KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

17.02.2020 - 23:11
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425
Dönem Karı (Zararı)
12.236.429 12.236.429 12.236.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.675 -177.675 -177.675
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
14.651.030 14.651.030 14.651.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.491 -335.491 -335.491
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.723.263 24.011.887
Dönem Karı (Zararı)
14.651.030 12.236.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.651.030 12.236.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.624.317 -5.747.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.402.771 4.007.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
571.229 362.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 571.229 362.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.596 197.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 30.216 169.092
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 34.380 28.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
301.912 674.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 203.761 454.737
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -16.909 -98.918
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 115.060 318.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.547.698 -892.033
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -2.263.889 -10.097.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.267.526 17.693.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
161.908 -4.704.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 161.908 -4.704.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.859 86.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-26 -46.859 86.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 165.249 -430.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-646.232 856.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -646.232 856.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 487.648 355.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.601 625.175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -259.601 625.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.129.639 20.904.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
932.634 10.581.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.062.273 10.323.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.007.821 24.182.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -284.558 -170.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.848.675 -19.481.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.848.675 -19.481.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.111.167 -2.002.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.737.508 -17.479.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.735 -1.730.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
578.084 -1.275.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 578.084 -1.275.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
24 -203.761 -454.737
Alınan Faiz
24 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -1.416.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.167.147 2.799.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -3.167.147 2.799.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.095.046 3.295.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.927.899 6.095.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.927.899 6.095.046
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
7.650.170 8.498.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.650.170 8.498.367
Diğer Alacaklar
213.821 166.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 213.821 166.962
Stoklar
10 522.616 687.865
Peşin Ödenmiş Giderler
640.520 162.974
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 640.520 162.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 92.995 20.789
Diğer Dönen Varlıklar
25.756 17.464
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 25.756 17.464
ARA TOPLAM
12.073.777 15.649.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.073.777 15.649.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
39.380 39.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
4.726.109 4.651.329
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.726.109 4.651.329
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.416.058 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.579.889 49.208.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.579.889 49.208.765
Peşin Ödenmiş Giderler
773.211 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 773.211 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.713.106 3.345.686
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.247.753 57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR
79.321.530 72.894.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.187.593 254.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.187.593 254.899
Banka Kredileri
7 792.414 254.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 395.179 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.418 1.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.418 1.476.120
Banka Kredileri
7 65.418 1.476.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 212.168 130.097
Ticari Borçlar
1.368.436 2.031.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.368.436 2.031.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.471.601 1.983.953
Diğer Borçlar
651.341 910.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 94.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 651.341 816.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.291.805 7.993.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.291.805 7.993.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
883.326 900.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 299.181 350.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 584.145 549.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 97.103
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 97.103
ARA TOPLAM
9.131.688 15.778.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.131.688 15.778.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.020.879 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.020.879 46.858
Banka Kredileri
7 0 46.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.020.879 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.263.889
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 2.263.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
902.491 675.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 902.491 675.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.353.888 1.533.396
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.277.258 4.519.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.408.946 20.297.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.912.584 52.597.045
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 0 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-783.508 -448.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-783.508 -448.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -783.508 -448.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.749.772 818.198
Yasal Yedekler
19 1.749.772 818.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 11.295.290 10.494.235
Net Dönem Karı veya Zararı
14.651.030 12.236.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.912.584 52.597.045
TOPLAM KAYNAKLAR
79.321.530 72.894.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 49.104.006 35.714.280
Satışların Maliyeti
20 -29.924.672 -20.129.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.179.334 15.584.699
BRÜT KAR (ZARAR)
19.179.334 15.584.699
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.196.207 -4.721.448
Pazarlama Giderleri
21 -1.346.260 -882.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -4.447 -15.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.104.516 2.658.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -586.632 -826.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.150.304 11.797.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 584.126 196.580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.734.430 11.993.874
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -535.702 -649.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.198.728 11.344.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.547.698 892.033
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.547.698 892.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.651.030 12.236.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.651.030 12.236.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.651.030 12.236.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.491 -177.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -430.117 -227.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.626 50.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 94.626 50.113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.491 -177.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.315.539 12.058.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.315.539 12.058.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819781


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.