KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:14
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.496.200 16.496.200
Transferler
5.000.000 11.496.200 232.026 4.465.841 -4.697.867 0
Dönem Karı (Zararı)
2.812.539 2.812.539 2.812.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.531 2.531 2.531
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -191.731 590.856 6.624.152 2.812.539 39.332.016 39.332.016
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 2.585.197 -2.812.539
Dönem Karı (Zararı)
1.734.458 1.734.458 1.734.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.702 149.702 149.702
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -120.640 818.198 9.209.349 3.019.344 42.422.451 42.422.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.923.403 45.539
Dönem Karı (Zararı)
1.734.458 2.812.539
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.734.458 2.812.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.970.429 1.195.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.813.923 377.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.872 76.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 83.333 52.684
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -65.461 23.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
148.416 708.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 248.124 675.817
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -143.789 -16.575
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 44.081 49.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 990.218 33.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.247.631 -3.892.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
855.152 -1.183.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 855.152 -1.183.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.812 -71.122
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 141.812 -71.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -224.296 506.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.335.195 -990.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.335.195 -990.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 225.150 -1.128.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.960 224.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 37.960 224.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.342 -1.249.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-112.054 -224.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.288 -1.025.456
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.952.518 116.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -29.115 -70.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.735.333 -6.380.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.735.333 -6.380.812
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.011.797 -558.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.723.536 -5.822.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.076.202 7.375.755
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.496.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-828.078 -8.444.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -828.078 -8.444.628
Ödenen Faiz
24 -248.124 -675.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.888.132 1.040.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.888.132 1.040.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.295.265 2.114.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 407.133 3.154.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 407.133 3.295.265
Ticari Alacaklar
3.575.523 4.474.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.575.523 4.474.756
Diğer Alacaklar
122.457 264.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 122.457 264.484
Stoklar
10 481.654 257.358
Peşin Ödenmiş Giderler
63.715 602.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 63.715 602.825
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 11.191 9.781
Diğer Dönen Varlıklar
681.677 34.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 681.677 34.457
ARA TOPLAM
5.343.350 8.938.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.343.350 8.938.926
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.500 28.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.500 28.285
Maddi Duran Varlıklar
4.049.369 3.367.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.049.369 3.367.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.258.163 35.019.021
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 42.258.163 35.019.021
Peşin Ödenmiş Giderler
40.773 38.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.773 38.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.833.464 2.579.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.210.269 41.032.516
TOPLAM VARLIKLAR
53.553.619 49.971.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.249
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.249
Banka Kredileri
7 3.249
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.079.485 2.081.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.079.485 2.081.337
Banka Kredileri
7 2.079.485 2.081.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 98.492 30.956
Ticari Borçlar
3.464.956 1.273.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.464.956 1.273.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.854.004 1.628.854
Diğer Borçlar
245.763 184.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 116.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 129.111 184.413
Ertelenmiş Gelirler
19.353 30.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 19.353 30.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
745.518 762.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 289.643 241.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 455.875 521.336
ARA TOPLAM
8.507.571 5.995.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.507.571 5.995.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.423 1.067.936
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.423 1.067.936
Banka Kredileri
7 177.423 1.067.936
Diğer Borçlar
77.964 101.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 77.964 101.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
372.448 558.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 372.448 558.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.995.762 1.709.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.623.597 3.437.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.131.168 9.433.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.422.451 40.538.291
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.640 -270.342
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.640 -270.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -120.640 -270.342
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 818.198 590.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.494.235 6.624.152
Net Dönem Karı veya Zararı
1.734.458 4.097.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.422.451 40.538.291
TOPLAM KAYNAKLAR
53.553.619 49.971.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 12.574.565 11.720.177 6.629.948 5.940.966
Satışların Maliyeti
20 -8.009.706 -6.392.861 -4.830.834 -3.444.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.564.859 5.327.316 1.799.114 2.496.082
BRÜT KAR (ZARAR)
4.564.859 5.327.316 1.799.114 2.496.082
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.626.344 -1.784.099 -1.497.193 -1.053.892
Pazarlama Giderleri
21 -239.171 -490.572 -111.463 -268.278
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.971 -20.235 0 -13.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.412.712 613.835 1.109.627 381.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -121.940 -129.257 -40.238 140.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.974.145 3.516.988 1.259.847 1.683.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 60.857 71.540 10.789 69.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.035.002 3.588.528 1.270.636 1.752.476
Finansman Giderleri
24 -310.326 -742.175 -155.771 -290.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.724.676 2.846.353 1.114.865 1.461.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-990.218 -33.814 -825.066 -84.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -990.218 -33.814 -825.066 -84.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.734.458 2.812.539 289.799 1.377.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.734.458 2.812.539 289.799 1.377.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.734.458 2.812.539 289.799 1.377.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
149.702 2.531 147.171 -17.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 187.128 3.164 183.964 -21.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.426 -633 -36.793 4.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -37.426 -633 -36.793 4.342
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.702 2.531 147.171 -17.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.884.160 2.815.070 436.970 1.360.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.884.160 2.815.070 436.970 1.360.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 22.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6648 Değişim: 0,15%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1667 Değişim: 0,52%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1891
Açılış: 10,1144
491,42 Değişim: -0,10%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.