KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

03.05.2021 - 18:20
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
3.472.880 3.472.880 3.472.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
402.374 402.374 402.374
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -381.134 2.281.006 25.415.086 3.472.880 70.787.838 70.787.838
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675
Transferler
1.135.771 26.603.204 -27.738.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.458.307 6.458.307 6.458.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.621 5.621 5.621
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -557.771 3.416.777 52.018.290 6.458.307 101.335.603 101.335.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.431.822 2.766.222
Dönem Karı (Zararı)
6.458.307 3.472.880
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.458.307 3.472.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.980.388 1.211.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.971.896 1.512.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
666.091 566.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 666.091 566.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
188.513 539.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 57.750 44.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 130.763 494.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
416.627 171.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 20.448 14.235
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -7.182 -10.718
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 403.361 168.281
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -172.610 713.226
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -90.129 -2.291.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.006.873 -1.918.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.381.931 -933.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.381.931 -933.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -76.644 -156.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -76.644 -156.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 24.297 -252.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 408.176 -996.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 408.176 -996.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 505.194 542.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.505.029 -166.652
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.505.029 -166.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.064 44.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 16.480 -5.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 2.584 49.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.431.822 2.766.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.833.720 -3.993.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.833.720 -3.993.149
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 350.799 -50.417
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.184.519 -3.942.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.423 -124.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 278.871 -110.326
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 278.871 -110.326
Ödenen Faiz
23 -20.448 -14.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
856.525 -1.351.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 856.525 -1.351.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.620.349 2.927.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.476.874 1.576.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.476.874 8.620.349
Ticari Alacaklar
7 19.138.923 16.521.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.138.923 16.521.988
Diğer Alacaklar
8 156.856 158.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 156.856 158.469
Stoklar
9 1.269.513 1.293.810
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.101.667 931.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.101.667 931.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 54.945 54.945
Diğer Dönen Varlıklar
17 25.128 41.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 25.128 41.608
ARA TOPLAM
31.223.906 27.622.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.223.906 27.622.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 894.469 788.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 894.469 788.382
Diğer Alacaklar
8 85.880 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 85.880 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 3.745.348 4.015.673
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.745.348 4.015.673
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 912.520 1.237.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 76.209.905 72.646.597
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 76.209.905 72.646.597
Peşin Ödenmiş Giderler
10 583.817 722.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 583.817 722.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.743.248 1.658.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.175.187 81.108.700
TOPLAM VARLIKLAR
115.399.093 108.730.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.139.673 1.469.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.139.673 1.469.382
Banka Kredileri
6 1.564.947 888.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 574.726 580.434
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 201.015 250.448
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 201.015 250.448
Ticari Borçlar
7 1.813.194 1.001.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.813.194 1.001.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.300.507 2.795.313
Diğer Borçlar
359.563 1.864.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.271.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 359.563 593.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.099.032 1.189.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.099.032 1.189.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
836.373 759.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 276.435 329.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 559.938 429.175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 28.357 25.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 28.357 25.773
ARA TOPLAM
9.777.714 9.355.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.777.714 9.355.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 395.205 737.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 395.205 737.192
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 395.205 737.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 899.208 792.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 899.208 792.774
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.148.213 1.042.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.148.213 1.042.688
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.843.150 1.931.330
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.285.776 4.503.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.063.490 13.859.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.335.603 94.871.675
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -557.771 -563.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -557.771 -563.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -557.771 -563.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.416.777 2.281.006
Yasal Yedekler
18 3.416.777 2.281.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.018.290 25.415.086
Net Dönem Karı veya Zararı
18 6.458.307 27.738.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.335.603 94.871.675
TOPLAM KAYNAKLAR
115.399.093 108.730.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.458.254 13.885.406
Satışların Maliyeti
19 -9.669.927 -7.826.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.788.327 6.059.393
BRÜT KAR (ZARAR)
7.788.327 6.059.393
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.522.495 -1.397.770
Pazarlama Giderleri
20 -116.853 -109.613
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.749 -4.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 757.692 540.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -822.810 -611.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.079.112 4.477.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 329.615 16.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.408.727 4.494.279
Finansman Gelirleri
23 3.825 4.752
Finansman Giderleri
23 -125.842 -240.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.286.710 4.258.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 171.597 -785.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 171.597 -785.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.458.307 3.472.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.458.307 3.472.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.458.307 3.472.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.608 402.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.621 474.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.013 -72.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.013 -72.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.608 402.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.462.915 3.875.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.462.915 3.875.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934233


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.