KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:24
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
11.539.862 11.539.862 11.539.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-237.392 18 40.000.000 -685.409 1.749.772 11.295.290 11.539.862 63.899.515 63.899.515
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
17.621.267 17.621.267 17.621.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.200 112.200 112.200
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -671.308 2.281.006 25.415.086 17.621.267 84.646.051 84.646.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.501.883 8.181.767
Dönem Karı (Zararı)
17.621.267 11.539.862
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.621.267 11.539.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.132.866 14.925.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 5.215.524 3.970.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 150.450 440.334
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.450 440.334
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.477 294.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 340.333 211.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.144 82.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.964 357.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 38.131 137.588
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 9.475 -98.918
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 21.358 318.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 631.256 1.724.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -2.291.805 8.138.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.172.250 -17.999.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.094.056 -436.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.094.056 -436.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10 -457.123 -601.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-10 -457.123 -601.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.280.817 -382.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -608.568 -749.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -608.568 -749.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 331.367 561.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 1.912.325 -460.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 1.912.325 -460.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.622 -15.929.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -9.291 -9.974.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 33.913 -5.955.074
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.581.883 8.466.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -80.000 -284.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.897.539 -11.464.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.897.539 -11.464.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 45.440 -1.011.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.942.979 -10.452.788
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
393.886 27.217
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 164.805
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 432.017 164.805
Ödenen Faiz
23 -38.131 -137.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.998.230 -3.255.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.998.230 -3.255.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.927.899 6.095.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.926.129 2.839.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.926.129 2.927.899
Ticari Alacaklar
7 13.572.418 7.650.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.572.418 7.650.170
Diğer Alacaklar
8 140.335 213.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 140.335 213.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 1.803.433 522.616
Peşin Ödenmiş Giderler
10 985.122 640.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 985.122 640.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 112.568 92.995
Diğer Dönen Varlıklar
17 35.047 25.756
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 35.047 25.756
ARA TOPLAM
21.575.052 12.073.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.575.052 12.073.777
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 4.001.249 4.726.109
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 4.001.249 4.726.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 994.237 1.416.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 68.408.585 58.579.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 68.408.585 58.579.889
Peşin Ödenmiş Giderler
10 939.645 773.211
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 939.645 773.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.223.782 1.713.106
Diğer Duran Varlıklar
0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.606.878 67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR
97.181.930 79.321.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.313.518 1.187.593
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.313.518 1.187.593
Banka Kredileri
6 1.768.626 792.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 544.892 395.179
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
Banka Kredileri
6 0 65.418
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 155.217 212.168
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 155.217 212.168
Ticari Borçlar
7 769.343 1.368.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 769.343 1.368.436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.802.968 2.471.601
Diğer Borçlar
2.563.666 651.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 2.081.547 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 482.119 651.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.291.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.291.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
980.050 883.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 377.761 299.181
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 602.289 584.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 33.913 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 33.913 0
ARA TOPLAM
9.618.675 9.131.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.618.675 9.131.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 449.340 1.020.879
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 449.340 1.020.879
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 449.340 1.020.879
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 972.044 902.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 972.044 902.491
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.495.820 1.353.888
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.917.204 3.277.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.535.879 12.408.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.646.051 66.912.584
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -671.308 -783.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -671.308 -783.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -671.308 -783.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Yasal Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 25.415.086 11.295.290
Net Dönem Karı veya Zararı
18 17.621.267 14.651.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.646.051 66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR
97.181.930 79.321.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 45.186.082 36.322.995 14.653.402 13.097.292
Satışların Maliyeti
19 -21.232.041 -19.856.584 -7.313.335 -6.488.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.954.041 16.466.411 7.340.067 6.608.447
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.954.041 16.466.411 7.340.067 6.608.447
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.834.752 -4.006.212 -1.481.086 -1.328.379
Pazarlama Giderleri
20 -748.758 -617.364 -113.780 -106.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.744.522 -1.266.948 -1.067.522 -819.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.907.201 2.772.232 1.333.291 1.025.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -132.016 -438.383 630.622 -190.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.401.194 12.909.736 6.641.592 5.189.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 66.375 685.956 25.585 89.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.467.569 13.595.692 6.667.177 5.278.947
Finansman Gelirleri
23 43.315 0 23.556
Finansman Giderleri
23 -238.128 -331.261 -131.775 -59.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.272.756 13.264.431 6.558.958 5.219.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -651.489 -1.724.569 -134.896 -492.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -651.489 -1.724.569 -134.896 -492.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112.200 -237.392 -290.174 -65.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
132.433 -304.349 -342.500 -83.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.233 66.957 52.326 18.430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-20.233 66.957 52.326 18.430
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.200 -237.392 -290.174 -65.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.733.467 11.302.470 6.133.888 4.661.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.733.467 11.302.470 6.133.888 4.661.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886827


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.027 Değişim: -0,74% Hacim : 37.527 Mio.TL Son veri saati : 16:47
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3568 Değişim: -0,51%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1840 Değişim: -0,39%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
792,00 Değişim: -0,47%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.