KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:11
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425
Dönem Karı (Zararı)
614.002 614.002 614.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.080 -76.080 -76.080
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -346.422 818.198 10.494.235 614.002 41.076.213 41.076.213
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
614.002 -614.002
Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 3.449.835 3.449.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.261 54.261 54.261
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -393.756 818.198 11.108.237 15.072.262 56.101.141 56.101.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.492.680 2.345.699
Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 614.002
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 614.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.746.326 1.003.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.229.374 862.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
309.004 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 309.004 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.930 -166.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 55.083 -55.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -30.153 -110.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.047 141.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 102.488 127.877
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.918 -19.566
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 318.477 33.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 722.082 165.152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 8.138.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.608.140 746.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.805 677.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.742.805 677.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.028.031 148.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.028.031 148.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.552 -23.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.821 -276.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -651.821 -276.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.150.373 51.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-677.820 -31.174
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -677.820 -31.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.123.094 199.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.089.102 195.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.033.992 4.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.588.021 2.363.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -95.341 -17.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.371.061 -4.312.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.371.061 -4.312.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -472.897 -884.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.898.164 -3.427.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.724 -554.578
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
402.212 -426.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 402.212 -426.701
Ödenen Faiz
24 -102.488 -127.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
421.343 -2.521.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 421.343 -2.521.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.095.046 3.295.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.516.389 774.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.516.389 6.095.046
Ticari Alacaklar
5.128.081 8.498.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.128.081 8.498.367
Diğer Alacaklar
1.194.993 166.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 1.008.920 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 186.073 166.962
Stoklar
10 708.417 687.865
Peşin Ödenmiş Giderler
436.860 162.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 436.860 162.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 48.340 20.789
Diğer Dönen Varlıklar
19.664 17.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 19.664 17.464
ARA TOPLAM
14.052.744 15.649.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.052.744 15.649.467
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
39.380 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
4.886.579 4.651.329
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.886.579 4.651.329
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.001.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.115.202 49.208.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 51.115.202 49.208.765
Peşin Ödenmiş Giderler
645.061 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 645.061 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.823.198 3.345.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.510.935 57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR
74.563.679 72.894.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.022 254.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.022 254.899
Banka Kredileri
7 491.022 254.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
953.008 1.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
953.008 1.476.120
Banka Kredileri
7 953.008 1.476.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 156.707 130.097
Ticari Borçlar
1.280.838 2.031.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.280.838 2.031.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.134.326 1.983.953
Diğer Borçlar
233.122 910.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 94.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 233.122 816.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.607.914 7.993.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.607.914 7.993.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
867.413 900.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 347.801 350.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 519.612 549.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.255 97.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.255 97.103
ARA TOPLAM
13.738.605 15.778.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.738.605 15.778.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.449 46.858
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.449 46.858
Banka Kredileri
7 709.449 46.858
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.697.917 2.263.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.697.917 2.263.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
568.273 675.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 568.273 675.428
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.748.294 1.533.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.723.933 4.519.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.462.538 20.297.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.101.141 52.597.045
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-393.756 -448.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393.756 -448.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -393.756 -448.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 818.198 818.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 22.730.664 10.494.235
Net Dönem Karı veya Zararı
3.449.835 12.236.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.101.141 52.597.045
TOPLAM KAYNAKLAR
74.563.679 72.894.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 10.975.736 5.944.617
Satışların Maliyeti
20 -6.749.268 -3.441.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.226.468 2.503.074
BRÜT KAR (ZARAR)
4.226.468 2.503.074
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.074.338 -1.129.151
Pazarlama Giderleri
21 -263.863 -127.708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 0 -583.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.228.795 303.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -201.088 -81.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.915.974 883.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 402.701 50.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.318.675 933.709
Finansman Giderleri
24 -146.758 -154.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.171.917 779.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-722.082 -165.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -722.082 -165.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.449.835 614.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.449.835 614.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.449.835 614.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.261 -76.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 69.565 -95.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.304 19.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -15.304 19.020
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.261 -76.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.504.096 537.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.504.096 537.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763286


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2099 Değişim: -0,91%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7375 Değişim: -0,82%
Düşük 10,7178 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,25 Değişim: -0,07%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.