KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

19.08.2021 - 23:23
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
11.197.205 11.197.205 11.197.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
382.954 382.954 382.954
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -400.554 2.281.006 25.415.086 11.197.205 78.492.743 78.492.743
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Diğer Düzeltmeler
-29.796
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.129.174 26.609.801 -27.738.975
Dönem Karı (Zararı)
14.444.248 14.444.248 14.444.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.154 105.154 105.154
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -458.238 3.410.180 51.995.091 14.444.248 109.391.281 109.391.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.274.596 7.281.490
Dönem Karı (Zararı)
14.444.248 11.197.205
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.444.248 11.197.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.132.830 2.933.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.900.047 3.214.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 894.995 566.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 894.995 566.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.752 766.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 185.853 287.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 144.899 478.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
613.015 230.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 43.121 77.536
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -11.667 -27.348
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 581.561 180.006
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -252.518 447.536
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -353.461 -2.291.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.302.482 -6.849.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.283.813 -5.819.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.283.813 -5.819.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -376.197 285.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -376.197 285.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -322.269 -1.142.302
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 382.138 -361.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 382.138 -361.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 809.519 256.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.520.562 -115.037
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.520.562 -115.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 8.702 47.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -21.381 17.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 30.083 30.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.274.596 7.281.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.124.071 -8.652.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.124.071 -8.652.101
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 155.763 196
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.279.834 -8.652.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.385 -1.091.464
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 83.506 -1.013.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 83.506 -1.013.928
Ödenen Faiz
23 -43.121 -77.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -809.090 -2.462.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-809.090 -2.462.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.620.349 2.927.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.811.259 465.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.811.259 8.620.349
Ticari Alacaklar
7 23.891.831 16.521.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.891.831 16.521.988
Diğer Alacaklar
8 139.628 158.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 139.628 158.469
Stoklar
9 1.616.079 1.293.810
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.291.282 931.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.291.282 931.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 485 54.945
Diğer Dönen Varlıklar
17 62.989 41.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 62.989 41.608
ARA TOPLAM
34.813.553 27.622.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.813.553 27.622.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 727.691 788.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 727.691 788.382
Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.500 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 3.584.147 4.015.673
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.584.147 4.015.673
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 858.611 1.237.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 80.680.782 72.646.597
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 80.680.782 72.646.597
Peşin Ödenmiş Giderler
10 815.822 722.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 815.822 722.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.078.216 1.658.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.780.769 81.108.700
TOPLAM VARLIKLAR
123.594.322 108.730.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.018.334 1.469.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.018.334 1.469.382
Banka Kredileri
6 1.401.327 888.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 617.007 580.434
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 286.265 250.448
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 286.265 250.448
Ticari Borçlar
1.965.356 1.001.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.965.356 1.001.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.604.833 2.795.313
Diğer Borçlar
344.030 1.864.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 0 1.271.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 344.030 593.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 835.700 1.189.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 835.700 1.189.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
837.787 759.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 263.713 329.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 574.074 429.175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 55.856 25.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 55.856 25.773
ARA TOPLAM
9.948.161 9.355.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.948.161 9.355.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 235.929 737.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 235.929 737.192
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 235.929 737.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 731.237 792.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 731.237 792.774
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.189.504 1.042.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.189.504 1.042.688
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.098.210 1.931.330
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.254.880 4.503.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.203.041 13.859.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.391.281 94.871.675
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -458.238 -563.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -458.238 -563.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -458.238 -563.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.410.180 2.281.006
Yasal Yedekler
18 3.410.180 2.281.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 51.995.091 25.415.086
Net Dönem Karı veya Zararı
18 14.444.248 27.738.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.391.281 94.871.675
TOPLAM KAYNAKLAR
123.594.322 108.730.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 37.309.166 30.532.680 19.850.912 16.647.274
Satışların Maliyeti
19 -18.601.422 -13.918.706 -8.931.495 -6.092.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.707.744 16.613.974 10.919.417 10.554.581
BRÜT KAR (ZARAR)
18.707.744 16.613.974 10.919.417 10.554.581
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.355.696 -3.353.666 -1.833.201 -1.955.896
Pazarlama Giderleri
20 -237.426 -634.978 -120.573 -525.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.535.949 -1.677.000 -1.531.200 -1.673.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.529.467 1.573.910 771.775 1.032.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.307.564 -762.638 -484.754 -150.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.800.576 11.759.602 7.721.464 7.282.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 629.364 40.790 299.749 23.854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.429.940 11.800.392 8.021.213 7.306.113
Finansman Gelirleri
23 5.988 19.759 2.163 15.007
Finansman Giderleri
23 -225.236 -106.353 -99.394 134.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.210.692 11.713.798 7.923.982 7.455.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
233.556 -516.593 61.959 269.192
Dönem Verg 7.724.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.444.248 11.197.205 7.985.941 7.724.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.444.248 11.197.205 7.985.941 7.724.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.154 382.954 100.546 -19.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.969 452.011 126.348 -22.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.815 -69.057 -25.802 3.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-26.815 -69.057 -25.802 3.502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.154 382.954 100.546 -19.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.549.402 11.580.159 8.086.487 7.704.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.549.402 11.580.159 8.086.487 7.704.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959573


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.