 6.641.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 822.294 66.375 192.930 25.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.261.243 18.467.569 10.831.303 6.667.177
Finansman Gelirleri
23 7.654 43.315 1.666 23.556
Finansman Giderleri
23 -251.003 -238.128 -25.767 -131.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.017.894 18.272.756 10.807.202 6.558.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 204.064 -651.489 -29.492 -134.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 204.064 -651.489 -29.492 -134.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.221.958 17.621.267 10.777.710 6.424.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.437 112.200 4.283 -290.174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
136.797 132.433 4.828 -342.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.360 -20.233 -545 52.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-27.360 -20.233 -545 52.326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.437 112.200 4.283 -290.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.331.395 17.733.467 10.781.993 6.133.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.331.395 17.733.467 10.781.993 6.133.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974849


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8835 Değişim: -0,48%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8366 Değişim: -0,29%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.531,97 Değişim: -0,75%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.