;

KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:50
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425
Dönem Karı (Zararı)
2.096.072 2.096.072 2.096.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.427 -133.427 -133.427
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -403.769 818.198 10.494.235 2.096.072 42.500.936 42.500.936
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
11.539.862 11.539.862 11.539.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-237.392 -237.392 -237.392
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 685.409 1.749.772 11.295.290 11.539.862 63.899.515 63.899.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.181.767 14.211.745
Dönem Karı (Zararı)
11.539.862 2.096.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.539.862 2.096.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.925.908 4.538.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.970.900 2.860.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
440.334 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 440.334 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.069 194.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 211.103 211.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 82.966 -17.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
357.147 -99.708
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 137.588 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.918 -143.789
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 318.477 44.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.724.569 1.242.581
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 8.138.889 339.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.999.445 7.610.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.180 -351.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -436.180 -351.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-601.083 -219.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-26 -601.083 -219.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -382.557 -581.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-749.833 1.187.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -749.833 1.187.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 561.011 877.822
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.915 67.959
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -460.915 67.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.929.888 6.629.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.974.814 -370.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.955.074 7.000.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.466.325 14.244.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -284.558 -33.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.464.765 -14.641.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.464.765 -14.641.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.011.977 -1.416.905
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.452.788 -13.224.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.217 -1.341.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
164.805 -1.001.935
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 164.805 -1.001.935
Ödenen Faiz
24 -137.588 -339.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.255.781 -1.771.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.255.781 -1.771.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.095.046 3.295.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.839.265 1.523.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.839.265 6.095.046
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8.175.736 8.498.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.175.736 8.498.367
Diğer Alacaklar
768.045 166.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 509.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 259.045 166.962
Stoklar
10 1.070.422 687.865
Peşin Ödenmiş Giderler
491.584 162.974
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 491.584 162.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 90.246 20.789
Diğer Dönen Varlıklar
25.338 17.464
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 25.338 17.464
ARA TOPLAM
13.460.636 15.649.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.460.636 15.649.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
39.380 39.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
12 4.897.006 4.651.329
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 947.227 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 56.456.953 49.208.765
Peşin Ödenmiş Giderler
482.757 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 482.757 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.113.218 3.345.686
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.936.541 57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR
78.397.177 72.894.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
793.897 254.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
793.897 254.899
Banka Kredileri
7 793.897 254.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
453.465 1.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
453.465 1.476.120
Banka Kredileri
7 169.296 1.476.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
284.169
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 162.359 130.097
Ticari Borçlar
1.182.826 2.031.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.182.826 2.031.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.544.964 1.983.953
Diğer Borçlar
450.027 910.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 94.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 450.027 816.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.824.217 7.993.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.824.217 7.993.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.127.646 900.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 494.915 350.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 632.731 549.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.814 97.103
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.814 97.103
ARA TOPLAM
10.548.215 15.778.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.548.215 15.778.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
663.058 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 663.058 46.858
Banka Kredileri
7 0 46.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 663.058 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
565.973 2.263.889
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 565.973 2.263.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
761.876 675.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 761.876 675.428
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.958.540 1.533.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.949.447 4.519.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.497.662 20.297.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.899.515 52.597.045
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 0 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -685.409 -448.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-685.409 -448.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -685.409 -448.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.749.772 818.198
Yasal Yedekler
19 1.749.772 818.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 11.295.290 10.494.235
Net Dönem Karı veya Zararı
11.539.862 12.236.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.899.515 52.597.045
TOPLAM KAYNAKLAR
78.397.177 72.894.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 36.322.995 19.464.498 13.097.292 6.889.933
Satışların Maliyeti
20 -19.856.584 -12.309.487 -6.488.845 -4.299.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.466.411 7.155.011 6.608.447 2.590.152
BRÜT KAR (ZARAR)
16.466.411 7.155.011 6.608.447 2.590.152
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.006.212 -4.846.132 -1.328.379 -2.219.788
Pazarlama Giderleri
21 -617.364 -489.093 -106.608 -249.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.266.948 -15.971 -819.127 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.772.232 1.973.625 1.025.901 560.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -438.383 -142.272 -190.887 -20.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.909.736 3.635.168 5.189.347 661.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 685.956 148.812 89.600 87.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.595.692 3.783.980 5.278.947 748.978
Finansman Giderleri
24 -331.261 -445.327 -59.456 -135.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.264.431 3.338.653 5.219.491 613.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.724.569 -1.242.581 -492.765 -252.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.724.569 -1.242.581 -492.765 -252.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.539.862 2.096.072 4.726.726 361.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-237.392 -133.427 -65.340 -283.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -304.349 -171.060 -83.770 -358.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.957 37.633 18.430 75.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 66.957 37.633 18.430 75.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-237.392 -133.427 -65.340 -283.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.302.470 1.962.645 4.661.386 78.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.302.470 1.962.645 4.661.386 78.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798103


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.453 Değişim: 1,44% Hacim : 35.973 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3140 Değişim: -0,31%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,4926 Değişim: 0,13%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
969,66 Değişim: -0,52%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.